Ви є тут

Головна » Факультети » Інженерно-фізичний

Кафедра інтегрованих технологій зварювання та моделювання конструкцій

На кафедрі ІТЗ та МК здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» за двома освітніми програмами:

 • «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»;
 • «Технології та устаткування зварювання».

 

Освітньо-професійна програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Навчальний план поточного навчального року.

 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітньо-професійна програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

 

Листи підтримки освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»:

Шановні, стейкхолдери!

З метою поліпшення освітнього процесу та удосконалення освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» спеціальності 131 «Прикладна механіка» для першого (бакалаврського) освітнього рівня просимо бажаючих заповнити анкети за посиланням:

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання»

Навчальний план поточного навчального року.

 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання»

 

Листи підтримки освітньої програми «Технології та устаткування зварювання»:

Шановні, стейкхолдери!

З метою поліпшення освітнього процесу та удосконалення освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» для першого (бакалаврського) освітнього рівня просимо бажаючих заповнити анкети за посиланням:

Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується наявністю в освітніх компонентах практичних та лабораторних робіт, проведенням ознайомчої, виробничої та переддипломної практики з наступним виконанням кваліфікаційної роботи і регламентується Положенням про проведення практики студентів НУ «Запорізька політехніка». Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практики, що проявляється через їх залучення до формування програм практики та аналіз зворотного зв’язку з керівниками практики від підприємств.

Перелік підприємств для проходження практики:

 • ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод»;
 • «Тріада ЛТД Ко»;
 • АТ «Мотор Січ».

З метою встановлення науково-освітянських відносин були підписані договори про співпрацю між кафедрою ІТЗ та МК НУ «Запорізька політехніка» і ТОВ «Тріада ЛТД Ко» та між кафедрою ІТЗ та МК НУ «Запорізька політехніка» і ТОВ «Мультифлекс»:

Освітні компоненти освітньо-професійної програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

 

Шановні здобувачі!

Наразі існує наступний алгоритм обрання дисциплін вільного вибору для здобувачів 2, 3 та 4 курсу:

 • ознайомлення зі структурно-логічною схемою та кількістю кредитів ЄКТС в залежності від семестру на загальній зустрічі у квітні поточного навчального року з відповідальним на кафедрі ІТЗ та МК Капустяном Олексієм Євгеновичем;
 • ознайомлення із переліком вибіркових дисциплін та їх силабусами за посиланням;
 • заповнення відповідної форми із зазначенням переліку обраних дисциплін.

Фото заповненої форми з власним підписом необхідно надіслати або на пошту деканату dekanat_if@zntu.edu.ua, або на кафедральну пошту kafedra_otzv@zntu.edu.ua.

Для здобувачів 1 курсу:

 • у період з 20 по 30 серпня року вступу або протягом першого тижня після зарахування на навчання Вам необхідно зареєструватись на освітньому порталі та за його допомогою визначитись з дисциплінами вільного вибору і заповнити відповідну форму (слід зауважити, що в даному випадку вибіркові дисципліни обираються на другий семестр першого року навчання)

У разі виникнення питань або уточнень звертайтесь до відповідального на кафедрі ІТЗ та МК Капустяна Олексія Євгеновича (тел. +38 096 256 7260).

Шановні здобувачі!

у період з 20 по 30 серпня року вступу або протягом першого тижня після зарахування на навчання Вам необхідно зареєструватись на освітньому порталі та за його допомогою визначитись з дисциплінами вільного вибору і заповнити відповідну форму (слід зауважити, що в даному випадку вибіркові дисципліни обираються на другий семестр першого року навчання)

У разі виникнення питань або уточнень звертайтесь до відповідального на кафедрі ІТЗ та МК Капустяна Олексія Євгеновича (тел. +38 096 256 7260).

Освітні компоненти освітньо-професійної програми «Технології та устаткування зварювання»

Нормативні дисципліни:

 

Шановні здобувачі!

