Ви є тут

Головна » Факультети » Юридичний

Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права

Запрошуємо до обговорення освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» підготовки бакалавра зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» всіх зацікавлених стейкхолдерів. Чекаємо на ваші пропозиції за електронною адресою kafedra_pravo@zntu.edu.ua.

Засідання Круглого столу за участю студентів юридичного факультету на тему: «Реалізація та застосування кримінально-правових норм в правоохоронній діяльності».

Demo

     За спільної ініціативи Запорізької обласної прокуратури і кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права Національного університету «Запорізька політехніка», у межах плідного співробітництва та з метою популяризації спеціальності «Правоохоронна діяльність», 3 травня 2023 року було проведено засідання Круглого столу за участю студентів юридичного факультету на тему: «Реалізація та застосування кримінально-правових норм в правоохоронній діяльності».

       З вітальним словом до студентства звернулися: прокурор Запорізькоі області, доктор юридичних наук, професор Спільник С.І., декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, професор Філей Ю.В., начальник відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Запорізької обласної прокуратури, кандидат юридичних наук Гаврилов Ю.Г., начальник Приморського відділу Бердянської окружної прокуратури, кандидат юридичних наук Балабко В.В.
      Висловлюємо щиру подяку за організацію та проведення круглого столу модератору, завідувачці кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, доктору юридичних наук, професору Тетяні Леоненко. 
      Під час наукового заходу було презентовано доповіді студентів юридичного факультету: Горб Карини (гр. Ю-321) «Мінімальний вік кримінальної відповідальності: порівняльно-правовий аналіз»; Ткалича Дениса (група Ю-311) «Хуліганство: кримінально-правова характеристика та проблеми кваліфікації»; Колупая Данила (гр. Ю-321) «Принцип гуманізму при застосуванні статті 66 ККУ в процесі призначення покарання»; Дорошенка Антона (гр. Ю-311) «Поняття крадіжки як кримінального правопорушення проти власності»; Школи Ярослава (гр. Ю-311) «Системи «складання» та «поглинання» при призначенні покарання»; Довгої Ілони (гр. Ю-319) «Загальні питання кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи». 
       У своїх доповідях студенти порушували актуальні питання застосування кримінально-правових норм в правоохоронній діяльності, жваво дискутували та обговорювали проблеми правозастосування.
     Такі заходи є надзвичайно корисними для закріплення знань, здобутих під час вивчення дисциплін, заохочують майбутніх правоохоронців отримувати нові уміння та навички, мотивують працювати над собою та вдосконалюватись.
 

Національний університет «Запорізька політехніка» продовжує співпрацю зі школами.

Demo

 

 

 

 

Читати далі >>

Щорічна спеціалізована виставка «Ярмарок освіти»

Demo

7 – 9 листопада 2019 р. у виставковому центрі «Козак-Палац» розпочала свою роботу щорічна спеціалізована виставка «Ярмарок освіти». На ній представлено майже 70 навчальних закладів регіону всіх рівнів акредитації. У числі учасників – Національний університет «Запорізька політехніка» з однією з найбільших експозицій. Юридичний факультет університету представляють завідувачі кафедр та найбільш досвідчені викладачі. Зацікавлені абітурієнти мають можливість з перших вуст почути інформацію про сам факультет та особливості вступу на спеціальності «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Політологія», про те, як відбувається навчання, чим займаються студенти у позааудиторний час, як проходить практика та відбувається працевлаштування випускників. Щодня на виставці – презентаційні заходи, форуми, майстер-класи. У перший день виставку вже встигли відвідати чисельні майбутні абітурієнти.

Читати далі >>

Зустріч із випускниками загальноосвітніх шкіл Михайлівського району Запорізької області

Demo

23 жовтня 2019 року відбулась зустріч з випускниками загальноосвітніх шкіл Михайлівського району Запорізької області, що відбулася в межах акції Державної служби зайнятості «Випускник – 2020», була представлена розумною та чарівною Шиян Ольгою Юріївною, кандидатом наук, доцентом, заступницею завідувача кафедри. У питанні набору студентів для неї не залишилось темних плям. Про університет розповіла, на питання відповіла, те, що наші професії найкращі – довела. Будемо зі студентами!

 

 

Зустріч з директором Координаційного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) Олексієм Бонюк

Demo

20 жовтня 2019 року адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права Національного університету «Запорізька політехніка» Назаренко Павло Григорович прийняв участь у засіданні Регіонального центру з надання БВПД у Донецькій та Запорізькій областях.

Директор Координаційного центру з надання БВПД Олексій Бонюк зустрівся з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у Запорізькій області. Окрім висвітлення результатів захисту та представлення інтересів клієнтів Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД, особливу увагу було приділено обговоренню змін до нормативно-правових актів для покращення надання послуг.

Відвідування учнів загальноосвітніх шкіл № 46, 47 та 75 Заводського району

Demo

17 жовтня 2019 року кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права Національного університету «Запорізька політехніка» завітала до учнів СШ 46.47 та 75 Заводського району. Кандидат юридичних наук, доцет Шиян Ольга Юріївна провела зі школярами цікаві бесіди про значення юридичної освіти у формуванні правосвідомості і правової культури.

