Ви є тут

Головна

для спеціальності 173 – «Авіоніка»
освітня програма: «Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів»

− I курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

Нормативна частина

Інженерна і комп’ютерна графіка (силабус)

Вища математика (силабус)

Загальна фізика (силабус)

Основи алгоритмізації та програмування (силабус)

Технічна механіка (силабус)

Іноземна мова (силабус)

Українська мова за професійним спрямуванням (силабус)

Вибіркова частина

Вибірковий блок 2 >>

Вибірковий блок 3 >>

Вибірковий блок 5 >>

Вибірковий блок 6 >>

− IІ курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

Нормативна частина

Хімія та екологія за професійним спрямуванням (силабус)

Вища математика (силабус)

Прикладна механіка та основи конструювання (силабус)

Теорія автоматичного керування (силабус)

Електроніка та основи схемотехніки (силабус)

Загальна електротехніка (силабус)

Метрологія, стандартизація та сертифікація (силабус)

Математичне забезпечення цифрових систем (силабус)

Теорія кіл та електричних сигналів (силабус)

Вибіркова частина

Вибірковий блок 4 >>

Вибірковий блок 6 >>

Вибірковий блок 7 >>

Вибірковий блок 15 >>

− IІІ курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

Нормативна частина

Теорія автоматичного керування (силабус)

Основи навігації (силабус)

Мікроконтроллерні обчислювачі (силабус)

Математичне забезпечення цифрових систем (силабус)

Інформаційно-вимірювальні пристрої (силабус)

Основи радіолокації (силабус)

Приводи систем керування (силабус)

Виробнича практика (силабус)

Вибіркова частина

Вибірковий блок 1 >>

Вибірковий блок 8 >>

Вибірковий блок 9 >>

Вибірковий блок 10 >>

− IV курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

Нормативна частина

Економіка та організація виробництва (силабус)

Основи моделювання систем керування (силабус)

Чутливі елементи систем керування літальними апаратами (силабус)

Приводи систем керування (силабус)

Інтегровані комп'ютерні технології проєктування (силабус)

Системи керування літальними апаратами (силабус)

Переддипломна практика (силабус)

Дипломування (силабус)

Вибіркова частина

Вибірковий блок 11 >>

Вибірковий блок 12 >>

Вибірковий блок 13 >>

Вибірковий блок 14 >>

для спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітня програма: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»»