Наразі існує наступний алгоритм обрання дисциплін вільного вибору для здобувачів 2, 3 та 4 курсу:

 • ознайомлення зі структурно-логічною схемою та кількістю кредитів ЄКТС в залежності від семестру на загальній зустрічі у квітні поточного навчального року з відповідальним на кафедрі ІТЗ та МК Капустяном Олексієм Євгеновичем;
 • ознайомлення із переліком вибіркових дисциплін та їх силабусами за посиланням;
 • заповнення відповідної форми із зазначенням переліку обраних дисциплін.

Фото заповненої форми з власним підписом необхідно надіслати або на пошту деканату dekanat_if@zntu.edu.ua, або на кафедральну пошту kafedra_otzv@zntu.edu.ua.

Для здобувачів 1 курсу:

 • у період з 20 по 30 серпня року вступу або протягом першого тижня після зарахування на навчання Вам необхідно зареєструватись на освітньому порталі та за його допомогою визначитись з дисциплінами вільного вибору і заповнити відповідну форму (слід зауважити, що в даному випадку вибіркові дисципліни обираються на другий семестр першого року навчання)

У разі виникнення питань або уточнень звертайтесь до відповідального на кафедрі ІТЗ та МК Капустяна Олексія Євгеновича (тел. +38 096 256 7260).

Нормативні дисципліни:

Шановні здобувачі!

у період з 20 по 30 серпня року вступу або протягом першого тижня після зарахування на навчання Вам необхідно зареєструватись на освітньому порталі та за його допомогою визначитись з дисциплінами вільного вибору і заповнити відповідну форму (слід зауважити, що в даному випадку вибіркові дисципліни обираються на другий семестр першого року навчання)

У разі виникнення питань або уточнень звертайтесь до відповідального на кафедрі ІТЗ та МК Капустяна Олексія Євгеновича (тел. +38 096 256 7260).

2021-2022 н.р.; 2020-2021 н.р.; 2019-2020 н.р.; 2018-2019 н.р.; 2017-2018 н.р.; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2023-2024 навчальний рік

 • 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Зварювальні джерела живлення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка всіх форм навчання / Укл. Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 66 с.
 • 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системи автоматизовано керування у зварюванні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка всіх форм навчання / Укл. Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 22 с.
 • 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматизовано керування у зварюванні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка всіх форм навчання / Укл. Ю.М. Савонов. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 71 с.
 • 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження характеристик транзисторів та одиночних каскадів підсилювання» з дисципліни «Cхемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка всіх форм навчання / Укл. Ю.М. Савонов. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 13 с.
 • 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження параметричного стабілізатора напруги» з дисципліни «Cхемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка всіх форм навчання / Укл. Ю.М. Савонов. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 11 с.
 • 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Дослідження компенсаційного стабілізатора напруги на напівпровідникових приладах» з дисципліни «Cхемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка всіх форм навчання / Укл. Ю.М. Савонов. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 10 с.

Кафедра проводить наукову роботу з трьох основних напрямків:

 1. Удосконалення зварювальних процесів та технологій зварювання різних сплавів;
 2. Підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин;
 3. Матеріалознавство в машинобудуванні.

На кафедрі проводиться робота з підготовки фахівців вищої категорії. Сформована наукова школа «Титан і цирконій: металургія та машинобудування».

Перелік науково-дослідних робіт кафедри ІТЗ та МК:

