Ви є тут

Головна

Кафедра проводить наукову роботу з трьох основних напрямків:

 1. Удосконалення зварювальних процесів та технологій зварювання різних сплавів;
 2. Підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин;
 3. Матеріалознавство в машинобудуванні.

На кафедрі проводиться робота з підготовки фахівців вищої категорії. Сформована наукова школа «Титан і цирконій: металургія та машинобудування».

Перелік науково-дослідних робіт кафедри ІТЗ та МК:

 • ДБ № 02712 «Дослідження закономірностей зв’язку між зносостійкістю високовуглецевих низьколегованих сталей і їх складом, структурою та іншими властивостями» (№ Держреєстрації - 0112U002021); керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Вперше проведено бейнітне перетворення аустеніту із вмістом вуглецю 1,2 % та марганцю 3 %. Раніше вважалося, що бейнітне перетворення в аустеніті такого складу не перебігає; вперше застосовано обробку за схемою «гартування + ізотермічна витримка», для якої не потрібні сольові або лужні ванни. Це принципово спрощує процес термічної обробки і надає можливість проводити витримку зразків впродовж багатьох діб при необхідних температурах, застосовуючи звичайні повітряні печі опору.
 • ДБ № 02712 «Підвищення надійності і зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання» (№ Держреєстрації - 0115U004669); керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Встановлено залежності впливу марганцю на процеси структуроутворення та твердість зносостійких високохромистих чавунів. Виконано дослідження впливу основних параметрів плазмового напилювання дротом, який веде струм, на якість покриттів. Показано, що плазмово-дугове нанесення покриттів є ефективним способом, який дозволяє наносити покриття з різноманітних матеріалів без деформацій і зміни структури основного металу і отримувати цільні покриття з мінімальною пористістю на деталях широкої номенклатури. Експериментально встановлений вплив параметрів режимів зварювання тертям на формування структури й механічні властивості зварних з'єднань титанового сплаву ВТЗ-1. Проведені експериментальні дослідження зварювання тертям з перемішуванням шин токопроводу трансформатора.
 • ГД № 2124 «Проведення комплексу конструкторсько-технологічних досліджень для виробництва лопаток ГТД з титанових сплавів на основі методів порошкової металургії і інтенсивної пластичної деформації» (№ держреєстрації 0114U007353); керівник докт. техн. наук Овчинников О.В. виконувалась у 2014 - 2021 рр.
 • ДБ № 02715 «Забезпечення надійності та зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання що експлуатуються в екстремальних умовах» (№ Держреєстрації - 0115U004671); керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ДБ № 01115 «Розробка та дослідження ресурсозберігаючих технологій виготовлення відповідальних деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів»; керівник докт. техн. наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ГД № 2715 «Розробка технологічного процесу дифузійного зварювання стосовно деталі 7120170710 «Блок підсилювача» із сталі 14Х17Н2»; керівник канд. техн. наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ГД № 2125 «Розробка нового жароміцного матеріалу і технології його отримання на основі алюмініду титану для перспективних конструкцій деталей ГТД» керівник докт. техн. наук Овчинников О.В., виконувалась у 2015 - 2022 рр.
 • ГД № 2116 «Розробка технології виготовлення та ремонту деталей двигунів АІ28 та МС700 адитивними методами із застосуванням ресурсозберігаючих сферичних та перспективних несферичних порошків титанових сплавів, що забезпечують необхідні механічні та службові властивості нарощеного шару»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2016 – 2017 р.р.
 • ГД № 2716 «Розробка технічних умов на лопатки до газоперекачувальних агрегатів: ГТ-750-6, ГТК-10 та ГТН-6 (ГТ-6-750)»; керівник канд. техн. наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2016 р.
 • ГД № 2115 «Розрахунок технологічних параметрів режиму деформаційної обробки сплаву на основі цирконію з метою отримання заданого рівня властивостей» (№ держреєстрації 0120U100201); керівник докт. техн. наук Овчинников О.В., виконувалась у 2020 - 2022 рр.

Наукові дослідження і розробки за кафедральною тематикою у другій половині робочого дня викладачів:

 • 02718 «Дослідження стійкості матеріалів та покриттів до руйнування під впливом динамічних факторів» керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконувалась у 2018 - 2021 рр.
 • 02711 «Дослідження впливу умов виробництва і експлуатації на опір руйнуванню перспективних матеріалів» керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконується з 2021 р. по теперешній час.

Грант:

 • Грант 104/0189 «Нові матеріали з градієнтною наноструктурою для несучих конструкцій підвищеної надійності і безпеки людини в особливих умовах», керівник докт. техн. наук Бриков М.М., виконується з 2023 р. по теперешній час