Ви є тут

Головна

2021 pік

 • Биковський, О.Г. Аналіз роботи захисного покриття графітованого електроду нанесеного плазмовим напиленням з використанням струмоведучого дроту: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Р.А. Кідун // Київ. – 2021. – С. 20-21.
 • Popov, S.M. Mathematical simulation structure and properties of welded deposit layers [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / S.M. Popov, S.O. Shumykin, H.M Laptieva // Запоріжжя. – 2021. – С. 52 – 54.

2020 pік

 • Биковський, О.Г. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів за рахунок оптимізації фракційного складу та шорсткості поверхні основи / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Д.В. Строгонов // Збірник тез доповідей Міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжинирінг у зварюванні. PolyWeld-2019» (23-25 травня 2019 р.). С.27-28.
 • Биковський О.Г. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / О.Г.Биковський, Г.М. Лаптєва, Д.В. Строгонов, А.В. Кононенко // Збірник тез доповідей ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення
  надійності та довговічності виробів» (07-10 жовтня 2019 р.) С. 110-112.

2019 pік

 • Биковський О.Г., Лаптєва Г.М. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів за рахунок оптимізації фракційного складу та шорсткості поверхні основи. Тези докладу Міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні» Polyweld – 2019. Київ, 23-24 травня 2019 р. с. 27-28.
 • Биковський О.. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / Лаптева Г.М., Строгонов Д.В., Кононенко А.В. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 110-111.

2015 pік

 • Быковский О.Г. Изменение шероховатости подложки после нанесения пла-зменного покрытия / О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Матеріали
  8 Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та спо-ріднені технології» Ін-та електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. – 2015 – С.92.
 • Лоскутов С.В. Контактная температура при плазменном напылении металлов на стальную подложку / С.В. Лоскутов, Е.А. Зеленина,
  А.В. Ершов,О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології» Ін-та електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – 2015 – С.111.

2013 pік

 • Быковский О.Г. Тепловое состояние и фракционный состав частиц при плаз-менном напылении токоведущей проволокой / О.Г. Быковский,
  А.Н. Лаптева // Сб. тезисов стендових докладов международной конференции «Сварка и родственные технологи – настоящее и будущее» Ин-та электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. – 2013. – С.167.