Ви є тут

Головна

2013

2014

2015

2016

2017

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2017-2018 навчальний рік

 • 34. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження технології виготовлення флюсів» з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 22 с.
 • 35. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Контроль якості покритих електродів та аналіз причин браку на різних стадіях виробництва» з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 22 с.
 • 36. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 14 с.
 • 37. Конспект лекцій з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення», ч. І «Виробництво покритих електродів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 70 с.
 • 38. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження структури та властивостей (твердість і мікротвердість) металу наплавленого стандартними матеріалами» з дисципліни «Матеріали для наплавлення та напилення» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 30 с.
 • 39. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження здатності до самозміцнення і зносостійкості в умовах абразивного зношування металу наплавленого стандартними матеріалами» з дисципліни «Матеріали для наплавлення та напилення» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 18 с.
 • 40. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Аналіз та дослідження електродних та порошкових матеріалів для металізації і напилення та нанесених ними поверхневих шарів» з дисципліни «Матеріали для наплавлення та напилення» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 30 с.
 • 41. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження флюсів для зварювання та наплавлення» з дисципліни «Матеріали для наплавлення та напилення» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 18 с.
 • 42. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Матеріали для наплавлення та напилення» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 10 с.
 • 43. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи теорії зварювання» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, М.І. Андрущенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 14 с.
 • 44. Методичні вказівки до проведення практичної роботи №1 з дисципліни «Основи теорії зварювання» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, М.І. Андрущенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 10 с.
 • 45. Методичні вказівки до проведення практичної роботи №2 з дисципліни «Основи теорії зварювання» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, М.І. Андрущенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 38 с.
 • 46. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи теорії зварювання» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.І. Андрущенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 6 с.
 • 47. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 з дисципліни «Основи теорії зварювання» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, М.І. Андрущенко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 14 с.
 • 48. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М. І. Андрущенко, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 10 с.
 • 49. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 «Нормування технологічних процесів» з дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М. І. Андрущенко, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 14 с.
 • 50. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 «Розрахунок кількості устаткування» з дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М. І. Андрущенко, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 6 с.
 • 51. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 «Вибір і розрахунок необхідної кількості цехового транспорту та створення планів цехів та дільниць» з дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М. І. Андрущенко, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 22 с.
 • 52. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М. І. Андрущенко, О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 93 с.
 • 53. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей машин» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М. І. Андрущенко, О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 18 с.
 • 54. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: М. Ю. Осіпов, О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 58 с.
 • 55. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Газове зварювання» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 10 с.
 • 56. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Газополуменеве наплавлення та напилення» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: О. Є. Капустян, С. П. Бережний. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 10 с.
 • 57. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 14 с.
 • 58. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Термічне різання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 14 с.
 • 59. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: А. О. Шумілов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 74 с.
 • 60. Конспект лекцій з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» ч. І «Виробництво покритих електродів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М. І. Андрущенко, О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 70 с.
 • 61. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження властивостей зварювального трансформатора ТД-300» з дисципліни «Зварювальні джерела живлення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 10 с.
 • 62. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження властивостей зварювального трансформатору СТШ-500» з дисципліни «Зварювальні джерела живлення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 10 с.
 • 63. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Дослідження властивостей зварювального випрямляча ВД-306» з дисципліни «Зварювальні джерела живлення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 10 с.
 • 64. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження властивостей зварювального випрямляча типу ВСЖ-303» з дисципліни «Зварювальні джерела живлення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 10 с.
 • 65. Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: О.В. Овчинников, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 42 с.
 • 66. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Вивчення приладів та техніки випробувань матеріалів на мікротвердість на приладі ПМТ-3» з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 26 с.
 • 67. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження зварювального випрямляча ВДУ-504» з дисципліни «Спеціальні джерела живлення для зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: С.О. Шумикін, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 10 с.
 • 68. Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальні джерела живлення для зварювання» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. С.О. Шумикін, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 34 с.
 • 69. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Розрахунок параметрів автоматичного зварювання під флюсом із застосуванням персонального комп’ютеру в діалоговому режимі» з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: А.О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 10 с.
 • 70. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Розробка оптимального варіанту розкрою вхідної заготовки» з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: А.О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 10 с.
 • 71. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Проведення автоматизованого розкрою листового матеріалу з застосуванням програми «АСТРА-Д»» з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: А.О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 10 с.
 • 72. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Розрахунок потрібної кількості робітників та обладнання для виробництва зварної деталі» з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: А.О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 14 с.
 • 73. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 «Розрахунок витрат основних та допоміжних матеріалів і електроенергії при виробництві зварних виробів» з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: А.О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 10 с.
 • 74. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження характеристик транзисторів та одиночних каскадів підсилювання» з дисципліни «Схемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 10 с.
 • 75. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження параметричного стабілізатора напруги» з дисципліни «Схемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 10 с.
 • 76. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Дослідження компенсаційного стабілізатора напруги на напівпровідникових приладах» з дисципліни «Схемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 6 с.
 • 77. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження характеристик тиристорів» з дисципліни «Схемотехніка зварювального обладнання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 6 с.
 • 78. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Моделювання зварювання в захисних газах плавким електродом» з дисципліни «Моделювання технологічних процесів зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: С.О. Шумикін, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 c.
 • 79. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Комп’ютерні розрахунки параметрів зварювання під флюсом» з дисципліни «Моделювання технологічних процесів зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: С.О. Шумикін, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 10 c.
 • 80. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Моделювання контактного точкового зварювання» з дисципліни «Моделювання технологічних процесів зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: С.О. Шумикін, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 c.
 • 81. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №8 «Технологія поверхневого гартування металів» з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Бережний С.П., Капустян О.Є. - Запоріжжя ЗНТУ, 2018 – 10 с.
 • 82. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №9 «Газополуменеве правлення виробів» з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Бережний С.П., Капустян О.Є. - Запоріжжя ЗНТУ, 2018 – 10 с.
 • 83. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інженерія поверхні» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: С.П. Бережний, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 14 с.
 • 84. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження міцності зварних стикових з'єднань, виконаних зварюванням плавленням» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
 • 85. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Порівняльне дослідження міцності напускових і таврових зварних з'єднань, виконаних зварюванням плавленням» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • 86. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Дослідження розподілення напружень у зварній двотавровій балці» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с.
 • 87. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження розподілення напружень в елементах зварної ферми» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
 • 88. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: Осіпов М.Ю, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 14 с.
 • 89. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження методів виготовлення, класифікації, та ситового аналізу порошкових матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 18 с.
 • 90. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 «Дослідження структури і властивостей сплавів на мідній основі» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 6 с.
 • 91. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 «Дослідження алюмінієвих сплавів, які застосовуються в якості антифрикційних, фрикційних та зносостійких матеріалів» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 22 с.
 • 92. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 «Аналіз і освоєння способів прогнозування та управління структурно-фазовим станом вуглецевих сталей» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 30 с.
 • 93. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Вибір та розрахунок режимів зварювання і наплавлення, розрахунок витрат основних, допоміжних матеріалів та електроенергії при проектуванні процесів зварювання конструкцій і відновлення деталей машин наплавленням» з дисципліни «Проектування технологічних процесів відновлення та зміцнення деталей» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 18 с.
 • 94. Конспект лекцій з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: А.О. Шумілов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 78 с.
 • 95. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи та транспорт у зварювальному виробництві» для студентів спеціальності «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: А.О. Шумілов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 66 с.
 • 96. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження технологічних особливостей склеювання металів» з дисципліни «Склеювання матеріалів» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 14 с.
 • 97. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Зварювання пластмас» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 14 с.