Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Вивчає класифікація машин безперервного транспорту. Характеристика та властивості вантажів, властивості насипних та штучних вантажів. Дослідження конструкції стрічкового, пластинчастого, ковшового, підвісних конвеєрів, підвісні канатні дороги. Дослідження швидкості транспортування вантажу.
 
Викладачі:
доц. Руднєв Олександр Михайлович;
Фролов Роман Олександрович.

Метою дисципліни є надання студенту знань з основ конструкції та експлуатації дорожньої техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

Знати:

 • основні необхідні силові і кінематичні розрахунки приводів та елементів конструкцій дорожніх машин;
 • типологію та умови роботи дорожніх машин;

Вміти:

 • аналізувати умови роботи дорожніх машин; оцінювати рівень впливу експлуатаціних факторів на їх працездатність;
 • обирати матеріали та конструкцію деталей та вузлів дорожніх машин;
 • користуватися довідниковими посібниками та іншою технічною літературою.

Види робіт:

 • лекції;
 • лабораторні роботи;
 • практичні роботи;

Викладач дисципліни:

Волков Григорій Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри Деталей машин і ПТМ;

Фролов Роман Олександрович, асистент кафедри Деталей машин і ПТМ.

Мета дисципліни:
Надбання студентами загально-інженерних теоретичних і практичних знань, початкових конструкторських навичків розрахунку та вміння самостійно розв'язувати питання, пов'язані з проектуванням приводів різних машин та пристроїв.

Знання та навички, які вона дає 

Знання:

 • Розвиток сучасного машинобудування;
 • Критерії роботоздатності та розрахунку деталей машин;
 • Загальні обгрунтування розрахунку деталей, вузлів, механізмів;
 • Основи проектування вузлів пристроїв та машин.

Навички:

 • Аналізувати умови роботи машин;
 • Оцінювати вплив деформацій на роботоздатність та довговічність;
 • Проводити розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість проти спрацьовування;
 • Обирати матеріали та конструктивні особливості деталей машин;
 • Користуватися технічною літературою;
 • Розраховувати різні механічні приводи;
 • Оформлювати конструкторьску документацію;
 • Використовувати типові програми ЕОМ.

Сторінки