Ви є тут

Головна

Прізвище: Шиян

Ім'я: Ольга

По батькові: Юріївна

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доцент

Обліковий запис науковця (ORСID): https://orcid.org/0000-0003-2336-2314

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215026644

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=i92MBGEAAAAJ&hl=uk 

Освіта: вища
 • Гуманітарний університет Запорізький інститут державного та муніципальноо управління, юридичний, рік закінчення – 2002, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Класичний приватний університет, післядипломної освіти, рік закінчення – 2006, спеціальність за дипломом – 8.18010021 «педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «педагог вищої школи»

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»: «Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням», рік захисту – 2017, Класичний приватний університет, Запоріжжя.

  Дисципліни, які викладає:

  • кримінальне право
  • цивільний процес
  • житлове право
  • господарський процес
  • пробація в Україні
  • виконавче провадження

  Монографії:

  Шиян О. Ю. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням : монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2019. 226 с.

  Основні наукові роботи (публікації):

  • Шиян О. Ю. Криміналістична характеристика нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Криміналістика і судова експертиза: Міжвідомчий науково-методичний збірник. 2022. Випуск 67. С. 571–583.
  • Шиян О. Ю. Об’єктивна сторона нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Криміналістика і судова експертиза : Міжвідомчий науково-методичний збірник. 2021. Випуск 66. С. 385–398.
  • Шиян О. Ю. Об’єкт кримінального правопорушення щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 1. С. 194–202.
  • Шиян О. Ю. Предмет злочину – нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 2. С. 127–134.
  • Shyian O. Yu. ‘Pathological’ Religiosity Phenomenon as Manifestation of Individual’s Deviant Behavior : Religious Hatred or Discord Motive in Commission of Crimes in the Religious Denomination Sphere. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume X, Issue 1 (39). Spring 2019. Pp. 295-306.
  • Шиян О. Ю. Суспільна небезпека нецільового використання бюджетних коштів. Журнал східноєвропейського права : електронне науково-практичне фахове видання. 2019. № 62. С. 100–105.

  Участь у конференціях (публікації):

  • Шиян О. Ю. Проблемні питання поняття злочинної організації. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1528–1530. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
  • Шиян О. Ю. Нецільове використання бюджетних коштів : проблеми економічної безпеки. Міжнародна та національна безпека : теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 бер. 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 205–208.
  • Шиян О. Ю. Відмежування нецільового використання бюджетних коштів від шахрайства з фінансовими ресурсами. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 404–407.
  • Шиян О. Ю. Проблемні питання поняття злочинної організації. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1528–1530. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
  • Шиян О. Ю. Основний безпосередній об’єкт кримінального правопорушення – нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності : тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2021. С. 281–283.
  • Шиян О. Ю. Предмет кримінального правопорушення – нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської конференції (Львів, 29 березня 2021 р.). Львів: СПОЛОМ, 2021. С. 100–103.

  Рік початку діяльності в університеті: 2008.

  Мови спілкування: українська, російська.

  Контакти:

  адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
  тел.: +38(061)27698537