Ви є тут

Головна

Викладач дисципліни Нетребко Валерій Володимирович докт. техн. наук, професор кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Методичне забезпечення:

  • 1. Конспект лекцій з дисципліни «Якість, сертифікація та атестація зварювального виробництва» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітня програма (спеціалізація) «Технологія та устаткування зварювання» всіх форм навчання / укладач В. В. Нетребко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 р. – 58 с.
  • 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Якість, сертифікація та атестація зварювального виробництва» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітня програма (спеціалізація) «Технологія та устаткування зварювання» всіх форм навчання / укладач В.В. Нетребко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 р. – 8 с.

Переглянути детальніше робочу програму дисципліни можливо у закріпленому файлі.