Ви є тут

Головна

Список наукових публікацій студентів за 2016 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях 3
Тез доповідей конференцій 9

Статті у фахових виданнях:

1. Бережний С.П. Дослідження сформування поверхні злитка при ЕІІІП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора СЛ. Бережний. Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, О.А. Куртов // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2016. - № 2 (38), - С. 26-30.

2. Куликовский Р.А. Прочностные характеристики сварных соединений сплавов ВТ 3-1, ВТ 8 и ВТ 9 выполненных сваркой трением / Р.А. Куликовский, А.Г. Селиверстов, С.П. Бережний,гр. ИФ-312м А.А. Куртов. - Технологические системы. 2016. - № 2 (75). - С. 56-59.

3. Лаптева А.Н. Определение доли адгезионного и когезионного разрушения покрытия, напыленного плазмой / А.Н. Лаптева, Ю.С. Дмитренко, Н.П. Пасько, О.Г. Быковский, А.В. Чечет, C. Н. Мацюк // Сварщик, №1, 2016, с. 12–13.

Тези доповідей конференцій:

1. Бережний С. П. Конструкція витратного електрода для ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, студ. гр. ІФ-312м О.А. Куртов // Міжнародної науково-технічної конференції «Університетська наука – 2016» 19-20 травня. - Маріуполь, 2016 р – 132-133 с.

2. Бережный С.П. Повышение срока службы резцов кромкострогальных резцов, изготовленных с использованием отходов инструментальной стали / С.П. Бережный, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов// Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Підвищення надійності машин і обладнання». – Кіровоград: КНТУ, 20-22 квітня 2016. – 188 с. С.95-97.

3. Бережний С.П. ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м О.А. Куртов// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції / Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 – с. 199-201.

4. Бережний С.П. Дослідження формування злитка при ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора / С.П. Бережний, Р.А. Куликовський, ст.гр. ІФ-312м О.А. Куртов // [Текст] : Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции, 4-7 октября 2016 г. /под общ. ред. д-р техн. наук Н.А. Макаренко. – Краматорск: ДГМА, 2016.- 140 с. C. 64-67.

5. Строгонов Д.В. Исследование износостойкости наплавочных сплавов в условиях абразивного изнашивания при температурах до 550° С / ст.гр. ІФ-412м Д.В. Строгонов, А.В. Холод, М.Ю. Осипов, М.И. Андрущенко // Тиждень науки – 2016: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – С. 205-206.

6. Холод А.В. Прогнозирование химического состава металлической матрицы и структуры высокохромистых сталей / А.В. Холод, ст.гр. ІФ-411м Р.М. Густера, ст.гр. ІФ-411м Е.А. Ишутинов, М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов // Тиждень науки – 2016: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016.

7. Андрущенко М.И. Исследование технологии восстановления и упрочнения штампов наплавкой с последующим науглероживанием / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, С.П. Бережный, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // 9 всеукраїнська наук.-техніч. конфер. студентів, аспірантів та наукових співробітників "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Київ. – 2016.

8. Куликовський Р.А. Розробка термокомпресійних пристосувань для дифузійного зварювання блоку підсилювача автомату керування клапанами авіадвигунів / Р.А. Куликовський, ст.гр. ИФ-311м С.С. Сахно, І.А. Петрик, ст.гр. ИФ-312м О.А. Куртов // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука-2016»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах. Т. 2, (Мариуполь, 19-20 мая 2016 г.) – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – С. 133-135.

9. Куликовский Р.А. Прочностные характеристики сварных соединений сплавов ВТ 3-1, ВТ 8 и ВТ 9 выполненных сваркой трением / Р.А. Куликовский, А.Г. Селиверстов, С.П. Бережний, ст.гр. ІФ-312м А.А. Куртов // Ро1уWeld-2016: збірник доповідей міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжинірінг у зварюванні», (Київ, 26-27 травня 216 р.) - К.: НТУУ «КПІ», 2016 - С. 117-121.