Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Основи фізичної реабілітації (для студентів спеціальності 017 - Фізична культура та спорт)
Посилання на сторінку курсу на університетській платформі дистанційного навчання: http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=501

Робочі програми програми та силабуси освітньо-професійної програми  "Регіональне управління"

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,

освітній рівень "бакалавр"

Назва освітнього компонента
Нормативна частина
01 ППН 02 Інформаційні системи та технології
02 ППН 04 Менеджмент
03 ППН 09 Державне та регіональне управління
04 ППН 10 Управління персоналом
05 ППН 14 Менеджмент публічних установ та організацій
06 ППН 12 Операційний менеджмент
07 ППН 17 Управлінські рішення в публічної сфері
08 ППН 18 Управління інноваціями
09 ППН 19 Місцевий та регіональний розвиток
10 ППН 20 Національна та регіональна економіка
11 ППН 21 Адміністративний менеджмент
12 ППН 24 Стратегічне управління регіоном
13 ППН 25 Управління змінами в публічній сфері
14 ППН 26 Регіональна бюджетна політика
15 ППН 27 Теорія організації
  ППН 12 Міжнародне публічне управління
  ППН 13 Державна служба
Вибіркова частина
01 ППВС 03 Основи наукових досліджень
02 ППВС 06 Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні
03 ППВС08 Управління діловими комунікаціями
04 ППВС 09 Управління соціальною та економічною безпекою
05 ППВС 11 Інвестування регіонального розвитку
06 ППВС 12 Електронні послуги на місцевому рівні
07 ППВС 13 Антикризове управління
08 ППВС 14 Управлінський контроль в публічній сфері
09 ППВС 15 Діджиталізація в публічному управлінні
10 ППВС 16 Time-менеджмент
11 ППВС 05 Організаційна поведінка

 

Cтарший викладач Корнієнко Олена Борисівна

Дисципліна Інженерна графіка та перспектива

Групи БАД-518, БАД-528, БАД-538

Viber 0984923415

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

16.03.20

2

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

23.03.20

2

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

30.03.20

2

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206

Гавров Є.В. Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

06.04.20

2

практ

Перспектива відрізка.

Стор. 5-19, 67-69, 84-90

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

13.04.20

2

практ

Перспектива плоскої фігури

Стор. 20-34, 69-70, 91-97

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

20.04.20

2

практ

Перспектива паркету

Стор.35-38, 71-72, 98-101

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

 

 

Дисципліна Інженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119, М-119-819

Геометричне креслення1

Стор. 4-6*, 25-38**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Геометричне креслення"

Геометричне креслення2

Стор. 7-20*, 25-38**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Геометричне креслення"

 

Дисципліна Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119, М-119-819

Проекційне креслення3

Стор. 38*, 39-53**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Проекційне креслення"

Проекційне креслення4

Стор. 12-23*, 24*, 39-53**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Проекційне креслення"

 

Примітки:

1  На ватмані формату А3 виконати індивідуальний варіант деталі плоского контуру в масштабі 1:1

2  Виконати індивідуальний варіант деталі плоского контуру на форматі А3 в масштабі 1:1 в AutoCad

3  На ватмані формату А3 виконати індивідуальний корпусу варіант деталі в масштабі 1:1

4  Виконати індивідуальний варіант корпусу деталі на форматі А3 в масштабі 1:1 в AutoCad

*  Приклад виконання завдань і напису

** Варіанти індивідуальних завданнь

Cтарший викладач Скоробогата Марiанна  Василівна

Дисципліна Нарисна геометрія, іннженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119; М 119-819

E-mail: marianna.skorobogataya@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

 

 

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24

  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

 

 

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33

  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

 

 

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206

Гавров Є.В. Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

 

Cтарший викладач Бовкун Світлана Анатоліївна

Дисципліна Інженерна графіка та перспектива

Групи БАД-518, БАД-528, БАД-538

E-mail: svetlanabovkun2@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

16.03.20

2

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24   http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

23.03.20

2

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33   http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

25.03.20

2

лекція

Поверхні. Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 102-117   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

30.03.20

2

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

06.04.20

2

практ

Перспектива відрізка.

Стор. 5-19, 67-69, 84-90

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

08.04.20

2

лекція

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами та прямими лініями.

Стор. 117-138   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

13.04.20

2

практ

Перспектива плоскої фігури

Стор. 20-34, 69-70, 91-97

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

20.04.20

2

практ

Перспектива паркету

Стор.35-38, 71-72, 98-101

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

22.04.20

2

лекція

Побудова проекцій геометричних тіл з наскрізними отворами.

