Ви є тут

Головна

2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011

Список наукових публікацій кафедри за 2019 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у зарубіжних виданнях, усього 2
З них за авторством молодих учених 1

1. Efremenko V.G. Two-body abrasion resistance of high-carbon high-silicon steel: Metastable austenite vs nanostructured bainite / V.G. Efremenko, O. Hesse, T. Friedrich, M. Kunert, M.N. Brykov, K. Shimizu, V.I. Zurnadzhy, P. Suchmann // Wear. – 2019. – V. 418-419. – P. 24-35. DOI: 10.1016/j.wear.2018.11.003

2. Yurii Kalinin, Michail Brykov, Ivan Petryshynets, Vasily Efremenko, Olaf Hesse, Maik Kunert, Michail Andrushchenko, Michail Osipov, Stanislav Berezhnyy, Oleg Bykovskiy. Structure of high-carbon steel after welding with rapid cooling // Acta Metallurgica Slovaca. – 2019. - Vol 25, No 2. – P.114-122.

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях, усього 21
З них за авторством молодих учених 7

1. В. И. Зурнаджи, В. Г. Ефременко, М. Н. Брыков, В. Г. Гаврилова, Е. В. Цветкова. Объемные изменения при нагреве в стали 60С2ХФА, подвергнутой Q-N-P-обработке // Известия Высших Учебных Заведений. Черная Металлургия. – 2019. – Т. 62. - №1. – C. 42-48.

2. Структура околошовной зоны закалённой высокоуглеродистой стали после сварки с ускоренным охлаждением / Ю. А. Калинин, А. А. Шумилов, И. Петришинец, В. Г. Ефременко, М. Н. Брыков // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2019. - № 1. - С. 31-36.

3. Ю.А.Калинин, М.Н.Брыков, И.Петришинец, М.Ю.Осипов, М.И.Андрущенко, В.Г.Ефременко. Оценка качества соединений высокоуглеродистой низколегированной стали после сварки с ускоренным охлаждением // Наукові нотатки. – 2019. – Вип. 67. – С.58-63.

4. O. Hesse, Yu. Kalinin, I. Petryshynets, M. Kunert, V. Efremenko, M. Andrushchenko, M. Osipov, M. Brykov. Investigation on friction surface of high-carbon low-alloyed steel after abrasive wear // Problems of Tribology. – 2019. - Vol 24. - No 3. – P.22-28.

5. Антонюк Д. Соціальні інновації: досвід реалізації проектів провідних країн світу для України / Д. Антонюк, Ю. Буй // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. – 2019. - №1(07). – С.64-73.

6. Антонюк, Д.A. Дуалізм міжнародної технічної допомоги в контексті соціального, фінансово-економічного розвитку та безпеки споживання в Україні / Антонюк К.І., Антонюк Д.А., Бухаріна Л.М., Шишкін В.О.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. -  Т.1, №.28, С.462-471.

7. Билоник, И. М. Анализ способов повышения эффективности электрошлакового процесса путем изменения тепловых условий плавления расходуемого электрода [Текст] / И. М. Билоник, С. Н. Попов, С. А. Шумикин, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 20 – 26.

8. Давидченко, С. В. Повышение однородности и дисперсности структуры электрошлакового слитка ледебуритных сталей [Текст] / С. В. Давидченко, И. Н. Логозинский, А. С. Сальников, И. М. Билоник, С. А. Шумикин, Е. Я. Губарь // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 27 – 31.

9. Попов, С. М. Аналіз характеру зношування і визначення основних критеріїв працездатності скребків бетонозмішувачів [Текст] / С. М. Попов, С. О. Шумикін, І. М. Білоник, Є. Я. Губар // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – №2. – С. 84 – 92.

10. Билоник, И. М. Получение заготовок запорного клапана из стали 08Х18Н10Т методом электрошлаковой выплавки с дополнительным подогревом расходуемого электрода (ЄШВ+ДП) [Текст] / И. М. Билоник, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник, С. А. Шумикин, А. В. Кононенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – №2. – С. 39 – 42.

11. Попов, С. Н. Исследование комплексного влияния параметров наплавки на физико-механические свойства износостойких гетерогенных хромо-бористых сплавов [Текст] / С. Н. Попов, С. А. Шумикин // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – № 2. – С. 54 – 61.

12. Овчинников О.В. Электролитно-плазменная обработка лопаток турбины с целью снятия с их поверхности жаростойкого покрытия / Ефанов В.С., Петрик И.А., Мыленко А.А. // Научно технический журнал Технологические системы 2(83) /2018, с.59-65

13. Овчинников О.В. Technologi for obtaining of plasma spheroidised HDH titanium alloy powders used in 3D printing Yanko T.B., Lyutyk N.P., Korzhyk V.N. // Научно технический журнал Технологические системы 4(85)/2018, с.36-69

14. Овчинников О.В. Спечені титанові сплави для ядерної енергетики / Янко Т.Б., Капустян О.Є. // Журнал «Вопросы атомной науки и техники», 2018, №1(113), с.134-141.

15. Овчинников О.В. Удосконалення технології виплавки злитків з нікелевих сплавів методом вакуумно-дугового переплаву / Ефанов В.С.Джуган О.А., Ткаченко С.М., Ждан В.С.// Науково-інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів»№3(86) 2019р. С.45-51.

16. Овчинников О.В. Detecting the influence of heat sources on material properties when producing aviation parts by a direct energy deposition method / M. Gnatenko, P.Zhemaniuk, I.Petrik, S.Sakhno, S.Chigileichik, V.Naumik, M.Matkovska // Восточно-европейский журнал передових технологий №1/12 (97) 2019 c.49 – 55.

17. Биковський О.Г., Лаптєва Г.М., Пасько М.П. Особливості формування плазмового покриття в залежності від виду наплавлюваних матеріалів. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2018. № 2 (44). с. 9-14.

18. Биковський О.Г., Лаптєва Г.М. Порівняльна характеристика деяких нових і старих вітчизняних стандартів в зварювальному виробництві. Сварщик, 2019. № 5. с. 52-55.

19. Бережний С. П., Фетісов Р. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Кононенко А. В. Використання стружки Р18 при виготовленні інструменту / ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (45), 2019. – С. 5-12.

20. Андрущенко М.І., Куликовський Р.А., Акритова Т.О., Капустян О.Є., Бриков М.М., Осіпов М.Ю. Дослідження методів та приладів термометрії для визначення температури поверхонь тертя деталей під час зношування / Перспективні технології та прилади. Луцьк. Випуск №14, 2019. – С. 12-23.

21. Савонов Ю.М. Корозійна стійкість і термін служби устаткування, що експлуатується в лужних розчинах (огляд) / Ю.М. Савонов, О.Г. Александров, М.Ю. Осіпов, М.І. Андрущенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, № 2, 2018. – С. 86-95.