Ви є тут

Головна

Кафедра електричних та електронних апаратів займає 497,63 кв.м навчальних та лабораторних аудиторій загальною площею 414,08 кв.м.

Більшість навчальних аудиторій знаходяться на нульовому та другому поверхах головного корпусу (№№ 5, 218, 220, 224, 226а, 228, 240, 268, кабінет завідувача кафедри (№222), викладацька (№221)) та п’ятому поверсі (№№ 520, 520а, 521, 542) п’ятого корпусу ЗНТУ (вул. Жуковського, 64). 

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес спеціальності 8.05070201 “Електричні машини і апарати” у відповідності до навчального плану, та їх обладнання подано у таблиці 4.3.

За кафедрою електричних та електронних апаратів закріплено такий аудиторний фонд:

1) аудиторія №5 – лабораторія електричних машин, 243,2 м3;

2) аудиторія №218 – лабораторія САПР електричних апаратів, 200 м3;

3) аудиторія №220 – лабораторія електронної та мікропроцесорної,  техніки, 190,9 м3;

4) аудиторія №224 – лабораторія електричних апаратів високої напруги, 176 м3;

5) аудиторія №226а – лабораторія комп’ютерного моделювання енергоємних виробництв, електромеханічних систем, систем керування (комп’ютерний клас), 473 м3, 24 місця;

6) аудиторія №228 – лабораторія техніки високих напруг, 304,85 м3;

7) аудиторія №520 – лабораторія електричних апаратів та електромеханічних систем, 282,7 м33, 15 місць;

8) аудиторія №520а – лабораторія комп’ютерних технологій, 95,4 м3;

9) аудиторія №521 – лекційна аудиторія, 200 м3;

10) аудиторія №542 – лабораторія спеціалізованих засобів та мікроконтролерів (комп’ютерний клас), 305 м3, 12 місць;

11) аудиторія №221 – приміщення для викладачів (викладацька), 168,1 м3;

12) аудиторія №222 - кабінет завідувача кафедри, 71 м3.

Науково-педагогічні працівники кафедри електричних та електронних апаратів забезпечені робочими місцями загальною площею 359,3 м3. До послуг працівників кафедри існує розгалужена інфраструктура адміністративних і господарських приміщень, приміщень громадського харчування.

Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’юте-рами з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електронною поштою, послугами якої користуються всі викладачі, аспіранти та студенти кафедри. Інформація про напрями підготовки магістрів, яких готує кафедра, широко представлена на веб-сайтах університету ЗНТУ та кафедри електричних та електронних апаратів. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точку доступу (а.218, 221, 222, 224, 226а, 542). Крім того, у розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у навчальній, методичній, науковій діяльності студентів, аспірантів та викладачів кафедри.

Навчальні лабораторії, закріплені за кафедрою електричних та електронних апаратів, призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів тощо.

Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням мультимедійних, проекційних та інших засобів.

Співробітники і студенти кафедри електричних та електронних апаратів мають доступ до обчислювальних і інформаційних ресурсів Центру інформаційних технологій (головний корпус ЗНТУ).

Для ефективної організації навчального процесу, на кафедрі діє методичний сектор, який в повному обсязі надає методичну літературу, сприяє ефективній організації навчального процесу з підготовки магістрів.

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.

Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам ДСанПіН.

Інформацію про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі та про забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями ЗНТУ подано в таблицях.