Стор. 102-138, 144-150   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

Cтарший викладач Бажміна Евеліна Анатоліївна

Дисципліна «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»

Групи Т-119, 419, 119сп, 419сп

E-mail: eva472369@gmail.com

Електронний навчальний курс: https://classroom.google.com/u/0/c/NjE2ODQzMTQ4NTla

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

30.03-03.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Призма. Точки на поверхні призми. Перетин поверхні призми січними площинами. Аксонометричне зображення призми.

 

06.04-10.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Циліндр. Точки на поверхні циліндра. Перетин поверхні циліндра січними площинами. Аксонометричне зображення циліндра.

 

13.04-17.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Піраміда. Точки на поверхні піраміди. Перетин поверхні піраміди січними площинами. Аксонометричне зображення піраміди.

 

20.04-24.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Конус. Точки на поверхні конуса. Перетин поверхні конуса січними площинами. Аксонометричне зображення конуса.

 

 

 

 

Доцент Лютова Ольга Валеріївна

Дисципліна  Нарисна геометрія, іннженерна та комп’ютерна графіка

Групи  ІФ-119, М-119,  М-219,319, М-619,719, М-819

E-mail: lyutova2014@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

 

 

лекція

Тема: «Взаємне положення площин».

Паралельні площини. Площини, що перетинаються.

 Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

 

лекція

Тема : «Взаємне положення прямої і площини».

Пряма паралельна до площини.

Пряма, що належить площині. Головні лінії площини.

Пряма перпендикулярна до площини.

Перша метрична задача.

 

 

лекція

Тема : «Методи перетворення проекцій»

Метод заміни площин проекцій.

Метод обертання навколо осі, перпендикулярної до однієї з площин проекційю

Метод плоско-паралельного переміщення

 

 

лекція

Тема «Проекційне креслення»

1 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3189

 

 

практ

Рішення першої метричної задачі (індивідуальні варіанти студенти отримали на початку семестру). Консультації в онлайн режимі.

2 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/729

 

 

практ

Комп’ютерна графіка

3 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/670

 

Примітки:

1     Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова, М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. – 88 с.

2     Методичні рекомендації до практичних і самостійних занять з комп’ютерної графіки «Основні графічні примітиви» для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання  / Укл. О.В. Лютова, - Запоріжжя:  ЗНТУ,  2015 – 22 с.

3     Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» до практичних та самостійних занять до теми «Основи аксонометричних побудов та 3D графіки в системі AutoCAD» для студентів усіх форм навчання / Укл.: С.А.Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 14 с.

 

I курс

1-й семестр

2-й семестр

II курс

3-й семестр

I курс

1-й семестр

2-й семестр

II курс

3-й семестр

4-й семестр

III курс

5-й семестр

6-й семестр

IV курс

7-й семестр

8-й семестр

12 квітня 2021 року, стартував IV Міжнародний науковий конгрес Society of Ambient Intelligence, який об’єднав понад 500 учасників із більш ніж 20 країн світу.
Мета конгресу – генерація нових знань, обмін інформацією та передовим досвідом з урахуванням ключових факторів та особливостей технологічного розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації цифрової економіки.
Конгрес відкрили керівники університетів, наукових інституцій та організацій України, Латвії, Польщі, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Грузії, які стали співорганізаторами цього наукового заходу. До його відкриття долучилися й представники НУ«Запорізька політехніка», завідуючий кафедрою кафедри соціальної роботи та психології - доктор філосовських наук, професор Попович Василь Михайлович виступив одним з організаторів Конгресу.
На пленарному засіданні Конгресу були представлені ключові доповіді вчених та професіоналів у різних сферах діяльності, присвячені широкому спектру питань. А саме:
трансформації економіки та бізнесу, 
модернізації освіти в умовах цифрових викликів, 
інтеграції новітніх технологій у функціонування різних сфер економіки та соціальних відносин, 
оцінці впливу та розробці інструментів подолання наслідків пандемії тощо.
В межах Конгресу протягом 12-16 квітня 2021 року було проведено тематичні секції, панельні дискусії, студентські конкурси, а також підбиті підсумки міжнародного студентського стажування. В заходах активно приймали участь здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники кафедри, статті яких будуть проіндексовані в міжнародних науковометричних базах.
 
 
Оргкомітет висловлює глибоку повагу і вдячність за
участь в IV Міжнародному науковому конгресі SOCIETY AMBIENT INTELLIGENCE 2021! 

 

Підсумком такого масштабного заходу є публікації у французькому виданні  SHS Web of Conference та міжнародні сертифікати учасника конгресу ISCSAI 2021.
 Колектив кафедри соціальної роботи та психології щиро вітає своїх колег та студентів, бажаємо подальших успіхів!

Сторінки