Ви є тут

Головна
 • Методичні вказівки та завдання з курсу “Методи теоретичної фізики” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 “Системний аналіз” для всіх форм навчання. Механіка. /Укл.: Г.В. Корніч, О.О. Подковаліхіна, О.В. Кривцун, Д.В. Широкорад, В.І. Кіпріч.- Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2021.- 60 с.
 • Методичні вказівки та завдання з курсу “Основи моделювання наносистем” для студентів другого (магістрського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 “Системний аналіз” для всіх форм навчання. Молекулярна динаміка. /Укл.: Г.В. Корніч, О.О. Підковаліхіна, О.В. Кривцун, Д.В. Широкорад, В.І. Кіпріч.- Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2021.- 21 с.
 • Об’єктно-орієнтоване програмування. Функціональне програмування. Методичні вказівки й завдання до курсової роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» всіх форм навчання / Укл.:  Д.В. Широкорад, О.І. Денисенко, А.Є. Рябенко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 33 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Архітектура комп'ютерних систем» для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 – «Системний аналіз»/Укл.: О.І.Денисенко, Е.В.Терещенко, Д.В.Широкорад - Запоріжжя: НУ«Запорізька політехніка», 2021. - 42с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних та знань» для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 «Системний аналіз» /Укл.: О.І.Денисенко, О.О.Подковаліхіна, Л.О.Пархоменко - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 70 с.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт за темою «Диференціальні рівняння» курсу «Математичні методи системного аналізу» для студентів спеціальності 124 Системний аналіз всіх форм навчання / Укл.: А.В. Савранська, О.О. Подковаліхіна – Запоріжжя:НУ"Запорізька політехніка" , 2021. – 47 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія управління та прогнозування в складних системах» для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 Системний аналіз. / Укл. Бахрушин В.Є.,  Пархоменко Л.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 22 с.
 • Основи методів оптимізації. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт за курсом “Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів спеціальності 124 Системний аналіз. / Укл. Терещенко Е.В., Лозовська Л.І., Пархоменко Л.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 66с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни “Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 Системний аналіз. / Укл. Терещенко Е.В., Бакурова А.В., Пархоменко Л.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 21 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни “Основи системного аналізу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 Системний аналіз. / Укл. Бахрушин В.Є.,  Пархоменко Л.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 24 с.
 • Методичні вказівки до виконання  дипломних робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 – Системний аналіз./ Укл. Денисенко О.І., Терещенко Е.В., Широкорад Д.В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2020. – 46 с.
 • Аналіз і побудова алгоритмів і структури даних. Завдання до лабораторних робіт і методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 124 "Системний аналіз" всіх форм навчання / Укл. Кривцун О.В., Терещенко Е.В., Бакурова А.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 16 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та проектування Internet-ресурсів» для студентів всіх форм навчання спеціальності 124 – Системний аналіз / Укл.: Денисенко О. І., Подковаліхіна О.О., Савранська А. В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 54 с.
 • Лабораторні роботи з курсу «Програмування та алгоритмічні мови» (основи прогамування мовою С++). Завдання і методичні вказівки для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз всіх форм навчання / Укл.: Кривцун О. В., Денисенко О. І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 51 с.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу „Теорія ймовірностей” для студентів напряму підготовки 124 „Системний аналіз” галузі знань 12 „Інформаційні технології” денної форми навчання Частина 1. Тема 1. Ймовірність випадкових подій. Тема 2. Послідовності випробувань / Укл.: А.В.Савранська, О.В.Кривцун, Е.В. Терещенко, А.В. Бакурова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 59 с.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу „Теорія ймовірностей” для студентів напряму підготовки 124 „Системний аналіз” галузі знань 12 „Інформаційні технології” денної форми навчання Частина 2. Тема 3. Випадкові величини. Тема 4. Функції випадкових аргументів. Система двох випадкових величин /Укл.: А.В.Савранська, О.В.Кривцун, Е.В. Терещенко, А.В. Бакурова. – Запоріжжя: ЗНТУ,2019. – 62 с.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання до дисципліни «Алгебра та геометрія» за темою «Елементи теорії лінійних просторів». Для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз денної та заочної форм навчання / Укл.: Денисенко О. І., Рябенко А. Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 32 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в торгівлі» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Укл.: Денисенко О. І., Подковаліхіна О.О., Кривцун О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. Методичні вказівки до курсових робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності 124 – Системний аналіз. Освітньо-квапіфікаційний рівень: магістр / Укл.: Корніч Г. В., Біла Н.І., Бакурова А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 30 с.