 • ДБ № 02712 «Дослідження закономірностей зв’язку між зносостійкістю високовуглецевих низьколегованих сталей і їх складом, структурою та іншими властивостями» (№ Держреєстрації - 0112U002021); керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Вперше проведено бейнітне перетворення аустеніту із вмістом вуглецю 1,2 % та марганцю 3 %. Раніше вважалося, що бейнітне перетворення в аустеніті такого складу не перебігає; вперше застосовано обробку за схемою «гартування + ізотермічна витримка», для якої не потрібні сольові або лужні ванни. Це принципово спрощує процес термічної обробки і надає можливість проводити витримку зразків впродовж багатьох діб при необхідних температурах, застосовуючи звичайні повітряні печі опору.
 • ДБ № 02712 «Підвищення надійності і зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання» (№ Держреєстрації - 0115U004669); керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Встановлено залежності впливу марганцю на процеси структуроутворення та твердість зносостійких високохромистих чавунів. Виконано дослідження впливу основних параметрів плазмового напилювання дротом, який веде струм, на якість покриттів. Показано, що плазмово-дугове нанесення покриттів є ефективним способом, який дозволяє наносити покриття з різноманітних матеріалів без деформацій і зміни структури основного металу і отримувати цільні покриття з мінімальною пористістю на деталях широкої номенклатури. Експериментально встановлений вплив параметрів режимів зварювання тертям на формування структури й механічні властивості зварних з'єднань титанового сплаву ВТЗ-1. Проведені експериментальні дослідження зварювання тертям з перемішуванням шин токопроводу трансформатора.
 • ГД № 2124 «Проведення комплексу конструкторсько-технологічних досліджень для виробництва лопаток ГТД з титанових сплавів на основі методів порошкової металургії і інтенсивної пластичної деформації» (№ держреєстрації 0114U007353); керівник докт. техн. наук Овчинников О.В. виконувалась у 2014 - 2021 рр.
 • ДБ № 02715 «Забезпечення надійності та зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання що експлуатуються в екстремальних умовах» (№ Держреєстрації - 0115U004671); керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ДБ № 01115 «Розробка та дослідження ресурсозберігаючих технологій виготовлення відповідальних деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів»; керівник докт. техн. наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ГД № 2715 «Розробка технологічного процесу дифузійного зварювання стосовно деталі 7120170710 «Блок підсилювача» із сталі 14Х17Н2»; керівник канд. техн. наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ГД № 2125 «Розробка нового жароміцного матеріалу і технології його отримання на основі алюмініду титану для перспективних конструкцій деталей ГТД» керівник докт. техн. наук Овчинников О.В., виконувалась у 2015 - 2022 рр.
 • ГД № 2116 «Розробка технології виготовлення та ремонту деталей двигунів АІ28 та МС700 адитивними методами із застосуванням ресурсозберігаючих сферичних та перспективних несферичних порошків титанових сплавів, що забезпечують необхідні механічні та службові властивості нарощеного шару»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2016 – 2017 р.р.
 • ГД № 2716 «Розробка технічних умов на лопатки до газоперекачувальних агрегатів: ГТ-750-6, ГТК-10 та ГТН-6 (ГТ-6-750)»; керівник канд. техн. наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2016 р.
 • ГД № 2115 «Розрахунок технологічних параметрів режиму деформаційної обробки сплаву на основі цирконію з метою отримання заданого рівня властивостей» (№ держреєстрації 0120U100201); керівник докт. техн. наук Овчинников О.В., виконувалась у 2020 - 2022 рр.

Наукові дослідження і розробки за кафедральною тематикою у другій половині робочого дня викладачів:

 • 02718 «Дослідження стійкості матеріалів та покриттів до руйнування під впливом динамічних факторів» керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконувалась у 2018 - 2021 рр.
 • 02711 «Дослідження впливу умов виробництва і експлуатації на опір руйнуванню перспективних матеріалів» керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконується з 2021 р. по теперешній час.

Грант:

 • Грант 104/0189 «Нові матеріали з градієнтною наноструктурою для несучих конструкцій підвищеної надійності і безпеки людини в особливих умовах», керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконується з 2023 р. по теперешній час

Викладачами кафедри протягом 2006-2023 років видано 15 навчальних посібників, 6 монографій та 1 підручник:

2023 рік

 • Міщенко В.Г. Технології виробництва спеціальних сталей та їхні фізико-механічні властивості: монографія / В.Г. Міщенко, С.В. Лоскутов. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 168 с.

