Ви є тут

Головна

Правда М.І. Методичні особливості будови лабораторної роботи “Коливання стержня”// Наукові записки.-Випуск 66.-Серія: Педагогичні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка.-2006.-Частина 1.-с229.

Соколов Е. П. Экзаменационная физика. Лекции. Том 1: Учебное пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Евгений Петрович Соколов. – Запорожье: ТОВ «ВПО «Запорожье», 2007. – 184 с.

Соколов Е.П Экзаменационная физика. Лекции. Том 2: Учебное пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Евгений Петрович Соколов. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 220 с.

Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник[для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т./Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –   . –Т.1. – 184 с.

Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т. / Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –   . – Т.2. – 222 с.

Лоскутов С.В., Правда М.І., Степанова Л.П. Самостійна робота студентів при проведенні лабораторного практикуму // Наукові записки. Випуск 90.- Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2010.- С. 178-181.

Лоскутов С.В., Курбацкий В. П., Правда М.И. Уровень знаний абитуриентов технических специальностей по фундаментальным дисциплинам в свете проблем подготовки кадров высшей квалификации // Материалы VІ Всеукраинской  научно-технической конференция «Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении» "Механообработка. Севастополь – 2010", 17-21 мая 2010 года.-.- г. Севастополь.

Лоскутов С.В., Золотаревський І.В. Науково-дослідна робота студентів інженерно-технічних спеціальностей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 77. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2010.- С. 227-229.

Соколов Є.П. Збірник структурованих комплексних завдань з фізики : навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень та курсів вищих навчальних закладів/ Є. П. Соколов, Д. І. Анпілогов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 208 с.

Правда М.І., Лоскутов С.В., Золотаревський І.В. Про індуктивний та дедуктивний методи викладання фізики на прикладі системи фундаментальних рівнянь Максвелла // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Випуск 89 .-Серія педагогічні науки. – 2011. – С.366-370.

Правда М.І., Бабченко І.А. Дослідницька методика постановки лабораторних робіт з фізики на прикладі математичного маятника // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. - Випуск 99.-Серія педагогічні науки. – 2012. – С.366-370. -Умов. друк. арк.- 0.48.- Авт. арк.- 0.4.

Правда М.І. Про співвідношення між фізичними моделями на прикладі фізичного та математичного маятників // Наукові записки.-Випуск 108.-Серія: Педагогичні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка.- Частина 1.- 2012.- С. 104- 108. -Умов. друк. арк.- 0.44.- Авт. арк.- 0.53.

Соколов Е.П. Кинематика. Практикум. Факультатив. Физический кружок : учебное пособие [для студ. высш. учеб. зав.]/Евгений Петрович Соколов. – Запорожье: ТОВ «Акцент Инвест-Трейд», 2013. – 162 с.

Лоскутов С.В., Золотаревський І.В. Радіометр Крукса в лекційному експерименті// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 90. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2013.- С. 366-370.

Соколов Є.П. Кінематика. Практикум. Факультатив. Фізичний гурток : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: / Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 164 с.

Правда М.І. Методичні особливості лабораторної роботи “Коливання обруча”// Наукові записки. Випуск 4.– Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина І. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013.- с.215-217. – Умов. друк. арк.0,5.- Авт.арк.-0,175.

Соколов Е.П. Лекционные демонстрации в курсе  «Экзаменационная физика» факультета довузовской подготовки ЗНТУ / Е. П. Соколов // Современный физический практикум: Материалы XI Международной учебно-методической конференции, Минск, 12-14 октября 2010 г. / Под редакцией: Н. В. Калачова, М. Б. Шапочкина, А. К. Федотова. – Минск: Издательский центр БГУ, 2010. – С. 192–193.

Соколов Є.П. Збірник структурованих комплексних завдань з фізики : навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень та курсів вищих навчальних закладів/ Є. П. Соколов, Д. І. Анпілогов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 208 с.

Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Механічні коливання: Методичні вказівки з дисципліни “Фізика” для слухачів факультету загальнотехнічної підготовки. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. — 86 с.

Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Обертальний рух твердого тіла: Методичні вказівки з дисципліни “Фізика” для слухачів факультету загальнотехнічної підготовки. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. — 86 с.

Правда М.І., П’янков В.П. Коливання тіл правильної геометричної форми у лабораторному практикуму із фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Випуск 138 .-Серія педагогічні науки. – 2016. – c.138-141.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики

Навчальний посібник до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей з дисципліни «фізика»

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання з фізики

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни фізика для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання

Short course of lectures of general physics for students studying physics on english, and foreign students also

Конспекти лекцій

Інше