Ви є тут

Головна
− I курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

Вибірковий блок 2:

Історія України (силабус)

Історія українського державотворення (силабус)

Історія України в персоналіях (силабус)

Вибірковий блок 3:

Політико-правова система України (силабус)

Правознавство (силабус)

Соціологія (силабус)

Вибірковий блок 5:

Філософія (силабус)

Людина і світ: філософський дискурс (силабус)

Філософські виміри сучасного світу (силабус)

Вибірковий блок 6:

Фізичне виховання (силабус)

Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку (силабус)

Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення (силабус)

− IІ курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

Вибірковий блок 4:

Історія української культури (силабус)

Українська культура в європейському контексті (силабус)

Культурологія (силабус)

Вибірковий блок 6:

Фізичне виховання (силабус)

Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку (силабус)

Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення (силабус)

Вибірковий блок 7:

Електротехнічні матеріали (силабус)

Авіаційні матеріали (силабус)

Магнітні матеріали (силабус)

Вибірковий блок 15:

Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці (силабус)

Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці (силабус)

Захист здоров’я та життя людини з основами охорони праці (силабус)

− IІІ курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

Вибірковий блок 1:

Економічна теорія (силабус)

Основи економічних знань (силабус)

Основи економіки та підприємництва (силабус)

Вибірковий блок 8:

Основи авіації та космонавтики (силабус)

Конструкція авіаційної техніки та її експлуатація (силабус)

Безпілотні літальні апарати (силабус)

Вибірковий блок 9:

Системи керування базами даних (силабус)

Основи автоматизованого проектування (силабус)

Основи геометричного та графічного моделювання (силабус)

Вибірковий блок 10:

Аерогідрогазодинаміка та теорія польоту літальних апаратів (силабус)

Прикладна гідрогазодинаміка та основи теплообміну (силабус)

Основи аерогідрогазової динаміки систем літальних апаратів (силабус)

− IV курс (рівень вищої освіти - бакалаврський)

Вибірковий блок 11:

Випробування технічних систем (силабус)

Методи надійності технічних систем (силабус)

Основи технічної експлуатації (силабус)

Вибірковий блок 12:

Комп’ютерні мережі та кодування інформації (силабус)

Компьютерні мережі та інтернет (силабус)

Телекомунікаційні та інформаційні мережі (силабус)

Вибірковий блок 13:

Мікроконтролери в системах керування (силабус)

Мікропроцесорні системи (силабус)

Мікропроцесорні пристрої та прилади (силабус)

Вибірковий блок 14:

Проектування систем керування (силабус)

Методи автоматизованого проектування електротехнічними комплексами (силабус)

Автоматичне керування електротехнічними комплексами (силабус)