Ви є тут

Головна

Напрями підготовки та спеціальності за денною та заочною формами навчання:

081 «Право»
Підготовка за ступенем – бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з правознавства

081 «Право»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з права

081 «Право» аспірантура та докторантура.

262 «Правоохоронна діяльність»

Підготовка за ступенем – бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з правоохоронної діяльності

262 «Правоохоронна діяльність»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з правоохоронної діяльності