Ви є тут

Головна

Викладач дисципліни Лаптєва Ганна Миколаївна канд. техн. наук, доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Методичне забезпечення:

  • 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інженерні розрахунки та проектування в CAE-системах» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Технологія та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. Г.М. Лаптєва. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 62 с.
  • 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерні розрахунки та проектування в CAE-системах» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Технологія та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. Г.М. Лаптєва. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 12 с.

Більш детальну інформацію про дисципліну можливо отримати у закріплених файлах.