2021 рік

 • Овчинников, О.В. Порошкові титанові сплави для адитивних технологій: структура, властивості, моделювання: монографія / О.В. Овчинников, З.А. Дурягіна, Т.Є. Романова, І.А. Лемішка, А.В. Панкратов, В.В. Кулик, Ю.Ф. Басов, М.В. Хазнаферов. – Київ: Наукова думка, 2021. – 196 с.
 • Биковський, О.Г. Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій: підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / О.Г. Биковський. – Київ: Основа, 2021. – 396 с.

2020 рік

 • Чигиринский, В.В. Теория и производство асимметричных тонкостінний профилей проката для металлургии и машиностроения / В.В. Чигиринский, О.В. Овчинников, А.Б. Найзабеков, С.Н. Лежнев // Монография. - МОН Республики Казахстан. Рудный: РИИ. 2020. - 335 С.
 • Бажміна Е. А. Діагностика сформованості культури самостійної роботи студентів машинобудівної галузі: навчальний посібник / наук. ред. Г. В. Локарєва – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2020. – 106 c.
 • Бажміна, Е. А. Основи інженерної графіки : навчальний посібник / Е. А. Бажміна – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2020. – 96 c. ISBN 978-617-529-281-5

2018 рік

 • Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова, М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. ‒ 88 с.

2017 рік

 • Быковский О. Г. Сварочное дело [Текст] : учеб. пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, Г.А. Краснова. – М.: Кнорус, 2017. – 272 с. (Средние профессиональное образование).
 • Бовкун, С. А. Лінійна перспектива [Текст] / С. А. Бовкун // ЗНТУ: навч. посіб. ‒ Запоріжжя, 2017. – 107 с.

2016 рік

 • Бажміна Е. А. Практичні роботи з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1 : навч. посіб. [Текст] / Е. А. Бажміна, В. А. Шаломєєв – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 66 c.

2014 рік

 • Биковський О.Г. Довідник зварника: навчальний посібник / О.Г. Биковський - К.: Основа - 2014. -448 с.
 • Быковский О.Г. Сварка и резка цветных металлов: справочное пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, В.В. Пешков. - М.: Альфа -М.: Инфра . - 2014. с.336.
 • Брыков М.Н. Износостойкость сталей и чугунов при абразивном изнашивании: монографія / М.Н. Брыков, В.Г. Ефременко, А.В. Ефременко - Херсон: Гринь Д.С., 2014. -364 с.

2013 рік

 • Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення / Александров О.Г., Антонюк Д.А., Капустян О.Є. Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 224 с.
 • Камель Г.І. Дослідженн конічних трибосистем в промисловому транспорті: монографія / Г.І. Камель, В.В. Перемітько, А.В. Єршов, Р.А. Куликовський. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. -313 с.

2011 рік

 • Быковский О.Г. Справочник сварщика: навчальний посібник / О.Г. Быковский, В.Р. Петренко, В.В Пешков - М.: Машиностроение - 2011. - 336 с.
 • Биковський О.Г. Зварювання та різання кольорових металів:Довідковий посібник: навчальний посібник /О.Г. Биковський - К.: Основа, 2011. - 392 с
 • Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання / Александров О.Г., Антонюк Д.А.: Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 312 с.

2010 рік

 • Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей та сплавів при зношуванні / Попов С.М., Антонюк Д.А., Нетребко В.В. : Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 368 с.
 • Попов С.М. Антонюк Д.А. Нетребко В.В. Трибологічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей і сплавів при зношуванні: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 364 с.

2006 рік

 • Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин: навчальний посібник / Бережний С.П., Бриков М.М., Бриков М.М., Биковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумікін О.Б., Шумілов А.О. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.
 • Износостойкость сплавов, восстановление и упрочнение деталей машин: учебное пособие / Бережный С.П., Брыков М.М., Брыков М.М., Быковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумикин О.Б., Шумилов А.О. Запорожье: Изд-во ОАО «Мотор Січ», 2006. – 420 с.

