Ви є тут

Головна

2018; 2017; 2016

Список наукових публікацій студентів за 2019 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях 3
Тез доповідей конференцій 11

Статті у фахових виданнях:

1. Бережний С. П., Фетісов Р. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Кононенко А. В. Використання стружки Р18 при виготовленні інструменту / ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (45), 2019. – С. 5-12.

2. Билоник, И. М. Получение заготовок запорного клапана из стали 08Х18Н10Т методом электрошлаковой выплавки с дополнительным подогревом расходуемого электрода (ЄШВ+ДП) [Текст] / И. М. Билоник, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник, С. А. Шумикин, А. В. Кононенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – №2. – С. 39 – 42.

3. Билоник, И. М. Анализ способов повышения эффективности электрошлакового процесса путем изменения тепловых условий плавления расходуемого электрода [Текст] / И. М. Билоник, С. Н. Попов, С. А. Шумикин, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 20 – 26.

Тези доповідей конференцій:

1. Строгонов Д.В., Кононенко А.В. Дослідження роботизованого адитивного наплавлення.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.37-38.

2. Фетісов Р.Ю., Бережний С.П. Виготовлення інструменту із стружки інструментальної сталі Р18.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С..38-40.

3. Овчинников О.В.Відновлення деталей гтд з титанових сплавів методами зварювання / В.В. Каякс О.Є. Капустян // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.33-34.

4. Калинин Ю. А., Ефременко В. Г., Брыков М. Н., Андрущенко М. И., Осипов М. Ю., Коротич Ю. С. Структура зон сплавления и термического влияния высокоуглеродистой низколегированной стали при ручной дуговой сварке с ускоренным теплоотводом // Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХXVIII Международной научно-практической конференции (Харьков–Вена–Берлин–Астана, «30» января 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019. — С.77-81.

5. Овчинников О.В.Використання гідриду титану для підвищення якості виробів при спіканні / А.А.Скребцов, О.Є.Капустян, Н.В.Шалева // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 71.

6. Биковський О.. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / Лаптева Г.М., Строгонов Д.В., Кононенко А.В. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 110-111.

7. Акритова Т.О. Матеріали та технології зміцнення ножів сит для протирання вогнетримкої маси / Андрющенко М.І., Осіпов М.І., Капустян О.Є., Мягкий І.В. // Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 8-10 жовтня 2019 р. – С. 147-148.

8. Бережний С.П. Дослідження структури та властивостей інструменту, виготовленого зі сталі Р18 литтям у кокіль / Кононенко А.В., Фетісов Р.Ю. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 157

9. Бережний С.П. Паяння берилієвої бронзи / Урєкін Д. В., Савіних Д.М. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 197.

10. Овчинников О.В., Юхно В.А. Шалева Н.В. Дослідження впливу захисних газів в TIG процесі сплавлення активних металів. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - 33-35.

11. Акритова Т.О., Круглякова Д.А., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю., Андрущенко М.І. Методи визначення температури поверхні тертя.15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ.Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С. 35-36.