Ви є тут

Головна

2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011

Список наукових публікацій кафедри за 2020 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у зарубіжних виданнях, усього 7
З них за авторством молодих учених 1

1. Microstructure and properties of heat affected zone in high-carbon steel after welding with fast cooling in water / M.N. Brykov, I. Petryshynets, M. Dzupon, Yu. A. Kalinin, V. G. Efremenko, N.A. Makarenko, D. Yu. Pimenov, F. Kovac // Materials. – 2020. - 13(22). – 5059. DOI: 10.3390/ma13225059.

2. Tailoring strength/ductility combination in 2.5 wt% Si-alloyed middle carbon steel produced by the two-step Q-P treatment with a prolonged partitioning stage // V.I.Zurnadzhy, V.G.Efremenko, K.M.Wu, I.Petryshynets, K.Shimizu, A.M.Zusin, M.N.Brykov, V.A.Andilakhai // Materials Science and Engineering: A. - 2020. – V.791. – 139721.

3. The Metastability of Retained Austenite in Multiphase Steel during Abrasive Wear / V. I. Zurnadzhy, V. G. Efremenko, M. N. Brykov, I. Petryshynets, T. V. Pastukhova, R. A. Kussa // Journal of Friction and Wear. – 2020. – V. 41. – P. 119-124.

4. Mechanical properties of carbide-free lower bainite in complex-alloyed constructional steel: Effect of bainitizing treatment parameters / V. I. Zurnadzhy, V. G. Efremenko, I. Petryshynets, K. Shimizu, M. N. Brykov, I. V. Kushchenko, V. V. Kudin // Kovove Materialy. – 2020. – V.58. – N.2 – P.129–140. DOI: 10.4149/KM_2020_2_129.

5. New Zr-Ti-Nb alloy for medical application / O. Mishchenko, A.V. Ovchinnikov, O. Kapustian, M. Pogorielov / Development. Chemical and mechanical properties. And biocompatibiliti. Materials. 2020. 13. (6). DOI:org/10.3390/ma13061306.

6. Composition, Structure, and Properties of Sintered Sintered Silicon-Containing Titanium Alloys. / I.O. Bykov , A.V. Ovchinnikov, D.V. Pavlenko, Z.V. Lechovitzer // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2020. 58(9-10). Рp.613-621.

7. Developing the modification of nickel cathodes for applying the ion-plasma coatings on the parts of aircraft engines / V. Yefanov, O. Ovchynnykov, O. Dzhuhan, I. Petrik, D. Raspornia, O. Kapustian, Ye. Saprykin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2020 №4/12 (106) рр. 6-13 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.210307.

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях, усього 11
З них за авторством молодих учених 2

1. Чигиринський, В. В., Плоска задача механіки суцільного середовища в полярних координатах з використанням аргумент функцій комплексного змінного / В. В. Чигиринський, О. Г. Науменко, О.В. Овчинников // Вісник Вінницького політехнічного інститута. 2020. №3 (150). С. 73-80.

2. Биковський, О.Г. Сравнительная характеристика некоторых новых и старых отечественных стандартов в сварочном производстве / О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Производственно-технический журнал «Сварщик». 2019. №5. С.52-55.

3. Антонюк К. І. Проблема безпеки споживання в умовах ексклюзивного регулювання соціально-економічного розвитку / К. І. Антонюк, А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів : сутність, прояви та загрози : наукове видання / [наук. ред. С.Л. Шульц]; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2020. – 106 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). С. 78–87.

4. Бриков М.М. Зносостійкість сталей за умов механічного зношування // Металознавство та обробка металів. 2020. Т.26(95). С.54-62. DOI: 10.15407/mom2020.03.054.

5. Нетребко В.В. Вплив хімічного складу зносостійкого чавуну на міжфазне розподілення mn після відпалу при 690 °С // Наука та прогрес транспорту. 2020. № 1 (85). С.68-76. Doi.org/10.15802/stp2020/199717.

6. Нетребко, В.В. Підвищення стійкості до корозії високохромистих чавунів / В.В. Нетребко, І. П. Волчок // Фізико-хімічна механіка руйнування. 2020. Спец. Випуск № 13,.С 182-188.

7. Влияние изотермической обработки на микроструктуру закалённой на аустенит высокоуглеродистой низколегированной стали / Калинин Ю. А., Петришинец И., Ефременко В. Г., Капустян А.Е., Брыков М.Н. // Вісник ХНАДУ. - 2020. - Т. 1. - вип. 88. - С.58-66. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2020.88.1.58.

8. Нетребко, В.В. Особливості структуроутворення високохромистих чавунів при виготовленні виливків // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. № 2. 2019. С. 19-23.

9. Попов С.Н., Нетребко В.В. Структурно-логічний синтез та математична оптимізація фізико-механічних параметрів при зношуванні матеріалів в умовах низьких температур // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. № 2. 2019. С. 72-78. DOI 10.15588/1607-6885-2019-2-11.

10. Акритова, Т.О. Технологія зміцнення штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів шляхом цементації. / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський, М.Ю. Осіпов //Технічні науки та технології. 2020. №2 (20). С. 62-73.

11. Акритова Т.О., Андрущенко М.І., Бриков М.М., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю. Відновлення наплавленням цементованих штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. 2020. 3 (122). С. 114–119.