Ви є тут

Головна

2017; 2016

Список наукових публікацій студентів за 2018 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях 2
Тез доповідей конференцій 15

Статті у фахових виданнях:

1. Андрущенко М.І. Відновлення та зміцнення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Ю.М. Савонов, Т.О. Акритова, С.О. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов. – Вып. 2 (34), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – С. 151-157.

2. Андрущенко М.И. Явление самоупрочнения поверхности трения в процессе механического изнашивания и его влияние на износостойкость / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Р.А. Куликовский, Т.А. Акрытова, С.А. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4 (36), ч. 10. – С. 25-31

Тези доповідей конференцій:

1. Ніколайчук Д.С., Попов С.М. Дослідження процесу руйнації поршня у двигуні внутрішнього згорання та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

2. Коваль Д.С., Попов С.М. Дослідження процесу зношування лопатки аеротурбіни та розробка оптимальних технологій зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

3. Волошин, М.П. Білоник І.М. Підвищення ефективності електрошлакового процесу шляхом плазмоводугового додаткового підігріву витратного електроду (повышение еффективности електрошлакового процесса путем плазменнодугового дополнительного подогрева расходного электрода) зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

4. Буката М.А., Білоник І.М. Підвищення зносостійкості штампової оснастки шляхом фінішної плазмової обробки (повышение изностойкости штамповойоснастки путем финишной плазменной обработки) зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

5. Вовк А.О., Бриков М.М., Бережний С.П., Капустян О.Є. Дослідження зносостійкості наплавленого металу в натурних умовах гідроабразивного зношування // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

6. Семилет, Р.Е. Электрошлаковая наплавка валков горячей прокатки [Текст] / Р.Е. Семилет, С.А. Шумикин // Тиждень Науки 2018 : наук.-практ. конф. : тези докл. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

7. Ткаченко, А.Н. Технологія збирання та зварювання розширювального баку трансформатора VI габариту [Текст] / А.Н. Ткаченко, С.О. Шумикін // Тиждень Науки 2018 : наук.-практ. конф. : тези докл. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.

8. Пантюшин О.А., Бриков М.М., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Вдосконалення технології дугового зварювання труб контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива // Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

9. Сирман А.С., Бриков М.М., Шумілов А.О. Розробка технології ремонту кузовних елементів автомобіля із застосуванням зварювання алюмінієвих сплавів / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

10. Лексиков В.О., Попов С.М. Дослідження процесу зношування гребного гвинта та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

11. Юхно В.А., Попов С.М. Проблема спрацьовування зубчатих коліс редукторів типу 4МЦ2С / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

12. Дорошенко Я.В., Попов С.М. Дослідження процесів зношування зуба вугільного комбайна та технології його зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

13. Рудов О.Е., Попов С.М. Дослідження механізму зношування робочої поверхні траків гусениць та розробка методики їх відновлення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

14. Суріков С.М., Попов С.М. Дослідження процесу руйнації шестерні та розробка технології зміцнення / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.

15. Пікінер Я.Є., Попов С.М. Дослідження механізму зношування робочих поверхонь бурових долот та розробка технологій подовження їх строку служби / Тиждень науки. – Запоріжжя, 2018.