Ви є тут

Головна

2019-2020 н.р.; 2018-2019 н.р.; 2017-2018 н.р.; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2020-2021 навчальний рік

 • 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Ознайомлення з ручним дуговим зварюванням покритими електродами» з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 6 с.
 • 2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Вивчення зварювального напівавтомата А-765 і дослідження зварювання порошковим дротом» з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 6 с.
 • 3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Вивчення зварювального напівавтомата «Гранит» і дослідження процесу зварювання в середовищі СО2» з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 7 с.
 • 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження особливостей автоматичного зварювання під флюсом та ознайомлення зі зварювальним автоматом А-1416» з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 6 с.
 • 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Вивчення зварювального автомата А-1416 і дослідження особливостей автоматичного зварювання під флюсом» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 8 с.
 • 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження властивостей зносостійкого металу, наплавленого порошковим напівавтоматом А-765» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 7 с.
 • 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Вивчення елементів і принципу дії електричних схем обладнання для зварювання плавленням» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 8 с.
 • 8. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 «Вивчення зварювального напівавтомата «Гранит» і дослідження процесу зварювання в середовищі СО2» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 9 с.
 • 9. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 «Вивчення зварювального автомата тракторного типу АДФ-1004 і дослідження особливостей автоматичного зварювання під флюсом» з дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітні програми «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / уклад. О.Г. Биковський. - Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - 10 с.
 • 10. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №11 «Статистична оцінка переносу металу і стабільність горіння зварювальної дуги» з дисципліни «Зварювальні матеріали» для студентів магістрів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Г. Биковський. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. 12 с.
 • 11. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №12 «Дослідження зварювально-технологічних властивостей флюсів для автоматичного зварювання» з дисципліни «Зварювальні матеріали» для студентів магістрів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Г. Биковський. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. 6 с.
 • 12. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №13 «Дослідження впливу зварювальних флюсів на структуру і властивості зварюваних високолегованих сталей і сплавів» з дисципліни «Зварювальні матеріали» для студентів магістрів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Г. Биковський. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. 7 с.
 • 13. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №14 «Дослідження механізованого зносостійкого наплавлення порошковим дротом» з дисципліни «Зварювальні матеріали» для студентів магістрів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Г. Биковський. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. 8 с.
 • 14. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Дослідження металургійних і технологічних умов створення різнорідних з’єднань» з дисципліни «Зварювання різнорідних і композитних матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Г. Биковський. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. 9 с.
 • 15. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Дослідження особливостей будови і зварювання композитних матеріалів, маючих основу кольорових металів» з дисципліни «Зварювання різнорідних і композитних матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Г. Биковський. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. 9 с.
 • 16. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Дослідження металургійних і технологічних умов створення різнорідних з’єднань на прикладі пари сталь – мідь» з дисципліни «Зварювання різнорідних і композитних матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Г. Биковський. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. 6 с.
 • 17. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Дослідження металургійних і технологічних умов створення різнорідних з’єднань на прикладі пари титан – алюміній» з дисципліни «Зварювання різнорідних і композитних матеріалів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітня програма «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. О.Г. Биковський. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. 5 с.
 • 18. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обробка зварних з’єднань» для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка», освітня програма – «Технології та устаткування зварювання» всіх форм навчання / Укл. М.М. Бриков. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 27 с.
 • 19. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 «Дослідження методів визначення величини зносу деталей, їх розмірів, ступеню деформації та інше за допомогою штангенінструменту» з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 14 с.
 • 20. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 «Вивчення техніки випробувань матеріалів на твердість за Віккерсом» з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, Т.О. Акритова. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 14 с.
 • 21. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 7 «Дослідження методів визначення величини зносу зразків і деталей, їх розмірів за допомогою мікрометрів» з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 14 с.
 • 22. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 8 «Дослідження методів та приладів для визначення температури поверхні тертя і пришовної зони деталей в процесі зношування і наплавлення» з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / Укл.: М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 14 с.
 • 23. Конспект лекцій з дисципліни «Напруження та деформації при зварюванні» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізація «Технологія та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: В.В. Нетребко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 61 с.
 • 24. Конспект лекцій з дисципліни «Термічні методи підвищення строку служби вузлів тертя» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» / Укл. М.М. Бриков. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 74 с.
 • 25. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Термічні методи підвищення строку служби вузлів тертя» для студентів освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. Бриков М.М. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 33 с.