Ви є тут

Головна

2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011

Список наукових публікацій кафедри за 2018 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у зарубіжних виданнях, усього 3
З них за авторством молодих учених 0

1. Application of Domestic Heat-Resistant Powders in Additive Techniques / Glotka O.A., Ovchinnikov O.V., Degtyaryov V.I., Kameneva S.A. // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2018. – №56(11-12). – с. 726-732.

2. Vasily Efremenko, Kazumichi Shimizu, Tatiana Pastukhova, Yuliia Chabak, Michail Brykov, Kenta Kusumoto, Alexey Efremenko. Three-body abrasive wear behaviour of metastable spheroidal carbide cast irons with different chromium contents // International Journal of Materials Research. – 2018. - February, V.109. - N2. - P.147-156.

3. Нетребко В. В. Влияние химического состава чугуна на содержание Сr в основе после нормализации от 1050 °С / В. В. Нетребко, И. П. Волчок // Литье и Металлургия. – 2018. – № 1. – С. 34-40.

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях, усього 10
З них за авторством молодих учених 5

1. Syntered titanium alloys for nuclear industry / Kapustyan A.Y., Ovchinnikov A.V., Yanko T.B. // Problems of Atomic Science and Technology. – 2018. – № 113(1). – с. 134-141.

2. Ідентифікація збурювальних дій процесу грудкування шихтових залізорудних матеріалів у барабанних грудкувачах і розробка їх цифрових моделей / М.Ю. Пазюк, І.А. Овчиннікова, О.В. Ренгевич, С.О. Шумикін // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 26 – 33.

3. Управление распределением агломерационной шихты по высоте слоя на агломашине при различных условиях ее загрузки / А.С. Мных, В.В. Довгаль, С.А. Шумикин // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2018. – Вип. 1 (39) – С. 109 – 114.

4. Давидченко, С. В. Исследование влияния инокуляторов на диспергирование литой структуры стали Х12МФ-Ш [Текст] / С. В. Давидченко, А. И. Панченко, И. М. Билоник, И. Н. Логозинский, А. С. Сальников, А. Г. Федьков // Современная электрометаллургия. – 2018. – №2. – С. 13-18.

5. Андрущенко М.І. Відновлення та зміцнення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Ю.М. Савонов, Т.О. Акритова, С.О. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов. – Вып. 2 (34), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – С. 151-157.

6. Андрущенко М.І. Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, Т.О. Акритова // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2018. – №1. – С. 33-38.

7. Андрущенко М.И. Явление самоупрочнения поверхности трения в процессе механического изнашивания и его влияние на износостойкость / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Р.А. Куликовский, Т.А. Акрытова, С.А. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4 (36), ч. 10. – С. 25-31.

8. Андрущенко М.І. Дослідження та розробка стандартних і спеціальних випробувань матеріалів на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Міжвузівський збірник "Перспективні технології та прилиди" – Луцьк, червень 2018. – Луцьк: Луцький НТУ. – С. 6-16.

9. Antoniuk D. A. Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system / Antoniuk K.I., Antoniuk D. A., Bukharina L. M. //Науковий вісник Полісся [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 136–140.

10. Антонюк Д.А. Проблемно-цільове програмування розвитку МСП регіону в процесі євроінтеграції на основі квантифікованого SWOT-аналізу / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Менеджмента та підприємництво: тренди розвитку. – 2018. – Випуск 1 (03) – С. 38–50.