Ви є тут

Головна

Високий рівень підготовки випускників забезпечує сильний професорсько-викладацький склад кафедри: завідувач кафедри д.ю.н., професор Леоненко Т.Є., професор кафедри Філей Ю.В., професор кафедри Леоненко М.І., доцент кафедри Надієнко О.І., доцент кафедри Назаренко П.Г., доцент кафедри Тимчук О.Л., доцент кафедри Шиян Д.С., доцент кафедри Шиян О.Ю., доцент кафедри Сокур Т.А., які плідно працюють із студентами у доброзичливій атмосфері співдружності, взаємоповаги та розуміння. Викладачі застосовують у навчальному процесі як традиційні, так і інноваційні методи. Всі співробітники кафедри постійно підвищують кваліфікацію, проходять перепідготовку в провідних юридичних вузах України.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Леоненко Тетяна Євгенівна доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри
Філей Юрій Володимирович кандидат юридичних наук, професор професор кафедри
Леоненко Максим Іванович кандидат юридичних наук, професор професор кафедри
Надієнко Олена Іванівна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Назаренко Павло Григорович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Тимчук Олексій Леонідович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Дмитро Сергійович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Ольга Юріївна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Сокур Тетяна Анатоліївна доктор філософії з права доцент кафедри