Ви є тут

Головна

Прізвище: Лаптєва

Ім'я: Ганна

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4475-2354

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Інженерно-фізичний, 2010 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.092301 «Технологія та устаткування зварювання», кваліфікація за дипломом – «Магістр із зварювання»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»:
  «Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів при використанні струмоведучих дротів за рахунок оптимізації фракційного складу та розтікання металевих частинок», рік захисту – 2018, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

  З авторефератом дисертації можливо ознайомитись за посиланням.

 • Докторська дисертація: —

Наукові інтереси:

 • плазмове напилення

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Ershov A.V. The Effect of exothermic Processes on Thermodynamic Characteristics during Plasma sputtering of Metal Conductive Wires / A.V. Ershov, O.G. Bykovsky, A.N. Lapteva // Inorganic Materials: Applied Research. – 2015. – 6(3). – PP.225-228.
 • Ершов А.В. Оценка теплового потока из плазмы в торец проволоки – анода из алюминия / А.В.Ершов, О.Г.Быковский. А.Н.Лаптева, Е.А. Зеленина // Сварочное производство - научн.-техн. и производств. журн. – 2015. - №10(971). – С.7-11.
 • Быковский О.Г. Теплосодержание и строение частиц при плазменном напылении токоведущей проволокой / О.Г. Быковcкий, А.Н.Лаптева, А.С. Мищенко, Н.П. Пасько, Г.М. Русев // Сварочное производство - научн.-техн. и производств. журн. – 2015. - №5(966). – С.21-27.
 • Ершов А.В. Влияние экзотермических процессов на термодинамические характеристики при плазменном распылении металлических токопроводящих проволок / А.В.Ершов, О.Г.Быковский, А.Н.Лаптева // Физика и химия обработки материалов.- 2014. - №1, С.21-24.
 • Быковский О.Г. О роли шероховатости поверхности подложки на характери-стики ее смачивания при плазменном напылении / О.Г.Быковский, В.Е.Самойлов, А.Н.Лаптева, А.В.Бусов, Д.Я.Воронин // Заготовительные производства в машинострое-нии. – научн.-техн. журн. – 2014. - №7. – С.7-11.

Всього наукових праць: 21.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Лоскутов С.В. Контактная температура при плазменном напылении металлов на стальную подложку / С.В. Лоскутов, Е.А. Зеленина, А.В. Ершов,О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології» Ін-та електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – 2015 – С.111.
 • Быковский О.Г. Изменение шероховатости подложки после нанесения пла-зменного покрытия / О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології» Ін-та електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. – 2015 – С.92.
 • Быковский О.Г. Тепловое состояние и фракционный состав частиц при плаз-менном напылении токоведущей проволокой / О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Сб. тезисов стендових докладов международной конференции «Сварка и родственные технологи – настоящее и будущее» Ин-та электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. – 2013. – С.167.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди: —

Рік початку діяльності в університеті: 2018.

Мови спілкування: російська — досконало, українська — вільно, англійська — зі словником.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а