Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Cтарший викладач Корнієнко Олена Борисівна

Дисципліна Інженерна графіка та перспектива

Групи БАД-518, БАД-528, БАД-538

Viber 0984923415

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

16.03.20

2

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

23.03.20

2

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

30.03.20

2

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206

Гавров Є.В. Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

06.04.20

2

практ

Перспектива відрізка.

Стор. 5-19, 67-69, 84-90

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

13.04.20

2

практ

Перспектива плоскої фігури

Стор. 20-34, 69-70, 91-97

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

20.04.20

2

практ

Перспектива паркету

Стор.35-38, 71-72, 98-101

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

 

 

Дисципліна Інженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119, М-119-819

Геометричне креслення1

Стор. 4-6*, 25-38**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Геометричне креслення"

Геометричне креслення2

Стор. 7-20*, 25-38**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Геометричне креслення"

 

Дисципліна Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119, М-119-819

Проекційне креслення3

Стор. 38*, 39-53**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Проекційне креслення"

Проекційне креслення4

Стор. 12-23*, 24*, 39-53**

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" до теми "Проекційне креслення"

 

Примітки:

1  На ватмані формату А3 виконати індивідуальний варіант деталі плоского контуру в масштабі 1:1

2  Виконати індивідуальний варіант деталі плоского контуру на форматі А3 в масштабі 1:1 в AutoCad

3  На ватмані формату А3 виконати індивідуальний корпусу варіант деталі в масштабі 1:1

4  Виконати індивідуальний варіант корпусу деталі на форматі А3 в масштабі 1:1 в AutoCad

*  Приклад виконання завдань і напису

** Варіанти індивідуальних завданнь

Cтарший викладач Скоробогата Марiанна  Василівна

Дисципліна Нарисна геометрія, іннженерна та комп’ютерна графіка

Групи ІФ-119; М 119-819

E-mail: marianna.skorobogataya@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

 

 

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24

  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

 

 

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33

  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

 

 

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206

Гавров Є.В. Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

 

Cтарший викладач Бовкун Світлана Анатоліївна

Дисципліна Інженерна графіка та перспектива

Групи БАД-518, БАД-528, БАД-538

E-mail: svetlanabovkun2@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

16.03.20

2

практ

Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 5-24   http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

23.03.20

2

практ

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами.

Стор. 24-33   http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/941/1/M05425.pdf

25.03.20

2

лекція

Поверхні. Проекції точок на поверхнях геометричних тіл.

Стор. 102-117   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

30.03.20

2

практ

Аксонометричні проекції геометричних тіл.

Стор. 185-206   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

06.04.20

2

практ

Перспектива відрізка.

Стор. 5-19, 67-69, 84-90

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

08.04.20

2

лекція

Перетин поверхонь геометричних тіл проекціюючими  площинами та прямими лініями.

Стор. 117-138   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

13.04.20

2

практ

Перспектива плоскої фігури

Стор. 20-34, 69-70, 91-97

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

20.04.20

2

практ

Перспектива паркету

Стор.35-38, 71-72, 98-101

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2527/1/Bovkun_Tutorial_on_discipline.pdf

22.04.20

2

лекція

Побудова проекцій геометричних тіл з наскрізними отворами.

Стор. 102-138, 144-150   Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

Cтарший викладач Бажміна Евеліна Анатоліївна

Дисципліна «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»

Групи Т-119, 419, 119сп, 419сп

E-mail: eva472369@gmail.com

Електронний навчальний курс: https://classroom.google.com/u/0/c/NjE2ODQzMTQ4NTla

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

30.03-03.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Призма. Точки на поверхні призми. Перетин поверхні призми січними площинами. Аксонометричне зображення призми.

 

06.04-10.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Циліндр. Точки на поверхні циліндра. Перетин поверхні циліндра січними площинами. Аксонометричне зображення циліндра.

 

13.04-17.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Піраміда. Точки на поверхні піраміди. Перетин поверхні піраміди січними площинами. Аксонометричне зображення піраміди.

 

20.04-24.04

 

лекція  практика

Проєкціювання геометричних тіл.

Конус. Точки на поверхні конуса. Перетин поверхні конуса січними площинами. Аксонометричне зображення конуса.

