Ви є тут

Головна

Кафедра ОТЗВ НУ «Запорізька політехніка» проводить наукову роботу з трьох основних напрямків:

 1. Удосконалення зварювальних процесів та технологій зварювання різних сплавів - під керівництвом проф. Овчинникова О. В., доц. Куликовського Р. А.
 2. Підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин - під керівництвом проф. Овчинникова О. В.
 3. Матеріалознавство в машинобудуванні - під керівництвом проф. Овчинникова О. В.

На кафедрі проводиться робота з підготовки фахівців вищої категорії. Сформована наукова школа «Титан і цирконій: металургія та машинобудування» професора Овчинникова О. В., члени якої захистили дисертації на присвоєння ступеня: кандидата технічних наук — Т.А. Митина – 2012 р., А.А. Скребцов – 2015 р., Т.Б. Янко – 2016 р., А.Г. Селиверстов – 2016 р.; доктора технічних наук — Д.В. Павленко - 2021 р.

Перелік науково-дослідних робіт кафедри ОТЗВ:

 • ДБ 02712 «Дослідження закономірностей зв’язку між зносостійкістю високовуглецевих низьколегованих сталей і їх складом, структурою та іншими властивостями» (№ Держреєстрації - 0112U002021); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Вперше проведено бейнітне перетворення аустеніту із вмістом вуглецю 1,2 % та марганцю 3 %. Раніше вважалося, що бейнітне перетворення в аустеніті такого складу не перебігає; вперше застосовано обробку за схемою «гартування + ізотермічна витримка», для якої не потрібні сольові або лужні ванни. Це принципово спрощує процес термічної обробки і надає можливість проводити витримку зразків впродовж багатьох діб при необхідних температурах, застосовуючи звичайні повітряні печі опору.
 • ДБ 02712 «Підвищення надійності і зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання» (№ Держреєстрації - 0115U004669); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Встановлено залежності впливу марганцю на процеси структуроутворення та твердість зносостійких високохромистих чавунів. Виконано дослідження впливу основних параметрів плазмового напилювання дротом, який веде струм, на якість покриттів. Показано, що плазмово-дугове нанесення покриттів є ефективним способом, який дозволяє наносити покриття з різноманітних матеріалів без деформацій і зміни структури основного металу і отримувати цільні покриття з мінімальною пористістю на деталях широкої номенклатури. Експериментально встановлений вплив параметрів режимів зварювання тертям на формування структури й механічні властивості зварних з'єднань титанового сплаву ВТЗ-1. Проведені експериментальні дослідження зварювання тертям з перемішуванням шин токопроводу трансформатора.
 • ДБ 02715«Забезпечення надійності та зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання що експлуатуються в екстремальних умовах» (№ Держреєстрації - 0115U004671); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ДБ № 01115 «Розробка та дослідження ресурсозберігаючих технологій виготовлення відповідальних деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів»; керівник д.т.н. О.В. Овчинников, виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ГД 2115 «Разработка технологий изготовления и ремонта деталей ГТД аддитивными методами наращивания с применением ресурсосберегающих и импортозамещающих порошков титановых сплавов отечественного производства, обеспечивающих требуемые механические свойства»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2015 – 2017 р.р.
 • ГД 2715(УГМет) «Разработка технологического процесса диффузионной сварки применительно к детали 7120170710 «Блок усилителя» из стали 14Х17Н2»; керівник канд.техн.наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2015 – 2017 р.р.
 • ГД 2116 «Разработка технологии изготовления и ремонта деталей двигателей АИ28 и МС700 аддитивными методами с применением ресурсосберегающих сферических и перспективных несферических порошков титановых сплавов обеспечивающих требуемые механические и служебные свойства наращенного слоя»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2016 – 2017 р.р.
 • ГД 2716 «Розробка технічних умов на лопатки до газоперекачувальних агрегатів: ГТ-750-6, ГТК-10 та ГТН-6 (ГТ-6-750)»; керівник канд.техн.наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2016 р.
 • ГД 2124 «Проведення комплексу конструкторсько-технологічних досліджень для виробництва лопаток ГТД із титанових сплавів на основі методів порошкової металургії та інтенсивної пластичної деформації»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у період з 2015 р. по червень 2021 р.
 • ГД 2125 «Розробка нового жароміцного матеріалу і технології його отримання на основі алюмініду титану для перспективних конструкцій деталей ГТД»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконується з 2015 р. по теперешній час.