Ви є тут

Головна

Прізвище: Сокур

Ім'я: Тетяна

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: доктор філософії з права

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-2061-2229

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000740758500012

Обліковий запис науковця (Scopus): 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=slQl1kQAAAAJ

Освіта: вища
 • Запорізький юридичний інститут ДДУВС, рік закінчення – 2011, спеціальність за дипломом - юрист – «правознавство», кваліфікація за дипломом – «магістр права»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 081 Право – «Кримінальна відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції»

Наукові інтереси:

 • кримінальне право
 • кримінальна психологія
 • юридична психологія

Дисципліни, які викладає:

 • кримінальна психологія
 • юридична психологія
 • основи римського приватного права
 • методика розслідування окремих видів злочинів
 • кримінально-виконавче право

Основні наукові роботи (публікації):

 • Суспільна небезпека умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 4 – C. 95-101
 • Історія розвитку кримінальної відповідальності  за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції у вітчизняному кримінальному законодавстві 1927–1960 років. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 83 / редкол. : Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 225–230.
 • Предмет умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Журнал східноєвропейського права (the Journal of Eastern European Law) : електронне науково-практичне фахове видання. 2020. № 74. С. 68–75. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/sokur_74.pdf (дата звернення: 25.04.2020).
 • Розміри суспільно небезпечних дій умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції. Реформування правоохоронних органів України у світлі змін євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 20 березня 2020 р.) / за ред. д. ю. н., Шкута О. О. ; Одеський державний університет внутрішніх справ. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 178–183.
 • Кримінальна відповідальність юридичних осіб за екологічні злочини: порівняльно - правовий аспект.            Сuestiones politicas, universidad zulia, bolivarian republic of venezuela, Political Science (що входить в Social Sciences), Emerging Sources Citation Index (ESCI), що входить в Web of Science Core Collection, ISSN: 0798-1406 / 2542-3185, Vol. 39 Núm. 71 (2021). 

Участь у конференціях:

 • До питання суспільної небезпеки умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Матеріали Міжнародної конференції "Актуальні проблеми забезпечення захисту прав та свобод людини в умовах інтеграції України в європейський простір", 25 жовтня 2019 року; кафедра кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – С.328-330.
 • Socially dangerous acts with dangerous products for the criminal legislation of certain foreign states (Суспільно небезпечні діяння з небезпечною продукцією за кримінальним законодавством певних зарубіжних держав). Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 1 (volume 3). P. 188–192.
 • До питання про родовий об’єкт умисного введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Вдосконалення правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнської конференції (Львів, 27 березня 2020 р.). Львів: СПОЛОМ, 2020. С. 349–352.
 • Відмежування умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції від порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правові засади епідемічної безпеки : виклики та перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 268–273.
 • Відмежування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК, від ст. 204 КК. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т.А. Денисової: збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022.- С. 340-342.

Рік початку діяльності в університеті: 2020.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
тел.: +38(061)27698537