2022;2021;2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011

Список наукових публікацій кафедри за 2023 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у зарубіжних виданнях, усього 2
З них за авторством молодих учених 0

1. Greshta, V.; Shalomeev, V.; Bovkun, S.; Petryshynets, I.; Efremenko, V.; Brykov, M. Influence of Noble Metals on the Microstructure and Properties of Biodegradable Mg-Nd-Zr Alloy. Appl. Sci. 2023, 13, 12736. https://doi.org/10.3390/app132312736

2. Greshta, V. Liutova O.,Shalomeev V. Improving the quality of magnesium-soluble biological alloy for implants // Lecture Notes in Networks and Systems, 2023, 536 LNNS, PP. 403–411.

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях, усього 4
З них за авторством молодих учених 2

1. Molochkov D., Kulykovskyi R., Brykov M., Hesse O. (2023). The influence of surface irregularities on the mechanical properties of thin-walled wire and arc additively manufactured parts. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), 2023. Vol. 10(2), pp. A10–A17.

2. Грешта В. Л., Бриков М. М., Шаломєєв В. А., Павленко Д. В., Ткач Д. В., Єфременко В. Г., Петришинець І. Особливості мікродугового оксидування магнієвих сплавів і корозійного руйнування отриманих покриттів. - Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2023. - №3. - С.6-13.

3. Білоник Д.І., Капустян О.Є., Овчинникова І.А., Білоник І.М., Лаптєва Г.М. Структура і властивості зливків, отриманих з відходів листової обрізі титану ВТ1-0 електрошлаковим переплавом у відкритому кристалізаторі Сучасна електрометалургія, № 1, 2023. С. 25-32 https://doi.org/10.37434/sem2023.01.04

4. Бажміна, Е. А. Дослідження показників сформованості культури самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у процесі графічної підготовки: мотиваційний компонент. Педагогічний Альманах, 2023. (54). 96-104.

2022; 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016

Тези доповідей на конференціях за 2023 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 21
З них за авторством молодих учених 16

1. Shalomeev, V. Improving the Quality of Magnesium-Soluble Biological Alloy for Implants / V. Shalomeev, V. Greshta, O. Liutova // International Conference on Smart Technologies in Urban Engineering: STUE-2022. Smart Technologies in Urban Engineering, 2022. – pp. 403-411.

2. Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М. Дослідження впливу легованості сталі-зв'язки та термічної обробки на зносостійкість карбідосталей з ТіС / О.Є. Капустян, М.М. Бриков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Чернігів], 25–26 травня 2023 р. : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 2. – С. 84.

3. Нетребко В.В. Вплив рухомого середовища на напруженний стан меж зерен та мікротріщин. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.44.

4. Кирилаха С.В., Завгородній О.В., Білоник І.М. Аналіз сучасних методів отримання титанових порошків для адитивних технологій Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. –С.45-46.

5. Kuts D.O., Efanov V.S., Laptieva H.M. Application of additive technology in the production of aviation gas turbine engines combustion chamber wheels. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 47-48.

6. Куц Д.О., Єфанов В.С., Лаптєва Г.М. Перспективи застосування адитивних технології у авіабудуванні. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 49-50.

7. Білоник Д.І., Попов С.М. , Білоник І.М., Кирилаха С.В. Структура і властивості зливків титану отриманих за технологією ЕШП. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 51-52.

8. Білоник Д.І., Попов С.М. , Білоник І.М., Кирилаха С.В. Електрошлаковий переплав у відкритому кристалізаторі електродів що витрачаються, виготовлених з відходів листової обрізі титану ВТ1-0. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 53-54.

9. Терещенко В. В. Теоретична база створення моделей на ЧПУ верстатах [Електронний ресурс] / Терещенко В.В. (студ. гр. Т-212), Бажміна Е.А. // Тиждень науки-2023. Тези доп. наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 55-56.

10. Бажміна Е. А. Моделювання конструкцій [Електронний ресурс] / Бажміна Е.А., Юренко С.А. (студ. гр. Т-322) // Тиждень науки-2023. Тези доп. наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 56-57.

