Ви є тут

Головна

Прізвище: Назаренко

Ім'я: Павло

По батькові: Григорович

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-6569-0845

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/HGO-8946-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=qM1grakAAAAJ

Освіта: вища
 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовка слідчих, рік закінчення – 2000, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Запорізька державна інженерна академія, факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 2002, спеціальність за дипломом – 6.030509 «облік та аудит», кваліфікація за дипломом – «економіст»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» тема дисертації:«Особливості провадження досудового слідства за участю іноземців», рік захисту – 2006, Харківський національний університет внутрішніх справ України

Наукові інтереси:

 • захист особи у кримінальному провадженні
 • тактика адвокатської діяльності
 • особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Дисципліни, які викладає:

 • методика розслідування окремих видів злочинів
 • криміналістика
 • судово-еспертна діяльність
 • детективна діяльність
 • кримінально-виконавче право

Монографії:

 • Алфьоров С.М., Назаренко П.Г. Особливості провадження досудового слідства у кримінальних справах за участю іноземців: [монографія] / С.М. Алфьоров, П.Г. Назаренко. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2010. – 200 с.

  Основні наукові роботи (публікації):

 • Куценко В. І., Леоненко М. І., Назаренко П. Г., Шиян Д. С., Шиян О. Ю. Криміналістична характеристика умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції. Криміналістика і судова експертиза : Міжвідомчий науково-методичний збірник. 2023. Випуск 68. – С. 182-196. https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/vypusk_68-182-196.pdf
 • Предместніков О.Г., Назаренко П.Г.,  Першина К.В. Кримінальна відповідальність за мародерство в умовах воєнного часу (українські реалії). Академічні візії. Випуск 20/2023. https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/396/361
 • Буряк Є. В., Салманова О. Ю., Назаренко П. Г. Адміністративні проступки та кримінальні правопорушення: питання розмежування. Академічні візії. Випуск 21/2023. https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/408/379
 • Назаренко П.Г., Баєва Л.В., Семенюк-Прибатень А.В. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини у контексті збройної агресії  проти України. Економіка. Фінанси. Право. № 7, 2023 р.  С. 6-10. http://efp.in.ua/uk/journal-item/354
 • Кириченко Ю.В., Назаренко П.Г. Конституційне регулювання права на таємницю листування в Україні та Європейських держава. Право і суспільство. № 3, 2023. С. 23-27. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2023/3_2023/3_2023.pdf
 • Кириченко Ю.В., Назаренко П.Г. Право на судовий захист в Україні та Європейських державах: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст. 55 Конституції України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. № 2, 2023. С, 64-70. https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2023/08/2/NV_2-2023-64-70.pdf
 • Смолярова М.Л., Назаренко П.Г. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту працівників правоохоронних органів. «colloquium-journal» #14(173) / JURISPRUDENCE. P. 83-85. https://colloquium-journal.org/en/journal/colloquium-journal-13-172-2023-2/
 • Баєва Л.В., Назаренко П.Г., Кожушко О.О. Адміністративно-правові інструменти Community Policing в Україні: вивчення європейського досвіду. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск  38/2023.  С. 268 - 274. https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/906/817.

Участь у конференціях:

 • Назаренко П.Г. Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: реалії та перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 18 травня 2023 р. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 179 – 182.
 • Назаренко П.Г. Актуальні питання реформування органів прокуратури в сучасних умовах. Проблеми реформування кримінальної юстиції України: збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 25-26 травня 2023 року) / відп. ред.: В.М. Юрчишин, О.В. Попович. Чернівці: Технодрук, 2023. – С. 181 – 185.
 • Назаренко П.Г. Стандарти надання вторинної безоплатної правової допомоги у кримінальному судочинстві. Актуальні проблеми досудового розслідування та протидії злочинності в сучасних умовах.  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Дніпро 26 травня 2023 року). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ. 2023.  С. 106-110.
 • Назаренко П.Г. Забезпечення прав і свобод людини в умовах воєнного стану. Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної конференції (м. Кропивницький, 06 жовтня 2023 року). Кропивницький: ДонДУВС, 2023. С. 164 – 167.
 • Назаренко П.Г. Окремі питання забезпечення захисту в системі безоплатної вторинної правової допомоги. Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри. Збірник матеріалів І –ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 10 грудня 2021 року). Вінниця, 2022. С. 227-232.
 • Назаренко П.Г., Окремі питання доступу до правосуддя в кримінальному судочинстві України. Наукові читання, присвячені пом’яті професора Т.А. Денисової : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет . Запоріжжя : КПУ, 2022. С. 261-263. 

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
тел.: +38(096)4949475 e-mail: pavelnazarenkoo@gmail.com