 

Відвідування Музею техніки Богуслаєва

Demo

16 жовтня 2019 року студенти першого курсу спеціальності «Правоохоронна діяльність» юридичного факультету Національного університету «Запорізька політехніка» разом зі своїм куратором кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права Шиян Ольгою Юріївною відвідали Музей техніки Богуслаєва, який функціонує з жовтня 2012 року. Студенти ознайомились з унікальними експонатами, моделями літаків, зразками військової техніки.

 

 

 

Прізвище: Надієнко

Ім'я: Олена

По батькові: Іванівна

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0001-6676-7616

У 2014 році в результаті реорганізації кафедри правознавства була створена кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права як структурний підрозділ Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету.  На сьогоднішній день кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права продовжує свою діяльність у складі юридичного факультету, який було створено у 2016 році  в результаті реорганізації Інституту управління та права. 

Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права заснована з метою організації та здійснення навчальної і навчально-методичної роботи з кримінально-правових, цивільно-правових, господарсько-правових дисциплін, наукових досліджень з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, цивільного та цивільно-процесуального, господарського та господарсько-процесуального, кримінально-виконавчого, міжнародного права та законодавства, а також права та законодавства Європейського Союзу, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, виховної роботи серед студентів та подальшого розвитку юридичної освіти.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає 30 провідних юридичних дисципліни з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», які забезпечують студентам юридичного факультету  фундаментальні правові знання та з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», які забезпечують студентам фундаментальні  знання у галузі «Правоохоронна діяльність» (професіонали у галузі правоохоронної діяльності та професіонали кримінально-виконавчої служби).

На підставі укладених двосторонніх договорів кафедра здійснює організацію проходження студентами юридичної практики  на підприємствах та установах усіх форм власності, в судових органах та органах правопорядку.

З метою закріплення отриманих студентами теоретичних знань практичними навичками при кафедрі створений криміналістичний гурток, заняття в якому  допомагають студентам у оволодінні юридичною професією та удосконаленні професійних навичок з дисциплін  кримінально-правової направленості.

Кафедра розвиває  наукові стосунки зі спорідненими кафедрами  ВНЗ України (Академія державної пенітенціарної служби України (м. Чернігів); Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро);  Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), Херсонський державний університет (м. Херсон); Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Чернівці)) та ВНЗ  зарубіжних країн відповідно укладеним угодам про міжвузівське наукове співробітництво (Тбіліський технічний університет (м. Тбілісі)).

З 2014 по 2016 роки кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Філей Юрій Володимирович.

З 2016 року кафедру кримінального, цивільного та міжнародного права очолює доктор юридичних наук, професор  Леоненко Тетяна Євгенівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

1.                Леоненко Тетяна Євгенівна, доктор юридичних наук, професор

2.                Градецький Андрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент;

2.                Леоненко Максим Іванович, кандидат юридичних наук, професор;

3.                Надієнко Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент;

4.                Назаренко Павло Григорович, кандидат юридичних наук, доцент;

5.                Тимчук Олексій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент;

6.                Філей Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, професор;

7.                Шиян Дмитро Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент;

8.                Шиян Ольга Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент.

9.                Сокур  Тетяна Анатоліївна, доктор філософії з права. 

10.              Погорелова Кристина Михайлівна, старший лаборант кафедри 

11.              Гудименко Дар"я Юріївна, лаборант кафедри  

 

Високий рівень підготовки випускників забезпечує сильний професорсько-викладацький склад кафедри: завідувач кафедри д.ю.н., професор Леоненко Т.Є., професор кафедри Філей Ю.В., доцент кафедри Градецький А.В., професор кафедри Леоненко М.І., доцент кафедри Надієнко О.І., доцент кафедри Назаренко П.Г., доцент кафедри Тимчук О.Л., доцент кафедри Шиян Д.С., доцент кафедри Шиян О.Ю., доцент кафедри Сокур Т.А., які плідно працюють із студентами у доброзичливій атмосфері співдружності, взаємоповаги та розуміння. Викладачі застосовують у навчальному процесі як традиційні, так і інноваційні методи. Всі співробітники кафедри постійно підвищують кваліфікацію, проходять перепідготовку в провідних юридичних вузах України.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Леоненко Тетяна Євгенівна доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри
Філей Юрій Володимирович кандидат юридичних наук, професор професор кафедри
Градецький Андрій Вікторович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Леоненко Максим Іванович кандидат юридичних наук, професор професор кафедри
Надієнко Олена Іванівна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Назаренко Павло Григорович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Тимчук Олексій Леонідович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Дмитро Сергійович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Ольга Юріївна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Сокур Тетяна Анатоліївна доктор філософії з права доцент кафедри
 

 

Навчальні плани, програми та інші методичні матеріали повністю узгоджено з керівними документами й навчально-методичним забезпеченням Міністерства освіти і науки України. Кафедра має повне методичне забезпечення з усіх дисциплін, що викладаються. За ці роки співробітниками кафедри було видано численні навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України та монографії.

Напрями підготовки та спеціальності за денною та заочною формами навчання:

081 «Право»
Підготовка за ступенем – бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з правознавства

081 «Право»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з права

081 «Право» аспірантура та докторантура.

262 «Правоохоронна діяльність»

Підготовка за ступенем – бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з правоохоронної діяльності

262 «Правоохоронна діяльність»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з правоохоронної діяльності

 

Забезпечення дисциплін зі спеціальності 081 "Право", освітній ступінь "магістр":

Забезпечення дисциплін зі спеціальності 081 "Право", освітній ступінь "бакалавр":

Сторінки