11. Міщенко В.Г., Бажміна Е.А. , Шевченко Д.О. Експериментальна перевірка результатів дослідження впливу схеми гарячої деформації сталі 10ХФТБЧ для коліс автотранспортних засобів. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 57-59.

12. Міщенко В.Г., Павлюк О.А. Контроль параметрів цементованого шару досліджуваної сталі за допомогою диференціального дилатометра. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 60-61.

13. Шишкін І.Р., Корнієнко О.Б. Сучасні програми для проектування електричних схем. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 62-63.

14. Доновська Д. В., Бовкун С. А. Геометрія в дизайні інтер’єру. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 64-65.

15. Попов С. Н., Морозов А. В. Теоритичне дослідження зносостійкості сталей і наплавленних сплавів від фізико-механічних характеристик Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 68-69.

16. Білоник Д.І., Капустян О.Є. , Лаптєва А.М. , Маліцкій І.П. Обгрунтування застосування електрошлакового процесу для рециклінга відходів обрізі титану ВТ1-0. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 66-67.

17. Бойко С.Ю., Лаптєва Г.М. , Єфанов В.С. Вплив розміру скінченних елементів на розрахункові напруження зминання у зоні контакту кульки з доріжкою кочення радіального шарикопідшипника. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 70-71.

18. Попов С.М., Чернєв Д.А. Аналіз умов експлуатації зношування, руйнації поверхней тертя шарошки бурового долота та розробка технології зміцнення Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 73-74.

19. Скоробогата М.В., Мітяєва З.А. Вивчення інженерної і комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 72-73.

20. Бажміна Е. А. Культурно-професійний аспект підготовки фахівця машинобудівної галузі в закладі вищої освіти [Текст] / Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 : XV Міжнародна науково-технічна конференція, 27-28 квітня 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 65-68.

21. Нетребко В.В., Морозов А.В. Підвищення стійкості ковшів елеваторів. Тези доповідей ХХІ Міжнародна конференція молодих учених «Геологічні проблеми розробки родовищ», 26 жовтня 2023р. - Дніпро, с. 173-175.

Лауреати університетського конкурсу студентських наукових робіт 2023-2024 н.р.

 

за напрямом «Машинобудування»:

Студент гр. ІФ-311 Спичак Антон Вячеславович перемога в номінації «Втілення реального пристрою в НУ «Запорізька політехніка».

Науковий керівник — доцент кафедри механіки Скребцов Андрій Андрійович.

Студент гр. ІФ-411 Калінін Данило Сергійович перемога в номінації «Втілення реального пристрою в НУ «Запорізька політехніка».

Науковий керівник — доцент кафедри механіки Скребцов Андрій Андрійович.

за напрямом «Матеріалознавство»:

Студент гр. ІФ-412м Осіпчук Радомір Борисович нагороджен дипломом ІІ ступеня.

Науковий керівник — професор Бриков Михайло Миколайович.

Місце проведення: НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя.

Наказ НУ «Запорізька політехніка» № 17 від 26.01.2024 р.

Лауреат обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки 2023

 

Студенту гр. ІФ-411 Калініну Данилу Сергійовичу було оголошено подяку за участь в Обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки 2023.

Науковий керівник — доцент Капустян Олексій Євгенович.

Місце проведення: НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя.

Наказ НУ «Запорізька політехніка» № 726-К від 21.12.2023 р.

Лауреати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2019-2020 н.р.

 

Студент гр. ІФ-317 Кононенко Андрій Вікторович нагороджен дипломом ІІ ступеня; Урєкін Данило Володимирович, студент гр. ІФ-317, нагороджен дипломом ІІІ ступеня.

Місце проведення: НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя.

Наукові керівники — доценти кафедри ОТЗВ Лаптєва Ганна Миколаївна, Бережний Станіслав Петрович.

Лауреат ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Матеріалознавство» за 2019-2020 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Фетісов Руслан Юрійович нагороджен дипломом другого ступеня.

Місце проведення: Національна металургійна академія України, м. Дніпро.

