Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Рік підготовки: 3-й
Семестр: 6-й
Кількість кредитів: 3,5
Змістових модулів: 2
Загальна кількість годин: 105
 
Мета викладення дисципліни: визначення студентами особливостей компонування, конструктивного виконання елементів механізмів руху і систем, які їх обслуговують, порядку взаємодії елементів між собою, що дозволяє отримати оптимальні ефективні та економічні показники роботи, властивих як двигунам із зовнішнім підводом теплоти, автомобільним газотурбінним двигунам, роторно-поршневим двигунам, безшатуновим двигунам, так і двигунам (бензиновим, дизельним) класичної схеми з урахуванням розгляду сучасних альтернативних технічних рішень, що реалізовуються в їх конструкції, спрямованих на вдосконалення робочих процесів.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • кінематичні схеми ДВЗ різних типів, геометричні розміри та співвідношення;
  • існуючі конструктивні схеми двигунів з зовнішнім підведенням теплоти, загальний пристрій та порядок взаємодії їх елементів;
  • особливості структурних схем автомобільних газотурбінних двигунів, принцип будови та роботи, класифікації їх агрегатів;
  • особливості будови безшатунових двигунів з одностороннім і двостороннім робочим процесом в циліндрах;
  • показники досконалості роторно-поршневих двигунів, існуючі та перспективні схеми таких двигунів;
  • напрямок розвитку нетрадиційних конструкцій газорозподільного та кривошипно-шатунного механізмів, систем, що їх обслуговують, та значимість їх конструктивного виконання відносно отримання оптимальних показників роботи двигунів,

вміти:

  • визначати вплів конструктивного виконання елементів механізмів і систем на поліпшення економічних, ефективних та екологічних показників роботи двигунів.

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про альтернативні двигуни 
Тема 1. Загальні відомості про альтернативні двигуни 
Тема 2. Двигуни класичної схеми з альтернативними технічними рішеннями
Тема 3. Механізми перетворення руху у двигунах некласичної конструкції
 
Змістовий модуль 2. Компонування складових частин альтернативних ДВЗ
Тема 4. Автомобільні газотурбінні двигуни
Тема 5. Безшатунові двигуни Баландіна
Тема 6. Роторно-поршневі двигуни
Тема 7. Адіабатні, парові двигуни
 
Викладач дисципліни: Сухонос Роман Федорович, старший викладач кафедри «ДВЗ»

Пояснювальна записка до навчального плану.
Навчальний план.
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні.

Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=323

Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=336

Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=441

Виробнича практика 3 курс (для студентів спеціальності 017 "Фізична культура і спорт")
 
Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання:  http://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=190

Сторінки