Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Масаж (для студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт )
Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=1282

Лікувальна фізична культура (для студентів спеціальності 017 "Фізична культура та спорт")
Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=350

Основи фізичної реабілітації (для студентів спеціальності 017 - Фізична культура та спорт)
Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=501

Cтарший викладач Корнієнко Олена Борисівна

Дисципліна Інженерна графіка та перспектива

Групи БАД-518, БАД-528, БАД-538

Viber 0984923415

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

16.03.20

2

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

23.03.20

2

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

30.03.20

2

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206

Гавров Є.В. Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

06.04.20

2

практ

Перспектива відрізка.

Стор. 5-19, 67-69, 84-90

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

13.04.20

2

практ

Перспектива плоскої фігури

Стор. 20-34, 69-70, 91-97

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

20.04.20

2

практ

Перспектива паркету

Стор.35-38, 71-72, 98-101

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

 

 

Дисципліна Інженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119, М-119-819

Геометричне креслення1

Стор. 4-6*, 25-38**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Геометричне креслення"

Геометричне креслення2

Стор. 7-20*, 25-38**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Геометричне креслення"

 

Дисципліна Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119, М-119-819

Проекційне креслення3

Стор. 38*, 39-53**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Проекційне креслення"

Проекційне креслення4

Стор. 12-23*, 24*, 39-53**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Проекційне креслення"

 

Примітки:

1  На ватмані формату А3 виконати індивідуальний варіант деталі плоского контуру в масштабі 1:1

2  Виконати індивідуальний варіант деталі плоского контуру на форматі А3 в масштабі 1:1 в AutoCad

3  На ватмані формату А3 виконати індивідуальний корпусу варіант деталі в масштабі 1:1

4  Виконати індивідуальний варіант корпусу деталі на форматі А3 в масштабі 1:1 в AutoCad

*  Приклад виконання завдань і напису

** Варіанти індивідуальних завданнь

Cтарший викладач Скоробогата Марiанна  Василівна

Дисципліна Нарисна геометрія, іннженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119; М 119-819

E-mail: marianna.skorobogataya@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

 

 

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24

  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

 

 

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33

  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

 

 

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206

Гавров Є.В. Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

 

Cтарший викладач Бовкун Світлана Анатоліївна

Дисципліна Інженерна графіка та перспектива

Групи БАД-518, БАД-528, БАД-538

E-mail: svetlanabovkun2@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

16.03.20

2

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24   http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

23.03.20

2

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33   http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

25.03.20

2

лекція

Поверхні. Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 102-117   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

30.03.20

2

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

06.04.20

2

практ

Перспектива відрізка.

Стор. 5-19, 67-69, 84-90

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

08.04.20

2

лекція

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами та прямими лініями.

Стор. 117-138   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

13.04.20

2

практ

Перспектива плоскої фігури

Стор. 20-34, 69-70, 91-97

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

20.04.20

2

практ

Перспектива паркету

Стор.35-38, 71-72, 98-101

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

22.04.20

2

лекція

Побудова проекцій геометричних тіл з наскрізними отворами.

Стор. 102-138, 144-150   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

Cтарший викладач Бажміна Евеліна Анатоліївна

Дисципліна «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»

Групи Т-119, 419, 119сп, 419сп

E-mail: eva472369@gmail.com

Електронний навчальний курс: https://classroom.google.com/u/0/c/NjE2ODQzMTQ4NTla

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

30.03-03.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Призма. Точки на поверхні призми. Перетин поверхні призми січними площинами. Аксонометричне зображення призми.

 

06.04-10.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Циліндр. Точки на поверхні циліндра. Перетин поверхні циліндра січними площинами. Аксонометричне зображення циліндра.

 

13.04-17.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Піраміда. Точки на поверхні піраміди. Перетин поверхні піраміди січними площинами. Аксонометричне зображення піраміди.

 

20.04-24.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Конус. Точки на поверхні конуса. Перетин поверхні конуса січними площинами. Аксонометричне зображення конуса.

 

 

 

 

Доцент Лютова Ольга Валеріївна

Дисципліна  Нарисна геометрія, іннженерна та комп’ютерна графіка

Групи  ІФ-119, М-119,  М-219,319, М-619,719, М-819

E-mail: lyutova2014@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

 

 

лекція

Тема: «Взаємне положення площин».

Паралельні площини. Площини, що перетинаються.

 Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

 

лекція

Тема : «Взаємне положення прямої і площини».

Пряма паралельна до площини.

Пряма, що належить площині. Головні лінії площини.

Пряма перпендикулярна до площини.

Перша метрична задача.

 

 

лекція

Тема : «Методи перетворення проекцій»

Метод заміни площин проекцій.

Метод обертання навколо осі, перпендикулярної до однієї з площин проекційю

Метод плоско-паралельного переміщення

 

 

лекція

Тема «Проекційне креслення»

1 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3189

 

 

практ

Рішення першої метричної задачі (індивідуальні варіанти студенти отримали на початку семестру). Консультації в онлайн режимі.

2 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/729

 

 

практ

Комп’ютерна графіка

3 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/670

 

Примітки:

1     Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова, М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. – 88 с.

2     Методичні рекомендації до практичних і самостійних занять з комп’ютерної графіки «Основні графічні примітиви» для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання  / Укл. О.В. Лютова, - Запоріжжя:  ЗНТУ,  2015 – 22 с.

3     Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» до практичних та самостійних занять до теми «Основи аксонометричних побудов та 3D графіки в системі AutoCAD» для студентів усіх форм навчання / Укл.: С.А.Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 14 с.

 

I курс

1-й семестр

2-й семестр

II курс

3-й семестр

I курс

1-й семестр

2-й семестр

II курс

3-й семестр

4-й семестр

III курс

5-й семестр

6-й семестр

IV курс

7-й семестр

8-й семестр

Сторінки