Науковий керівник — доцент Бережний С.П..

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Котов Микола Миколайович посів призове друге місце; студент гр. ІФ-327сп Гуменюк Артем Сергійович зайняв призове друге місце у практичному турі олімпіади.

Місце проведення: Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропівницький.

Науковий керівник — ст. викладач кафедри ОТЗВ Капустян Олексій Євгенович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2018-2019 н.р.

 

Команда кафедри ОТЗВ у складі студента гр. IФ-314 Гурського Юрія Олександровича, студентів гр. IФ-315 Юхно Валерія Анатолійовича та Лексикова Владислава Олександровича зайняла перше призове місце в командному етапі олімпіади. В індивідуальному — Гурський Ю.О. посів призове друге місце.

Місце проведення: Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Куликовський Руслан Анатолійович.

Лауреати Міжнародної конференції за напрямом «Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Котов Микола Миколайович посів призове третє місце.

Місце проведення: Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропівницький.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Андрущенко Михайло Іванович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Фетісов Руслан Юрійович нагороджен дипломом І ступеня; Кузьма Сергій Олександрович, студент гр. ІФ-413м, нагороджен дипломом ІІІ ступеня.

Місце проведення: НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя.

Наукові керівники — доценти кафедри ОТЗВ Андрущенко Михайло Іванович, Бережний Станіслав Петрович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Металургія» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Фетісов Руслан Юрійович нагороджен дипломом І ступеня.

Місце проведення: Національна металургійна академія України, м. Дніпро.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Бережний Станіслав Петрович.

V-й Міжнародний конкурс магістерських дипломних проектів

 

На V-му Міжнародному конкурсі магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Прикладна механіка» (напрям «Зварювання») дипломом третього ступеню нагороджено магістерський дипломний проект на тему: «Розробка та дослідження технології зміцнення і відновлення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли», магістранта Густери Романа Миколайовича; науковий керівник Андрущенко Михайло Іванович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2017-2018 н.р.

 

Гурський Юрій Олександрович, Молочков Денис Євгенійович студенти гр. IФ-314 та Юхно Валерій Анатолійович студент гр. IФ-315 посіли призове командне друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Молочков Денис Євгенійович, студент гр. ІФ-314 — призове друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Ремонт машин» за 2017-2018 н.р.

 

Коротич Юлія Станіславівна, студентка гр. ІФ-414 — призове друге місце, м. Харків. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2017-2018 н.р.

 

Строгонов Дмитро Вадимович, студент гр. IФ-412м — призове друге місце, м. Запоріжжя. Науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ.

Участь у міжнародних проектах

В рамках міжінституційної угоди між Католицьким університетом Льовена та Запорізьким національним технічним університетом, Куртов Олександр Анатолійович, студент гр. IФ-312м, успішно пройшов стажування в кампусі Де Наір, Бельгія.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2016-2017 н.р.

Дмитренко Юлія Сергіївна, Мигунов Артем Віталійович, студенти гр. IФ-312 та Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — посіли призове командне друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове третє місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Акритова Таїсія Олександрівна. ст. гр. ІФ-412м — призове друге місце, м. Кропивницький. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2016-2017 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове третє місце, м. Дніпро. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Акритова Таїсія Олександріна, ст. гр. ІФ-412м — призове друге місце, м. Кропивницький. Наукові керівники: Овчинников Олександр Володимирович, професор кафедри ОТЗВ, Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2015-2016 н.р.

Акритова Таїсія Олександрівна. ст. гр. ІФ-412м — призове третє місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2015-2016 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове друге місце. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Металургія» за 2015-2016 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове друге місце. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2014/2015 н.р.

Сахно Сергій Сергійович, студ. гр. ІФ-311 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму „Технологія та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 н.р.

Бусов Анатолій Вячеславович, студ. гр. ІФ-310м, Фоменко Артем Володимирович, студ. гр. ІФ-319м – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2013/2014 н.р.

Бусов Анатолій Вячеславович, студ. гр. ІФ-310 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2012/2013 н.р.

