Ви є тут

Головна

Викладач дисципліни Антонюк Дмитро Анатолійович д-р екон. наук, професор кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Методичне забезпечення:

  • 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – 26 с.
  • 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання /Укл.: О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 14 с.
  • 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання /Укл.: О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 10 с.
  • 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 14 с.
  • 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 14 с.
  • 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 10 с.
  • 7. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 18 с.
  • 8. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 18 с.
  • 9. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Проектування та експлуатація машин зварювання плавленням» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 18 с.

Переглянути детальніше робочу програму дисципліни можливо у закріпленому файлі.