Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2020, 2019, 2018, 201720162015

всього: 15
  -з них за авторством молодих учених 1
 1. Гавронский, В.П. Связь времен. Композиция скульптурного портрета [Текст] / В.П. Гавронський // Implementation of modern science in practice : X Межд. науч.-практ. конф., 29 лист. - 1 грудня 2021 р.: тези доп. - Сан-Франциско, США, 2021. — С. 44-46 — Мова рус.
 2. Криворучко, Ю.І. Murals in the semantics of building areas of the 1970-80s – Evolutionary Modernism [Текст] / Ю.І. Криворучко, Н.В. Павлюк // A Journey from Technocracy to Sustainable Development : конф., 18-19 лист. 2021 р.: тези доп. - Cracow, Poland, 2021. (Подано до друку)
 3. Криворучко, Ю.І. Рефлексія архітектури та мистецтва на пандемічні виклики [Текст] / Ю.І. Криворучко, Н.В. Павлюк // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні : V Міжн. наук.-практ. конф, 20-21 травня 2021 р.: тези доп. - Харків, 2021 (Подано до друку)
 4. Криворучко, Ю.І. Мурали в семантичній регенерації районів забудови 1970-80-х років [Текст] / Ю.І. Криворучко, Н.В. Павлюк // Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика : Міжн. наук.-практ. форум, 26 жовтня 2021 р.: тези доп. - Київ : КНУБА, 2021 (Подано до друку)
 5. Криворучко, Ю.І. Простір світу і простір архітектури [Текст] / Ю.І. Криворучко // Дизайн і архітектура: історія і сучасність : міжн. наук.-практ. конф., 8 грудня 2021 р.: тези доп. — Львів : НУ «Львівська політехніка», 2021. — С. (Подано до друку)
 6. Бобровський, І.В. Вплив «SMART - ТЕХНОЛОГІЙ» на дизайн архітектурного середовища [Текст] / І.В. Бобровський // Збірник матеріалів для студентів та молодих учених : наук.-практ. конф., 2021 р.: тези доп. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 (Подано до друку)
 7. Бобровський, І.В. Естетичні та функціональні аспекти у дизайні інтер'єра [Текст] / І.В. Бобровський // THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE : VIII Міжн. наук.-практ. конф., 08-10 лист. 2021 р.: тези доп. - Lisbon, Portugal, 2021. - С. 11-125.
 8. Бобровський, І.В. SMART Архітектура – як результат науково-практичної діяльності [Текст] / І.В. Бобровський // PROBLEMS AND TASKS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE : IX Міжн. наук.-практ. конф., 15 – 17 лист. 2021 р.: тези доп. - Bordeaux, France, 2021. - С. 54-55.
 9. Бобровський, І.В. Асоціативний образ як засіб мотивації у дизайні [Текст] / І.В. Бобровський // Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів та дизайнерів : V наук.-метод. семінар., 25 лист. 2021 р.: тези доп. - Запоріжжя : ЗНУ, 2021 (Подано до друку)
 10. Демиденко, О.І. Розкриття образу живописного твору [Електронний ресурс] / О.І. Демиденко // Тиждень науки : Факульт. будів., архітек. та дизайну наук.-практ. конф., 15—19 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. — С. 26-27 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 11. Пасічна, Т.О. Сучасні тенденції в композиційних рішеннях взаємовідносин міграційних трас з просторовими масами лінійних відкритих просторів в дизайні архітектурного середовища [Електронний ресурс] / Т.О. Пасічна // Тиждень науки: Факульт. будів., архітек. та дизайну наук.-практ. конф., Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2021. — С. 77-78 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 12. Захарова, С.О. Проблемні аспекти реновації парків міста Запоріжжя [Текст] / С.О. Захарова, О.М. Фостащенко, К.К. Архіпова, Д.О. Фостащенко, В.С. Трушина // MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS : II Міжн. наук.-практ. конф. 7-9 лист. 2021 р. : тези доп. — Стокгольм, Швеція, 2021. — С. 348 – 354.
 13. Потапенко, Г.М. Створення об'єктів цифрового мистецтва шляхом імітації різних графічних технік [Текст] / Г.М. Потапенко, М.В. Потапенко // Світова наука : проблеми, перспективи, інновації : ІІ Міжн. наук.-практ. інт.-конф., 29 жовтня 2021 р. : тези доп. — Бердянськ : БДПУ, 2021. — С. 98-100 — Мова укр.
 14. Потапенко, Г.М. Фрактальна графіка – новий напрям у графічному дизайні [Текст] / Г.М. Потапенко, М.В. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2021 : IV Міжн. наук.-практ. конф., 25-26 березня 2021 р. : тези доп. — Суми : СНПУ, 2021. — С. 30-33 — Мова укр.
 15. Потапенко, Г.М. Мистецтво леттерінгу у сучасному графічному дизайні [Текст] / Г.М. Потапенко, М.В. Потапенко // SCIENCE, ACTUAL TRENDS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT : VII Міжн. наук.-практ. конф., 01-03 ноября 2021 р. : тезис доп. — Будапешт, Угорщина, 2021. — С. 31-32 — Мова укр.