Куропятник Вячеслав Сергійович, студ. гр. ІФ-318 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності „Технології та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Трубчанінова Кіра Вікторівна, студ. гр. ІФ-419 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2012/2013 н.р.

Воронін Денис Ярославович, студ. гр. ІФ-310- Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2011/2012 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417 – І місце в олімпіаді зі спеціальності „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Міщенко Андрій Сергійович, студент групи ІФ-318 – ІІ місце в олімпіаді зі спеціальності „Технологія та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2011/2012 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417 - Диплом ІІ ступеня у конкурсі за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з предметів та спеціальностей 2010/2011 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417- ІІІ місце „Зварювальні установки” (науковий керівник - Капустян Олексій Євгенович, старш. викладач кафедри ОТЗВ)

 

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2010/2011 н.р.

Пасько Ганна Миколаївна, студентка групи ІФ-315 - Диплом І ступеня «Зварювання» (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Коробова Тетяна Олександрівна, студентка групи ІФ-318 - Диплом ІІ ступеня «Зварювання» (науковий керівник Попов Сергій Миколайович, професор кафедри ОТЗВ)

Прокопченко Олександр Олександрович, студент групи ІФ-417 - Диплом ІІІ ступеня «Зварювання» (науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ)

Перше місце у ІІ-му етапі Міжвузівської студентської Олімпіади зі спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» 2009/2010 навчального року (Приходько Р. Є. керівник старш. викл. Куликовський Р.А.)

2022; 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016

Список наукових публікацій студентів за 2023 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях 0
Тез доповідей конференцій 12

Тези доповідей конференцій:

1. Нетребко В.В., Морозов А.В. Підвищення стійкості ковшів елеваторів. Тези доповідей ХХІ Міжнародна конференція молодих учених «Геологічні проблеми розробки родовищ», 26 жовтня 2023р. - Дніпро, с. 173-175.

2. Терещенко, В. В. Теоретична база створення моделей на ЧПУ верстатах [Електронний ресурс] / Терещенко В.В. (студ. гр. Т-212), Бажміна Е.А. // Тиждень науки-2023. Тези доп. наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 55-56.

3. Бажміна, Е. А. Моделювання конструкцій [Електронний ресурс] / Бажміна Е.А., Юренко С.А. (студ. гр. Т-322) // Тиждень науки-2023. Тези доп. наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 56-57.

4. Міщенко В.Г. , Бажміна Е.А. , Шевченко Д.О. Експериментальна перевірка результатів дослідження впливу схеми гарячої деформації сталі 10ХФТБЧ для коліс автотранспортних засобів. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 57-59.

5. Міщенко В.Г. , Павлюк О.А. Контроль параметрів цементованого шару досліджуваної сталі за допомогою диференціального дилатометра. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 60-61.

6. Шишкін І.Р., Корнієнко О.Б. Сучасні програми для проектування електричних схем. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 62-63.

7. Доновська Д. В., Бовкун С. А. Геометрія в дизайні інтер’єру. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 64-65.

8. Попов С. Н. , Морозов А. В. Теоритичне дослідження зносостійкості сталей і наплавленних сплавів від фізико-механічних характеристик Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 68-69.

9. Білоник Д.І. , Капустян О.Є. , Лаптєва А.М. , Маліцкій І.П. Обгрунтування застосування електрошлакового процесу для рециклінга відходів обрізі титану ВТ1-0. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 66-67.

10. Бойко С.Ю. , Лаптєва Г.М. , Єфанов В.С. Вплив розміру скінченних елементів на розрахункові напруження зминання у зоні контакту кульки з доріжкою кочення радіального шарикопідшипника. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 70-71.

11. Попов С.М., Чернєв Д.А. Аналіз умов експлуатації зношування, руйнації поверхней тертя шарошки бурового долота та розробка технології зміцнення Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 73-74.

12. Скоробогата М.В., Мітяєва З.А. Вивчення інженерної і комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 72-73.

Сторінки