Ви є тут

Головна

Кафедра електричних та електронних апаратів веде підготовку фахівців за спеціальністю:

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

Освітні програми (спеціалізації):

"Електричні та електронні апарати"

"Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"

Термін навчання для отримання ступенів вищої освіти:

БАКАЛАВР - 4 роки

МАГІСТР - 1,5 роки

Форми навчання: денна та заочна.