Ви є тут

Головна

На кафедрі ІТЗ та МК здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» за двома освітніми програмами:

  • «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»;
  • «Технології та устаткування зварювання».

 

Освітньо-професійна програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Навчальний план поточного навчального року.

 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітньо-професійна програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

 

Листи підтримки освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»:

Шановні, стейкхолдери!

З метою поліпшення освітнього процесу та удосконалення освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» спеціальності 131 «Прикладна механіка» для першого (бакалаврського) освітнього рівня просимо бажаючих заповнити анкети за посиланням:

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання»

Навчальний план поточного навчального року.

 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Ступінь: Магістр

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання»

 

Листи підтримки освітньої програми «Технології та устаткування зварювання»:

Шановні, стейкхолдери!

З метою поліпшення освітнього процесу та удосконалення освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» для першого (бакалаврського) освітнього рівня просимо бажаючих заповнити анкети за посиланням:

Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується наявністю в освітніх компонентах практичних та лабораторних робіт, проведенням ознайомчої, виробничої та переддипломної практики з наступним виконанням кваліфікаційної роботи і регламентується Положенням про проведення практики студентів НУ «Запорізька політехніка». Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практики, що проявляється через їх залучення до формування програм практики та аналіз зворотного зв’язку з керівниками практики від підприємств.

Перелік підприємств для проходження практики:

  • ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод»;
  • «Тріада ЛТД Ко»;
  • АТ «Мотор Січ».

З метою встановлення науково-освітянських відносин були підписані договори про співпрацю між кафедрою ІТЗ та МК НУ «Запорізька політехніка» і ТОВ «Тріада ЛТД Ко» та між кафедрою ІТЗ та МК НУ «Запорізька політехніка» і ТОВ «Мультифлекс»: