Ви є тут

Головна

Прізвище: Леоненко

Ім'я: Максим

По батькові: Іванович

Посада: професор кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORСID): https://orcid.org/0000-0001-8680-0612

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAC-9027-2021

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215028170

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=7_tfAC4AAAAJ&hl=ru

Освіта: вища

 • Запорізький юридичний інститут МВС України,1997 р., спеціальність “Правоохоронна діяльність”, кваліфікація спеціаліст юрист
 • Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999р., спеціальність “Правознавство”, кваліфікація магістр права
 • Класичний приватний університет, 2017р., кваліфікація: ступінь вищої освіти бакалавр напрям підготовки “Міжнародне право” професійна кваліфікація бакалавр з міжнародного права, фахівець із міжнародного права
  •  

   Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»: «Принцип національної мови у кримінальному судочинстві України», рік захисту – 2001, Національна академія внутрішніх справ України МВС України

  Наукові інтереси:

  • Кримінальний процес
  • Кримінальний процес зарубіжних країн

  Дисципліни, які викладає:

  • Кримінальний процес
  • Кримінальне процесуальне провадження
  • Актуальні проблеми кримінального процесу України
  • Теоретичні проблеми кримінального судочинства

  Статті:

  • Leonenko, M. The role of the constitutional complaint in the legislative process: Comparative legal aspect [Text] / M. Leonenko // Cuestiones Politicas. – Jul-Dec 2021. – v. 39. – n. 69. – P. 833–851.
  • Leonenko M. Pathological religiosity phenomenon as manifestation of individual’s deviant  behavior: religious hatred or discord motive in commission of crimes in the religious denomination sphere. Journal of Advanced Research in Law and Economics [S.I], v. 10, n.1, p. 295-306, feb. 2020. Quarterly Volume X, Issue 1(39). Spring 2019.ISSN 2068-696X. Available at:http:journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4358 Jornal’s DOI:https://doi.org/10.14505/jarle(Scopus)

  • Leonenko M. Features of group motivation for criminal acts committed on the grounds of religious hatred of hostility Journal of Advanced Research in Law and Economics [S.I], v. 10, n.3, p. 834-841, may, 2020. Quarterly Volume X, Issue 3(41). Summer 2019.ISSN 2068-696X. Available at: http:journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4358. Jornal’s DOI:https://doi.org/10.14505/jarle(Scopus)

  • Leonenko M. Human right of the fourth generation in a single educational area Journal RevistaGenero&Direito, v. 9 - № 5 – Ano 2020 / S.E., p. 55 – 71(Web of Science)

  • Leonenko M. Public control and counteraction to corruption offences by means of social communications and networks Revista San Gregorio. – November.- 2020. –Nam.42., p. 20-31.(Scopus)

  • Куценко В. І., Леоненко М. І., П. Г. Назаренко, Шиян Д. С., Шиян О. Ю. Криміналістична характеристика умисноговведення в обігна ринкуУкраїни (випуску на ринокУкраїни) небезпечноїпродукції. Криміналістика і судоваекспертиза :Міжвідомчийнауково-методичнийзбірник. 2023. Випуск 68.

  Участь у конференціях:

 • Щодо ефективності функціонування системи кримінального судочинстваУкраїни: проблеми правозастосовчої практики //Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: матеріали круглого столу 12 вересня 2014 р. / заред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 21–23
 • Деякі аспекти визначення типологічних рис вітчизняного кримінального процесу // Сучасне кримінальне провадженняУкраїни: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп.ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 13–15
 • Щодо визначення правової категорії «кримінальне обвинувачення» в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини // Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (м.Одеса, 14 квітня 2016 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2016. – С.74–77
 • Щодо ролі суду в змагальному кримінальному процесі (активність чи пасивність його діяльності) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права. – Запоріжжя, 20 травня 2017. – С. 96-98, 376
 • Деякі питання системних змін до кримінального процессуального законодавства України в контексті реформування кримінальної юстиції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процессуального законодавтсва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., профессора Аленіна Ю.П., м.Одеса, 21 квітня 2017р. – Одеса: Юридична література, 2017. – С.66-69
 • Система кримінального судочинства України в контексті структурно-функціональних перетворень // актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування памяті Ганса Гросса): зб. Матеріалів Міжнар. Наук.-практ.конф. (Львів, 29 січня 2016р.). – Львів: Львівська політехніка, 2016. – С.142-143
 • Проблеми демократизації кримінального сулочинства України в контексті ідеологічного підходу // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнарод.наук.-практ. симпозіуму (м.Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2016 року), 2016. – С.108-111

  Науково-дослідна робота: Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій: Д 17.127.07 Класичного приватного університету; К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України;.

  Рік початку діяльності в університеті: 2017.

  Мови спілкування: українська, російська.

  Контакти:

  адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
  тел.: +38(061)27698537 e-mail: