Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Електротехнічний факультет

Кафедра електричних та електронних апаратів

 
 З 2015р. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за такими держбюджетними темами:
 •    "Розробка та дослідження напівпровідникових перетворювачів для електроприводу за схемою струмопараметричного асинхронно-вентильного каскаду". (№0115U002566, тривалість: 2015–2016 рр., обсяг фінансування – 271,33 тис. грн., науковий керівник – д-р техн. наук, професор Андрієнко П. Д);
 •    " Енергоощадне керування експлуатаційними характеристиками та параметрами систем електричної тяги автономного електрорухомого складу" (№0115U002567 тривалість: 2015–2016 рр., обсяг фінансування – 507,426 тис. грн., науковий керівник – д-р техн. наук, професор Андрієнко П. Д);

 

 

Список навчальних посібників кафедри електричних та електронних апаратів

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ,   усього: 5
- з них за авторством молодих учених      0
 1. Снігірьов, В. М.  Електромеханічні апарати автоматики [Текст] / В. М. Снігірьов, Л. Б. Жорняк; навч. посіб. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –120 с. ISBN 978-617-529-142-9.
 2. Bliznyakov A.V. Thermal Behavior Analysis of Power Electricand Electronic Equipment: The educational textbook. – Zaporizhzhya : ZNTU, 2013. – 134 p. (англійською мовою, лист № 1/11-863 від 30.01.2013 р.).
 3. Близняков О.В. Дослідження та випробування електричних апаратів: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 126 с. (лист № 1/11-4062 від 26.03.2012 р.)
 4. Близняков О.В. Дослідження та випробовування електричних апаратів: Навч. посібник,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2005 – 94 c.
 5. Рассальський О.М. Теплові режими силового електроустаткування: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 144 с.

Список монографій кафедри електричних та електронних апаратів

МОНОГРАФІЙ, усього 2
- з них за авторством молодих учених 1
 1. Андриенко П. Д. Особенности построения энергоэффективной системы регулирования приводов электротехнических комплексов [Текст] / П. Д. Андриенко, М. И. Коцур, Д. А. Кулагин // Современная наука – обществу XXI века: коллективная монография / под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь: Логос, 2015. – Гл. 3. – С. 48 – 65. 
 2. Поляков М.О., Ларіонова Т.Ю. Системи керування електричними машинами та апаратами// В кн. Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монографія/ За заг. ред. Карстена Хенке – Запоріжжя: Дике поле. 2015; с.87-153.

 

Список наукових публікацій за 2018 рік кафедри електричних та електронних апаратів у зарубіжних виданнях

Усього 5
З них за авторством молодих учених 1
 1.  Kotsur, M. Speed Synchronization Methods of the Energy-Efficient Electric Drive System for Induction Motors [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur, Yu. Bezverkhnia // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. 304-307 DOI:10.1109/TCSET.2018.8336208 (Scopus)
 2. Yarymbash, D. An Application of Scheme and Field Models for Simulation of Electromagnetic Processes of Power Transformers [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 20-24, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. pp. 308-313. DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336209 (Scopus)
 3. Yarymbash, D. S. Computer simulation of electromagnetic field with application the frequency adaptation method / D. S. Yarymbash, S. T. Yarymbash, M. I. Kotsur, D. O. Litvinov // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1. – P. 65-74. – Way of Access: DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2018-1-8 (Web of Science)
 4.  Yarymbash, D. Analysis of inrush currents of the unloaded transformer using the circuitfield modelling methods / D.Yarymbash, S. Yarymbash, M. Kotsur, T. Divchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, № 5 (93). - P. 6-11. DOI : 10.15587/1729-4061.2018.134248. (Scopus)
 5. Yarymbash, D. Enhancing the effectiveness of calculation of parameters for short circuit of threephase transformers using field simulation methods / D.Yarymbash, S. Yarymbash, M. Kotsur, T. Divchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4, № 5 (94). - P. 22-28. DOI : 10.15587/1729-4061.2018.140236. (Scopus)

Список наукових публікацій за 2018 рік кафедри електричних та електронних апаратів у фахових виданнях

Усього 5
З них за авторством молодих учених 1

 

 1. Дивчук, T.Е. Уточнюючий підхід до визначення функціональних залежностей відносних магнітних проникностей анізотропних холоднокатаних електротехнічних сталей / T.E. Дівчук, Д.С. Яримбаш, С.T. Яримбаш, I.M. Килимник, M. I. Коцур, Ю. С. Безверхняя // Електротехніка та електроенергетика. – 2018. – N 2. - С. 6-15. – Режим доступу : DOI : 10.15588/1607-6761-2018-2-1.
 2. Жорняк, Л.Б. Ефективність засобів примусового вирівнювання напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів струму  [Текст]: /  Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, Снігірьов В.М., С.В. Скорик, Д.В. Чорний, С.І. Беляєв // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 22-26.
 3. Волкова, О.Г. Диагностика силовых трансформаторов длительное время находящихся в эксплуатации [Текст]: / О. Г. Волкова, Л. Б. Жорняк, И. В. Левенков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2018. ‑ № 32 (1308). ‑ С. 3-7.
 4. Поляков, М.А. Когнитивное управление жизненным циклом изоляции обмоток маслонаполненного силового трансформатора / М.А. Поляков, И.А. Андрияс, С.П. Конограй, В.В. Василевский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. –2018. –№ 5. – С. 90-96.
 5. Скрупская Л.С., Тименко А.В. Нейросетевая модель прогнозирования вероятности безотказной работы CPU на основе измеряемых температурных показателей / Л.С. Скрупская, А.В. Тименко // Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2018, №1(26). – С.101-109

