Ви є тут

Головна

2019 pік

  • Биковський О.Г., Лаптєва Г.М. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів за рахунок оптимізації фракційного складу та шорсткості поверхні основи. Тези докладу Міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні» Polyweld – 2019. Київ, 23-24 травня 2019 р. с. 27-28.
  • Биковський О.. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / Лаптева Г.М., Строгонов Д.В., Кононенко А.В. // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 110-111.

2015 p.

  • Быковский О.Г. Изменение шероховатости подложки после нанесения пла-зменного покрытия / О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та спо-ріднені технології» Ін-та електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України. – 2015 – С.92.
  • Лоскутов С.В. Контактная температура при плазменном напылении металлов на стальную подложку / С.В. Лоскутов, Е.А. Зеленина, А.В. Ершов,О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Матеріали 8 Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені технології» Ін-та електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – 2015 – С.111.

2013 p.

  • Быковский О.Г. Тепловое состояние и фракционный состав частиц при плаз-менном напылении токоведущей проволокой / О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Сб. тезисов стендових докладов международной конференции «Сварка и родственные технологи – настоящее и будущее» Ин-та электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. – 2013. – С.167.