Ви є тут

Головна

2013

2014

2015

2016

2017

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2019-2020 навчальний рік

 • 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Вивчення технології та обладнання для підготовки поверхонь деталей до плазмового напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 22 с.
 • 2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Вивчення технології та обладнання плазмового напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 21 с.
 • 3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Контроль якості плазмових покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 18 с.
 • 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Вивчення устаткування і технології газополуменевого напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 «Вивчення конструкції металізатора електричного стаціонарного ЭМ-12-67» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 «Вивчення впливу режиму електродугової металізації на властивості напиленого покриття» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 «Вивчення технології напилення покриттів на установці УПУ-3» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 19 с.
 • 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Напруження та деформації при зварюванні» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізація «Технологія та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укладачі: В.В. Нетребко, І.М. Білоник, С.І. Замковий. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 24 с..
 • 9. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Напруження та деформації при зварюванні» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізація «Технології та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / укладач: В.В. Нетребко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 8 с.
 • 10. Методичні вказівки до практичної роботи № 1 «Металеві покриті електроди» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 11. Методичні вказівки до практичної роботи № 2 «Виконання стикових з'єднань РДЗ» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 12. Методичні вказівки до практичної роботи № 3 «Ручне дугове зварювання. Виконання кутових швів, зварювання та наплавлення у різних просторових положеннях» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 13. Методичні вказівки до практичної роботи № 4 «Управління автоматичною установкою А-1416» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 14. Методичні вказівки до практичної роботи № 5 «Автоматичне зварювання стикових швів та наплавлення під флюсом на установці А1416» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 6 с.
 • 15. Методичні вказівки до практичної роботи № 6 «Вплив параметрів автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом на розміри та форму зварного шву» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 14 с.
 • 16. Методичні вказівки до практичної роботи № 7 «Виконання кутових та таврових швів на установці А-1416» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 17. Методичні вказівки до практичної роботи № 8 «Зварювання електрозаклепками на автоматі А-1416» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 18. Методичні вказівки до практичної роботи № 9 «Напівавтоматичне зварювання та наплавлення в середовищі активних захисних газів плавким електродом» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 19. Методичні вказівки до практичної роботи № 10 «Зварювання та наплавлення неплавким вольфрамовим електродом в інертних газах» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 20. Методичні вказівки до практичної роботи № 11 «Зварювання та наплавлення електроконтактне та тертям» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 10 с.
 • 21. Методичні вказівки до практичної роботи № 12 «Газополуменеве зварювання та наплавлення металів» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 6 с.
 • 22. Методичні вказівки до практичної роботи № 13 «Газополуменеве різання металів» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 6 с.
 • 23. Методичні вказівки до практичної роботи № 14 «Високотемпературне паяння металів» з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний., О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 6 с.
 • 24. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Навчальний практикум» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» заочної форми навчання / Укл.: С.П. Бережний. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 18 с.
 • 25. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Теорія зварювальних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, С.І. Замковой. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с*.
 • 26. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни «Теорія зварювальних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, С.І. Замковой. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с*.
 • 27. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Теорія зварювальних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, С.І. Замковой. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с*.
 • 28. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни «Теорія зварювальних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, С.І. Замковой. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 11 с*.
 • 29. Методичні вказівки до лабораторної роботи №7 з дисципліни «Теорія зварювальних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, С.І. Замковой. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с*.
 • 30. Методичні вказівки до лабораторної роботи №8 з дисципліни «Теорія зварювальних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, С.І. Замковой. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с*.
 • 31. Методичні вказівки до лабораторної роботи №9 з дисципліни «Теорія зварювальних процесів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, С.І. Замковой. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 6 с*.
 • 32. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с.
 • 33. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с.
 • 34. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с.
 • 35. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 14 с.
 • 36. Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с.
 • 37. Методичні вказівки до лабораторної роботи №6 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с.
 • 38. Методичні вказівки до лабораторної роботи №7 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 8 с.
 • 39. Методичні вказівки до лабораторної роботи №8 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с.
 • 40. Методичні вказівки до лабораторної роботи №9 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 14 с.
 • 41. Методичні вказівки до лабораторної роботи №10 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 14 с.
 • 42. Методичні вказівки до лабораторної роботи №11 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 18 с.