 

Список наукових публікацій за 2016 рік кафедри електричних та електронних апаратів

Список наукових публікацій за 2015 рік кафедри електричних та електронних апаратів

Список наукових публікацій за 2014 рік кафедри електричних та електронних апаратів

Список наукових публікацій за 2013 рік кафедри електричних та електронних апаратів

Список наукових публікацій за 2012 рік кафедри електричних та електронних апаратів 

Тез доповідей конференцій, усього 15
з них за авторством молодих учених 5
 1. Каплієнко, Т.І. (кафедри ПЗ ЗНТУ),Сучасні методи виявлення та аналізу вимог в процесі розроблення інформаційних систем та технологій [Текст] /  О.О. Каплієнко, С.І. Шило, А.А. Ліпак (МТУ-211м) // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій:  VІІ Міжнар. науково-практична конф., 21–23 вересня 2016 р.: тези доп. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - С. 147- 149
 2. Афанасьєв, О.І. Дослдження ефективності втрат потужності в електричних мережах [Текст]/ О.І. Афанасьєв// Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С.376 - 377
 3. Коцур, М. І. Преобразователь для электропривода согласованного вращения асинхронных двигателей [Текст] / М.І. Коцур, А.А. Андрієнко (асп.каф. ЕЕА, ЗНТУ)// Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 377 - 379
 4. Скрупська, Л. С. UML - модели процесса прогнозирования состояния изоляции трансформаторов тока [Текст] / Л. С.  Скрупська // Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 379 - 380
 5. Поляков, М. О. Интегральная оценка эфективности преобразователя при стохастическом изменении внешних акторов [Текст] / М. О. Поляков, Т. Ю. Ларіонова   ( асп. каф. ЕЕА, ЗНТУ) // Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 381 - 382
 6. Афанасьєв, О. І. Дослідження розподілу напруженості поля ізоляцій конструкції блока вимикач-роз’єднувач у ВПР-750 КВ [Текст] /О.І. Афанасьєв,  В. B.  Михайлюк ( студ. гр. Е-811м ЗНТУ) // Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 384 - 385
 7. Корнус, Т. М. Применениепакета моделирования MATLAB-SIMULINK для определения уставки системы защиты выпрямителя [Текст] /Т.М. Корнус,  К.А. Логвин ( студ. гр. Е-422 ЗНТУ) // Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 385 - 386
 8. Баслик, Є. О. (студ. гр. Е-424 ЗНТУ). Разработка прибора для мониторинга показателей и ошибок в бортовой системе автомобиля [Текст] / Є.О. Баслик ( студ. гр. Е-424 ЗНТУ) , М.О. Поляков // Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 386 - 387
 9. Жорняк, Л. Б. Magnetic starter 220 V/63 A [Текст] / Л.Б.Жорняк, І.І. Жежера ( студ. гр. Е-412 ЗНТУ) , М.О. Поляков // Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 387 - 388
 10. Осинська В. І. About possibilities of application of new materials in the contaktors constructions [Текст] /В.І. Осинська, В.В. Самара ( студ. гр. Е-412 ЗНТУ) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 388 - 389
 11. Скрупськая Л.С. Информационные модели диагностирования и прогнозирования состояния изоляции трансформаторов тока  [Текст] / Л.С. Скрупська // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій:  VІІ Міжнар. науково-практична конф., 21–23 вересня 2016 р.: тези доп. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - С. 218 -220
 12. Поляков М. О. Кибер-физические системы объектов изучения для удаленных лабораторий [Текст] / М. О. Поляков //  Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій:  VІІ Міжнар. науково-практична конф., 21–23 вересня 2016 р.: тези доп. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - С. 301 -303
 13. Поляков М. О. Киберсоциальная система «умный ЗНТУ» [Текст] / М. О. Поляков //  Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій:  VІІ Міжнар. науково-практична конф., 21–23 вересня 2016 р.: тези доп. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - С. 172-173
 14. Poliakov, M.  Automated testing of physical models in remote laboratories by control event streams [Тext] /M. Poliakov, T. Larionova,  H.-D. Wuttke (університет технологій Ільмінау, Німетчіна), K. Henke (університет технологій Ільмінау, Німетчіна) //  International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCL), 17-19 October 2016, San Diego, CA, USA. 94 p., 978-1-5090-1197-1/16/$31.00 ©2016 IEEE, P. 10-13
 15. Poliakov Mykhailo. Remote laboratory for teaching of control systems design as an integrated system  /  Mykhailo Poliakov, Tetiana Larionova (асп. каф. ЕЕА), Galyna Tabunshchyk (проф. каф. ПЗ), Anzhelika Parkhomenko (доц. каф. ПЗ), Karsten Henke (університет технологій Ільмінау, Німетчіна) // 13th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV), 24-26 Feb. 2016, IEEE, P. 339-346 . 

Сторінки