Ви є тут

Головна » Факультети » Електротехнічний

Кафедра електричних та електронних апаратів

 
 З 2015р. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за такими держбюджетними темами:
 •    "Розробка та дослідження напівпровідникових перетворювачів для електроприводу за схемою струмопараметричного асинхронно-вентильного каскаду". (№0115U002566, тривалість: 2015–2016 рр., обсяг фінансування – 271,33 тис. грн., науковий керівник – д-р техн. наук, професор Андрієнко П. Д);
 •    " Енергоощадне керування експлуатаційними характеристиками та параметрами систем електричної тяги автономного електрорухомого складу" (№0115U002567 тривалість: 2015–2016 рр., обсяг фінансування – 507,426 тис. грн., науковий керівник – д-р техн. наук, професор Андрієнко П. Д);

Список навчальних посібників кафедри електричних та електронних апаратів

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ,   усього: 7
- з них за авторством молодих учених      0
 1. Афанасьєв О. І. Електричні апарати високої напруги / О. І. Афанасьєв, Л. Б. Жорняк, В. М. Щусь. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 356 с.
 2. Snigirov V. M. Electromechanical devices of automation / V. M. Snigirov , L. B. Zhornyak. – Zaporizhzhia: ZPNU, 2020 – 113 p.
 3. Снігірьов, В. М.  Електромеханічні апарати автоматики [Текст] / В. М. Снігірьов, Л. Б. Жорняк; навч. посіб. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –120 с. ISBN 978-617-529-142-9.
 4. Bliznyakov A.V. Thermal Behavior Analysis of Power Electricand Electronic Equipment: The educational textbook. – Zaporizhzhya : ZNTU, 2013. – 134 p. (англійською мовою, лист № 1/11-863 від 30.01.2013 р.).
 5.  Близняков О.В. Дослідження та випробування електричних апаратів: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 126 с. (лист № 1/11-4062 від 26.03.2012 р.)
 6.  Близняков О.В. Дослідження та випробовування електричних апаратів: Навч. посібник,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2005 – 94 c.
 7. Рассальський О.М. Теплові режими силового електроустаткування: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 144 с.

 

Список монографій кафедри електричних та електронних апаратів

МОНОГРАФІЙ, усього 3
- з них за авторством молодих учених 1
 1. Андриенко П. Д. Особенности построения энергоэффективной системы регулирования приводов электротехнических комплексов [Текст] / П. Д. Андриенко, М. И. Коцур, Д. А. Кулагин // Современная наука – обществу XXI века: коллективная монография / под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь: Логос, 2015. – Гл. 3. – С. 48 – 65.
 2. Поляков М.О., Ларіонова Т.Ю. Системи керування електричними машинами та апаратами// В кн. Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монографія/ За заг. ред. Карстена Хенке – Запоріжжя: Дике поле. 2015; с.87-153.
 3. Kotsur M. Creation of a structural model of an power transformers in the form of ac transforming complexes [Electronic Resource] / D. Yarymbash, М. Kotsur // Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph / scientific editor. A. Jankovska. –  Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. – Chapter 3. – pp. 285 – 305.

 

Список наукових публікацій за 2021 рік кафедри електричних та електронних апаратів у зарубіжних виданнях

Усього 1
З них за авторством молодих учених 1
 1. Коцур М.С., Яримбаш Д.С., Безверхня Ю.С., КОЦУР М.І. Accuracy Improvement for the Determination of Parameters and Voltage Drops in Busbars, Considering the Networks Power Factor. In: Problemele Energeticii Regionale. 2021, nr. 3(51), pp. 37-52. ISSN 1857-0070.

Список наукових публікацій за 2021 рік кафедри електричних та електронних апаратів у фахових виданнях

Усього 3
З них за авторством молодих учених 2
 
 1. Vasilevskij, V.V. Reproducing of the humidity curve of power transformers oil using adaptive neuro-fuzzy systems / V.V. Vasilevskij, M.O. Poliakov // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2021. – no. 1. – P. 10-14.
 2. Sakhno, A. Probabilistic-topological method for determining risk of disruption of high-voltage switchgear / A. Sakhno, S. Domoroshchin // Innovative engineering, technology and industry. International scientific conference. Karlsruhe, Germany. The current stage of development of scientific and technological progress’2021. No 15 on February 9. – 2021. – P. 5–7.
 3. Андрієнко П. Д. Досвід впровадження в учбовий процес сучасних технологій FDM 3D друку / П. Д. Андрієнко, В. В. Василевський, І. Ю. Вітцівський // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice : зб. наук. пр. – Харків: НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (6). – С. 55-59.
 4. Безверхня, Ю. С. ., М. І. . Коцур, Д. С. . Яримбаш, і І. М. . Коцур. Підвищення ефективності визначення параметрів тролейних шинопроводів на основі польового моделювання. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність, вип. 2 (3), Грудень 2021, с. 38-43, doi:10.20998/2224-0349.2021.02.0
 
Тез доповідей конференцій, усього 5
з них за авторством молодих учених 1

1. M. Poliakov and I. Rida, "Remote laboratories for engineering education: status and prospects," 2020 Advances in Science and Engineering Technology International Conferences (ASET), Dubai, United Arab Emirates, 2020, pp. 1-6

2. Поляков М. А. Комплекс математических моделей функциональных элементов и структур интегрированных и когнитивных систем / М.А. Поляков //  Материалы международной научно-технической конференции информационные технологии в металлургии и машиностроении имени профессора Михалева А. И. (НМетАУ, 17 – 19 марта 2020 року), Днепр. – С. 228 - 233.

3 Поляков М.А., Салейчук К.С. Использование квадрокоптеров для контроля состояния и параметров объектов электроэнергетики / М.А. Поляков, К. Салейчук Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 48 – 49.

5. Поляков М.А. Программно-информационный способ саморазвития автономной системы - Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 88 – 89.

4. Поляков М.А., Поляков А.М. Модели состояний конечного автомата для его семантической модели. - Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 86 – 87.

5. Sakhno A.A. Сomparative analysis of methods for residual life of current transformers prediction / A.A. Sakhno, S.V. Domoroshchin, L.S. Skrupskaya // Global science and education in the modern realities ‘2020, 2020, pp. 7-10

Сторінки