 • 43. Методичні вказівки до лабораторної роботи №12 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с.
 • 44. Методичні вказівки до лабораторної роботи №13 з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, М.О. Костюк. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 10 с.
 • 45. Конспект лекцій з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 66 с.
 • 46. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Дослідження чавунів, які застосовуються в якості антифрикційних, фрикційних та зносостійких матеріалів» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 22 с.
 • 47. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 «Дослідження структури і зносостійкості інструментальних сталей» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 18 с.
 • 48. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 «Дослідження алюмінієвих сплавів, які застосовуються в якості антифрикційних, фрикційних та зносостійких матеріалів» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 22 с.
 • 49. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 «Дослідження структури і властивостей сплавів на мідній основі» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 6 с.
 • 50. Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 «Дослідження структури і властивостей бабітів» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 10 с.
 • 51. Методичні вказівки до лабораторної роботи №6 «Дослідження структури і властивостей твердих сплавів» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 18 с.
 • 52. Методичні вказівки до лабораторної роботи №7 «Аналіз способів виготовлення карбідосталей і дослідження їх структури та властивостей в залежності від матеріалу зв’язки і типу карбідів» з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 15 с.
 • 53. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 14 с.
 • 54. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Зносостійкі, фрикційні та антифрикційні матеріали» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 26 с.
 • 55. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія процесів зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання. Укл.: О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 42 с.
 • 56. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія процесів зварювання» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 18 с.
 • 57. Конспект лекцій з дисципліни «Газополуменева обробка металів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 54 с.
 • 58. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Газополуменева обробка матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 14 с.
 • 59. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи теорії зварювання» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 6 с.
 • 60. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи теорії зварювання» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. 14 с.
 • 61. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження міцності зварних стикових з'єднань, виконаних зварюванням плавленням» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 14 с.
 • 62. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Порівняльне дослідження міцності напускових і таврових зварних з'єднань, виконаних зварюванням плавленням» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 11 с.
 • 63. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Дослідження розподілення напружень у зварній двотавровій балці» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 18 с.
 • 64. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження розподілення напружень в елементах зварної ферми» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 14 с.
 • 65. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 «Дослідження стійкості стояків з одинарними та складеними перерізами при жорсткому й шарнірному закріпленні їх кінців» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 14 с.
 • 66. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №1 «Розрахунок міцності зварних з'єднань зі стиковими швами» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 15 с.
 • 67. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №2 «Розрахунок міцності зварних з'єднань з кутовими швами» з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 15 с.
 • 68. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 17 с.
 • 69. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 58 с.
 • 70. Конспект лекцій з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» (частина 1) для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 58 с.
 • 71. Конспект лекцій з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» (частина 2) для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 42 с.
 • 72. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. О.В. Овчинников, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 33 с.
 • 73. Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. О.В. Овчинников, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 42 с.
 • 74. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей відповідального призначення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.В. Овчинников. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 31 с.
 • 75. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей відповідального призначення» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.В. Овчинников. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 10 с.
 • 76. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інженерні розрахунки та проектування в CAE-системах» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Технологія та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. Г.М. Лаптєва. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 62 с.
 • 77. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерні розрахунки та проектування в CAE-системах» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Технологія та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл.Г.М. Лаптєва. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 12 с.
 • 78. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 74 с.
 • 79. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 60 с.
 • 80. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 14 с.
 • 81. Конспект лекцій з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 78 с.
 • 82. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл.: О. Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 46 с.
 • 83. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 18 с.
 • 84. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 18 с.
 • 85. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи та транспорт у зварювальному виробництві» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 66 с.
 • 86. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 63 с.
 • 87. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматичні лінії, роботи і транспорт у зварювальному виробництві» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 14 с.