 

 

 

 

Доцент Лютова Ольга Валеріївна

Дисципліна  Нарисна геометрія, іннженерна та комп’ютерна графіка

Групи  ІФ-119, М-119,  М-219,319, М-619,719, М-819

E-mail: lyutova2014@gmail.com

Дата

Кіл.

год.

Вид заняття

Тема

Посилання

 

 

лекція

Тема: «Взаємне положення площин».

Паралельні площини. Площини, що перетинаються.

 Гавров Є.В.Елементи нарисної геометрії Курс лекцій Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів

 

 

лекція

Тема : «Взаємне положення прямої і площини».

Пряма паралельна до площини.

Пряма, що належить площині. Головні лінії площини.

Пряма перпендикулярна до площини.

Перша метрична задача.

 

 

лекція

Тема : «Методи перетворення проекцій»

Метод заміни площин проекцій.

Метод обертання навколо осі, перпендикулярної до однієї з площин проекційю

Метод плоско-паралельного переміщення

 

 

лекція

Тема «Проекційне креслення»

1 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3189

 

 

практ

Рішення першої метричної задачі (індивідуальні варіанти студенти отримали на початку семестру). Консультації в онлайн режимі.

2 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/729

 

 

практ

Комп’ютерна графіка

3 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/670

 

Примітки:

1     Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова, М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. – 88 с.

2     Методичні рекомендації до практичних і самостійних занять з комп’ютерної графіки «Основні графічні примітиви» для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання  / Укл. О.В. Лютова, - Запоріжжя:  ЗНТУ,  2015 – 22 с.

3     Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» до практичних та самостійних занять до теми «Основи аксонометричних побудов та 3D графіки в системі AutoCAD» для студентів усіх форм навчання / Укл.: С.А.Бовкун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 14 с.

 

I курс

1-й семестр

2-й семестр

II курс

3-й семестр

I курс

1-й семестр

2-й семестр

II курс

3-й семестр

4-й семестр

III курс

5-й семестр

6-й семестр

IV курс

7-й семестр

8-й семестр

12 квітня 2021 року, стартував IV Міжнародний науковий конгрес Society of Ambient Intelligence, який об’єднав понад 500 учасників із більш ніж 20 країн світу.
Мета конгресу – генерація нових знань, обмін інформацією та передовим досвідом з урахуванням ключових факторів та особливостей технологічного розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації цифрової економіки.
Конгрес відкрили керівники університетів, наукових інституцій та організацій України, Латвії, Польщі, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Грузії, які стали співорганізаторами цього наукового заходу. До його відкриття долучилися й представники НУ«Запорізька політехніка», завідуючий кафедрою кафедри соціальної роботи та психології - доктор філосовських наук, професор Попович Василь Михайлович виступив одним з організаторів Конгресу.
На пленарному засіданні Конгресу були представлені ключові доповіді вчених та професіоналів у різних сферах діяльності, присвячені широкому спектру питань. А саме:
трансформації економіки та бізнесу, 
модернізації освіти в умовах цифрових викликів, 
інтеграції новітніх технологій у функціонування різних сфер економіки та соціальних відносин, 
оцінці впливу та розробці інструментів подолання наслідків пандемії тощо.
В межах Конгресу протягом 12-16 квітня 2021 року було проведено тематичні секції, панельні дискусії, студентські конкурси, а також підбиті підсумки міжнародного студентського стажування. В заходах активно приймали участь здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники кафедри, статті яких будуть проіндексовані в міжнародних науковометричних базах.
 
 
Оргкомітет висловлює глибоку повагу і вдячність за
участь в IV Міжнародному науковому конгресі SOCIETY AMBIENT INTELLIGENCE 2021! 

 

Підсумком такого масштабного заходу є публікації у французькому виданні  SHS Web of Conference та міжнародні сертифікати учасника конгресу ISCSAI 2021.
 Колектив кафедри соціальної роботи та психології щиро вітає своїх колег та студентів, бажаємо подальших успіхів!