 • Методи штучного інтелекту. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності 124 – Системний аналіз. Освітньо-квапіфікаційний рівень: бакалавр / Укл.: Бакурова А. В., Терещенко Е. В., Кривцун О. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 40 с.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з курсу «Прогрмне забезпечення ЕОМ» за темою «Програмування мовою VBA у середовищі Microsoft Excel» для студентів напрямку подготовки 6.040303 Системний аналіз/ Укл. Кузіна В.М., Оникієнко Т.М.  - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсів «Основи інформатики та обчислювальної техніки»..»Інформатика»  для студентів  технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Вишневська В.Г. Корнєєва О.В.. Романіченко Г.В.. Кузьменко А.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу «Випадкові процеси» для студентів напряму підготовки 6.040303 «Системний аналіз» денної форми навчання/ Укл. Савранська А.В. Корнєєва О.В.. Кузьменко А.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • Лабораторні роботи з курсу  «Обчислювальна техніка та програмування» завдання і методичні вказівки для студентів електричного факультету денної форми навчання / Укл. Оникієнко Т.М.. Кузіна В.М., Кіпріч В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних занять та  самостійної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика». Розділ 1 «Елементи теорії ймовірностей – випадкові події» для студентів спеціальності 6.040303 «Системний аналіз» денної форми навчання/ Укл. Галан О.Є. . Пархоменко Л.О.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних занять та  самостійної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика». Розділ 2 «Елементи теорії ймовірностей – випадкові величини» для студентів спеціальності 6.040303 «Системний аналіз» денної форми навчання/ Укл. Галан О.Є.. Пархоменко Л.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання пл. дисципліні «Теорія ймовірностей та математична статистика» для лабораторних  та самостійних робіт студентів 6.040303 «Системний аналіз денної форми навчання/ Укл. Галан О.Є.. Пархоменко Л.О.  - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Теорія прийняття рішень, теоретичні відомості та практичні завдання  для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання/ Укл. Коротунова О.В., Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Основи методів оптимізації . Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт за курсом «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання/ Укл. Лозовська Л.І.. Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсів «Інформатика» «Алгоритмічні мови та програмне забезпечення « за темою «Системний аналіз та оптимізація засобами Excel» для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання/ Укл. Вишневська В.Г.. Корнєєва О.В.. Терещенко Е.В.. Пугіна К.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання, частина 1/ Укл. Лозовська Л.І.. Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання, частина 2/ Укл. Лозовська Л.І.. Терещенко Е.В.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт з тем: «Диференційні рівняння вищих порядків». «Системи диференційних рівнянь» з курсу «Диференційні рівняння» Для студентів денної форми навчання спеціальності 4.03603 – Системний аналіз/ Укл. Савранська А.В., Корнєєва О.В., Кузьменко А.О..- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт з тем: «Диференційні рівняння першого порядку». лз курсу «Диференційні рівняння» Для студентів денної форми навчання спеціальності 4.03603 – Системний аналіз/ Укл. Савранська А.В., Корнєєва О.В., Кузьменко А.О.. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і самостійної роботи студентів з курсу «Системний аналіз» для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» / Укл. Корніч Г.В., Терещенко Е.В.. Пянкова Ю.В.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних та сома остійних робіт з курсів «Інформатика». «Алгоритмічні мови та програмне забезпечення» за темою « Програмування лінійних та розгалужених обчислювальних процесів» засобами VBA для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання/ Укл. Вишневська В.Г.,Корнєєва О.В.,Терещенко Е.В.. Путіна К.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу «Теорія керування» для студентів напряму 6.040303 «Системний аналіз» / Укл. Саранська А.В., Корнєєва О.В.. Кузьменко А.О.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Чисельні методи  . Методичні вказівки жл практичних та лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.040303 «Системний аналіз» / Укл. Біла Н.І. Подковаліхіна О.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Основи дискретної математики. Теорія та застосування. Частина 1. Теоретичні відомості та практичні завдання для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз» / Укл. Пінчук В.П., Бакурова Г.В.. Подковаліхіна О.О.. Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Основи дискретної математики. Теорія та застосування. Частина 2. Теоретичні відомості та практичні завдання для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз» / Укл Пінчук В.П., Бакурова Г.В., Подковаліхіна О.О., Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Основи алгебри логіки. Теорія та застосування. Теоретичні відомості та практичні завдання для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління»  денної форми навчання / Укл. Пінчук В.П., Бакурова Г.В.. Подковаліхіна О.О.. Терещенко Е.В - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Обчислювальні методи. Методичні вказівки до практичних занять та лабораторних робіт. Для студентів денної форми навчання спеціальності 4.03603 – Системний аналіз. Частина 1. / Укл. Біла Н.І., Подковаліхіна О.О.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до курсової роботи  з дисципліни  «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання/ Укл. Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи № 1 за темою «Програмування мовою Visual Basic» з дисциплін «Інформатика». «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання і завдання до самостійних занять для студентів денної форми навчання / Укл. Пархоменко Л.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсів «Обчислювальна техніка та програмування». «Алгоритмічні мови та програмне забезпечення» за темою «Масиви» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання/ Укл. Вишневська В.Г. Корнєєва О.В.. Терещенко Е.В. Лозовська Л.І.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.
 • Електронні таблиці Excel Методичні вказівки й завдання до лабораторних робіт за курсом «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів денного відділення економічних спеціальностей, / Укл. Біла Н.І.. Кузіна В.М., Оникієнко Т.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів з англійською мовою навчання/ Укл. Біла Н.І., Корніч Г.В., Богданова Є.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Бази даних та інформаційні системи» за темою «Робота в СУБД Access з використанням SQL» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.080203 Системний аналіз і управління/ Укл. Кузіна В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.
 • Електронні таблиці Excel методичні вказівки та завдання до лабораторних робот за курсом «Основи інформаційних технологій» для студентів ФПО економічних спеціальностей / Укл.  Біла Н.І.. Зарубіна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 • Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка»  за темою «Обробка даних засобами електронних таблиць Excel для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей/ Укл.  Біла Н.І., Кузіна В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 • Основи програмування на С++  лабораторні роботи з курсу «Інформатика» для студентів спеціальності «Системний аналіз та управління» всіх форм навчання/ Укл.  Лозовська Л.І.. Пінчук В.П. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 • Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи за курсом «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» для студентів заочного відділення спеціальності «Менеджмент» / Укл. Біла Н.І. Денисенко О.І.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Основне програмне забезпечення» за темою Робота з електронними таблицями EXCEL для студентів денної форми навчання спеціальності 7.080204 «Системний аналіз і управління» / Укл. Денисенко О.І., Корніч Г.В., .- Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 • Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка Створення таблиць та запитів в Visual FoxPro для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050104 – фінанси/ Укл. Кузіна В.М. Оникієнко Т.М..- Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів спеціальності «Переклад (технічний) / Укл. Корніч В.Г., Пінчук  В.П.. Біла Н.І.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.