Ви є тут

Головна

Викладач дисципліни Андрущенко Михайло Іванович канд.техн.наук, доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Методичне забезпечення:

  • 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження технології виготовлення порошкових дротів» з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 22 с.
  • 2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження технології виготовлення флюсів» з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 22 с.
  • 3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Контроль якості покритих електродів та аналіз причин браку на різних стадіях виробництва» з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 22 с.
  • 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження методів виготовлення, класифікації, та ситового аналізу порошкових матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 18 с.
  • 5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 14 с.
  • 6. Конспект лекцій з дисципліни «Виробництво матеріалів для зварювання, наплавлення та напилення» ч. І «Виробництво покритих електродів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М. І. Андрущенко, О. Є. Капустян. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 70 с.

Переглянути детальніше робочу програму дисципліни можливо у закріпленому файлі.