Співпраця з Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 
25 березня 2021 року студенти 2 курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» прийняли участь у тренінгу на тему «Відповідальна поведінка», який проводила провідний фахівець із соціальної роботи відділу соціальної роботи та оцінки якості надання послуг Центру Семененко Оксана Олександрівна.
Знайомство пройшло в невимушеній обстановці. Модератором заходу окреслені основні принципи спілкування, такі як повага один до одного, вміння слухати, конфіденційність, піклування про себе та своє здоров’я.
Значну частину часу було приділено висвітленню аспектів проблеми ризиків та їх впливу на нашу поведінку. Студентам були запропоновані різнопланові ігрові завдання на закріплення основ комунікації, вміння вибирати модель власної поведінки та приймати виважені рішення. Акцентовано на тому, що для прийняття правильного рішення необхідно визначити плюси та мінуси кожного з можливих варіантів розвитку ситуації. 
Особливе зацікавлення у студентів визвала вправа на формування впевненої поведінки. Поради від спеціаліста були наступні: 1) чітко окреслити проблему та зрозуміти свої почуття, які викликає ця проблема або поведінка співрозмовника; 2) сформувати своє прохання, як би хотілося, щоб розвивалася ситуація; 3) з’ясувати відношення співрозмовника до вашого прохання та бути готовим отримати зворотну реакцію; 4) якою б не була реакція співрозмовника, обов’язково йому подякуйте. Формування цих навичок допоможе професійному зростанню майбутніх соціальних працівників, які постійно приймають відповідальні для багатьох людей рішення.
Від імені студентів та викладачів кафедри соціальної роботи та психології НУ «Запорізька політехніка» дякуємо за організацію заходу та чекаємо на нові зустрічі.
 

Захист магістерських дипломів у змішаному режимі.

 
16-19 грудня 2020 р. на кафедрі соціальної роботи та психології пройшов захист дипломних робіт магістрів освітньо-наукових програм 231 «Соціальна робота» та 053 «Психологія».
В умовах впровадженого на час карантину дистанційного навчання презентації наукових досліджень відбувались в «онлайн» форматі – у режимі відеоконференції та офлайн форматі– в аудиторному режимі. 
Ми можемо відзначити високий рівень виконаних робіт та підготовки студентів. Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад кафедри готує висококваліфікованих магістрів, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками.

 

DemoDemoDemo

DemoDemoDemo

Demo

Вітаємо наших студентів, які пройшли успішне випробування захистом, та дякуємо викладачам кафедри і представникам комісії за професіоналізм, який цілком відповідає сучасним вимогам вищої освіти!

 
 
 

Demo

Супервізія є основним засобом забезпечення комплексної підтримки соціального працівника і його потреб у професійному розвитку. Подальші зміни у соціальній роботі є неминучими і непередбачуваними. Зараз відбуваються трансформації в напрямку забезпечення гарантії якості послуг соціальної служби, акцентування на знаннях, навичках і результатах, а не на процесі, радикально переглядається на Україні структура і зміст навчання соціальній роботі. Ці тенденції роблять ще більш важливим збереження відносин, фокус яких орієнтований на особистість. Супервізія - вибагливий, складний і стресовий рід занять, так само як і соціальна робота, до безпосереднього контексту якого належать командна і групова робота. Тож вона є надихаючим джерелом сили і підтримки для протистояння більш широкому тиску і фрустрації, викликаними роботою. Досвід проходження супервізії виявився для наших студентів корисною, висококваліфікованою, гнучкою і творчою діяльністю, яка надихнула супервізованих і простимулювала їх до подальшої більш ефективної і менш стресової професійної діяльності.

 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навичок та уміння згідно ОКХ, які дозволяють навчити студентів теорії надійності та її забезпечення на стадії проектування, теорії математичної обробки результатів випробування на надійність, а також методі розрахунку ефективності технічних систем.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати головні поняття з елементів параметричної та структурної надійності, навчитися методам розрахунку та аналізу надійності електричних апаратів на стадії конструкторської розробки, володіти способами перевірки завданих показників надійності під час випробувань, методом математичної оцінки результатів випробувань.

 

вміти обрати теоретичний закон розподілу визначаючого параметру, підготувати початкові дані та розробити алгоритм розрахунку показників надійності, обрати план випробувань та обробити отримані дані з урахуванням конкретних особливостей конструкції та умов експлуатації апарату.

Викладач: д.т.н., проф. Андрієнко Петро Дмитрович

 

Методичне забезпечення

1. Завантажити робочу програму

2. Завантажити методичні вказівки до лабораторних робіт

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 5 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
14 2
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 140 год.
Індивідуальні завдання: 0 год.
Вид контролю: екзамен 

 

 

Сторінки