Ви є тут

Головна

2020; 2019; 2018; 2017; 2016

Тези доповідей на конференціях за 2021 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 22
З них за авторством молодих учених 14

1. Акритова, Т.О. Вплив термічної обробки на структуру, механічні та експлуатаційні властивості сталі 140Х12Ф1 (Огляд): матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Литво. Металургія. 2021" Запоріжжя, 18-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, М.Ю. Осіпов, О.Є.Капустян // Запоріжжя. – 2021. – С. 251-254.

2. Акритова, Т.О. Зміцнення наплавленого металу цементацією: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій проблеми ресурсо- та енергозбереження зварювальних процесів удосконалення підготовки кадрів" Маріуполь, 18-19 травня, 2021 р. : тези доповідей / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 60.

3. Акритова, Т.О. Технологія наплавлення кромок штампів прес-форм: матеріали Міжнародної науково-техничної конференції "Університетська наука – 2021" Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, О.Є. Капустян // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 68-69.

4. Акритова, Т.О. Відновлення наплавленням цементованих штампів прес-форм: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / Акритова Т.О., Куликовський Р.А., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю. // Київ. – 2021. – С. 17-19.

5. Биковський, О.Г. Аналіз роботи захисного покриття графітованого електроду нанесеного плазмовим напиленням з використанням струмоведучого дроту: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Р.А. Кідун // Київ. – 2021. – С. 20-21.

6. Ovchinnikov, O. Application of resource-saving technology of electroslag remelting for regeneration of machine-building waste from titanium alloy: Fundamental and applied research in the modern world : the 2nd International scientific and practical conference, 23-25 September 2020 : abstracts / O. Ovchinnikov, D. Bilonyk, S. Shumykin, I. Bilonyk // Boston, 2020. – Pp. 81 – 84.

7. Popov, S. Fracture analysis of friction surfaces of tracks of caterpillar mechanisms during abrasive wear: Actual trends of modern scientific research : the 5th International scientific and practical conference, 8-10 November 2020 : abstracts / S. Popov, S. Shumykin, N. Kotov // Munich, 2020. – Pp. 131 – 135.

8. Ovchinnikov, O. Study of the structure and properties of titanium melted by the electroslag method in an open crystallizer: The world of science and innovation : the 4th International scientific and practical conference, 11-13 November 2020 : abstracts / O. Ovchinnikov, S. Shumykin, D. Bilonyk, Y. Doroshenko, I. Bilonyk // London, 2020. – Pp. 134 – 138.

9. Popov, S.M. Mathematical simulation structure and properties of welded deposit layers [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / S.M. Popov, S.O. Shumykin, H.M Laptieva // Запоріжжя. – 2021. – С. 52 – 54.

10. Попов, С.М. Технологія відновлення та підвищення зносостійкості деталей дорожньо-будівельної техніки [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / С.М. Попов, С.О. Шумикін, Р. Суле // Запоріжжя. – 2021. – С. 54 – 55.

11. Білоник, I.М. Регенерація відходів титану ВТ1-0 з використанням електрошлакового процесу: the 6th International scientific and practical conference "Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects" 21-23 November, 2021: тези доповідей / І.М. Білоник, С.О. Шумикін, Д.І. Білоник, В.І. Мірошниченко, В.Д. Облогін // Berlin. – 2021. – Pp. 233 – 237.

12. Нетребко, В.В. Особливості формування структури високохромистих чавунів: матеріали 81 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» Дніпро 22–23 квітня 2021 р.: тези доповідей / В. В. Нетребко // Дніпро. – 2021. – с. 229-230.

13. Нетребко, В.В. Якість, сертифікація та атестація основа конкурентного виробництва [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / В.В. Нетребко // Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 48.

14. Гнатенко, М.О. Оцінка економічної ефективності при виготовленні заготовок авіаційних деталей з жароміцних нікелевих сплавів методом адитивного плазмового наплавлення: матеріали XXVI Міжнародного конгресу двигунобудівників Запоріжжя 6-11 вересня 2021 р.: тези доповідей / М.О. Гнатенко, С.Л. Чигілейчик, С.С. Сахно // Запоріжжя. – 2021. – С. 96.

15. Antoniuk, K. Ensuring of Consumer Choice Ecologization on the Basis of Consumption Safety: International Experience for Ukraine SHS Web of Conferences. EDP Science / K. Antoniuk, A. Mokiy, M. Pikh, L. Bukharina, D. Antoniuk // 2021. – 100. – 05009.

16. Антонюк, К.І. Методологічні засади дослідження та забезпечення безпеки споживання в Україні в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичної інтернет-конференції "Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем" Кропивницький, 12 травня 2021 р.: тези доповідей / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Кропивницький: ЦНТУ. – 2021. – С. 28-31.

17. Мокій, А.І. Мультиагентська взаємодія учасників процесу убезпечення споживання: збірник тез доповідей міжнародної дискусійної платформи "Трансформація функцій держави в умовах глобалізації" 19 травня 2021 р.: тези доповідей / Мокій А.І., Антонюк К.І., Антонюк Д.А. // НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – 2021. – 61–64.

18. Antoniuk, K. Consumption safety as an imperative for sustainable development: a regional aspect: Regional Policy in the Post-Pandemic Europe: Collection of abstracts for the 1st International Discussion Platform within the framework of the EU Jean Monnet Project 612067-ERR-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE "European Regional Policy: Balance of Local, National and Pan-European Interests" Ternopil, April 22, 2021 / K. Antoniuk, D. Antoniuk // Ternopil: WUNU, 2021. – Pp. 54–57.

19. Капустян, О.Є. Отримання зливків цирконієвого сплаву способом переплаву з невитратним електродом у гарнісажній печі: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Литво. Металургія. 2021" Запоріжжя, 18-20 травня 2021 р.: тези доповідей / О. Є. Капустян, О. В. Овчинников // Запоріжжя. – 2021. – С. 292-295.

20. Капустян, О.Є. Деформування зливків цирконієвого сплаву отриманих способом переплаву у гарнісажній печі: матеріали Міжнародної науково-техничної конференції "Університетська наука – 2021" Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.: тези доповідей / О. Є. Капустян, О. В. Овчинников // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 66-67.

21. Савонов, Ю.М. Розробка технології зварювання устаткування з двофазної сталі типу Х21Н5Т [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей / Ю.М. Савонов, Р.А. Куликовський, Рамат Суле // Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 56-57.

22. Савонов, Ю.М. Схемотехніка інверторних зварювальних джерел живлення [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей / Ю.М. Савонов, Р.А. Куликовський, Рамат Суле // Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 57-59.