Ви є тут

Головна

Прізвище: Тимчук

Ім'я: Олексій

По батькові: Леноідович

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0001-7287-8945

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 

Обліковий запис науковця (Scopus): 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=mH9hKxEAAAAJ

Освіта: вища
 • Запорізький державний університет, юридичний, 1999, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «правознавство» кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Класичний приватний університет, юридичний, 2008, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «міжнародне право», кваліфікація за дипломом – «юрист-міжнародник, перекладач»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»: «Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони складу злочину», рік захисту – 2005, Львівський національний університет імені Івана Франка
 •  

Наукові інтереси:

 • проблеми теорії і практики міжнародного права;
 • політико-правові аспекти європейської інтеграції;
 • теоретичні та прикладні проблеми кримінології

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародне право;
 • Основи права ЄС;
 • Кримінологія;
 • Міжнародне приватне право;
 • Міжнародний захист прав людини;
 • Міжнародне співробітництво в сфері правоохоронної діяльності;

Монографії:

Тимчук, О. Духовність, Злочинність на мапі світу, Тип кримінологічної системи азійсько-тихоокеанський, Тип кримінологічної системи англо-американанськй, Тип кримінологічної системи західноєвропейський, Тип кримінологічної системи змішаний, Тип кримінологічної системи мусульманський, Тип кримінологічної системи соціалістичний [Текст] / О. Л. Тимчук // Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2. т. – Т.1. : А–Л. Т.2. : М–Я. / наук. ред. О. М. Литвинов. – Х: Факт, 2021. – 870 с.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Денисов С.Ф., Тимчук О.Л. Концепція аномії в кримінології: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. 2022. Вип. 4 (100). С. 74-85.
 • Тимчук О.Л. Кримінологія та синергетика: деякі методологічні аспекти // Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. 2021. № 2 (2). С. 9-18.
 • Тимчук О.Л. Деякі аспекти сутності та предмета кримінології як науки // Вісник кримінологічної асоціації України. 2021. № 1. С.151-159.
 • Тимчук О.Л. Смертна кара як вид покарання в сучасному світу: законодавство й практика (кримінологічний аналіз) // Вісник  Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України. – 2019 . – № 20. – С. 151-160.
 • Тимчук О.Л. Корупція в сучасному світі: порівняльно-кримінологічний аналіз // Молодий вчений. – 2018. – № 7 (59). – С.479-484.

Участь у конференціях:

 • Тимчук О.Л. Окремі кримінологічні аспекти взаємозв’язку моралі та злочинності // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної. науково-практичної конференції (м. Дніпро, 1-2 лютого 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 69-71.
 • Тимчук О.Л. Злочинність в Білорусі: кримінологічна характеристика // Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах європейської інтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції, (м. Львів, 27 березня 2020 р.). С.369-371.

 • Тимчук О.Л. «Злочинність і цивілізація: деякі кримінологічні аспекти» // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, проф. Т.А.Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2021.С.147-149.

 • Тимчук О.Л. Окремі аспекти злочинності та кримінологічної політики в державах Східної Азії (на прикладі Японії) //Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини в Україні: матеріали круглого столу (23 грудня 2020 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя: КПУ, 2020. С.223-225.

 • Тимчук О.Л. Права людини і злочинність в країнах Латинської Америки та у Вест-Індії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання» (25 листопада 2021 р.).Черкаси, 2021. С.125-128.

Рік початку діяльності в університеті: 2009.

Мови спілкування: українська, французька

Контакти:

адреса: {м. Запоріжжя, Тургенєва, 39, 69002}
аудиторія (кабінет): 390
тел.: +380(61) 7698537
e-mail: LLIOSA2010@gmail.com
URL: {URL-посиння на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}