Ви є тут

Головна

Прізвище: Василевський

Ім'я: Володимир

По батькові: Валентинович

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6220-8398

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): HCI-4461-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 6603302427

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=CQSww8AAAAAJ&hl=uk

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, електротехнічний факультет, 2011 р., спеціальність за дипломом – «Електричні машини та апарати», кваліфікація за дипломом – «Магістр з електричних машин та апаратів»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.01  «електричні машини й апарати» : «Прогнозування строку служби силового трансформатора за допомогою комплексної моделі технічного стану целюлозної ізоляції», рік захисту – 2019, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Дисципліни, які викладає:

 • Моделювання електромеханічних систем
 • Технологія виробництва електричних та електронних апаратів
 • Енергозбереження в технологічних установках енергоємних виробництв

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Василевский В. В. Оптимизация технологического процесса монтажа электрорадиоэлементов на основе вероятностных и технико-экономических моделей контрольных операций / В. В. Василевский, М. А. Поляков // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2013. - № 2. - С. 17-20.
 2. Василевский В.В. Моделирование динамики распределений дефектов в изделиях в ходе технологического процесса / М.А. Поляков, В.В. Василевский // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – 2013. – №4(87). – С.73 – 81.
 3. Василевский В.В. Оценка остаточного ресурса изоляции на основе учета индивидуальных особенностей жизненного цикла силового трансформатора / М.А. Поляков, В.В. Василевский // Електротехніка і електромеханіка. – 2014. – №3. – С.33 – 36.
 4. Vasilevskij V.V. Prognosis of wearing out of power transformer winding insulation / V.V. Vasilevskij, M.A. Polyakov // Технічна електродинаміка. – 2014. – №5. – С.65 – 67.
 5. Василевский В.В. Оценка расхода ресурса бумажной изоляции силового маслонаполненного трансформатора с помощью уточненной формулы интеграла старения / В.В. Василевский // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – №1. – С.18 – 21.
 6. Василевский В.В. Автоматизация оценки ресурса бумажной изоляции силовых маслонаполненных трансформаторов на разных стадиях жизненного цикла / В.В. Василевский, М.А. Поляков // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. – 2015. – №3. – С.110 – 116.
 7. Василевский В.В. Модель динамики влажности в системе "Бумажная изоляция – Трансформаторное масло" в нестационарных тепловых режимах силового трансформатора/ В.В. Василевский // Електротехніка і електромеханіка. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – №13, – С.17 – 20.
 8. Василевский В.В. Модели влияния технологических и контрольных операций изготовления на реальный ресурс силового трансформатора / В.В. Василевский // Електротехнічні та комп'ютерні системи. – 2017. – №25 (101) – С.425 – 431.
 9. Василевский В.В. Когнитивное управление жизненным циклом изоляции обмоток маслонаполненного силового трансформатора / М.А. Поляков, И.А. Андрияс, С.П. Конограй, В.В. Василевский // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. –2018. –№ 5. – С. 90-96.
 10. Василевський В. В. Застосування нейронних мереж для прогнозування вологості ізоляції силових маслонаповнених трансформаторів / В. В. Василевський, О. О. Каплієнко, С. І. Шило // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 8-12.
 11. M. Poliakov, V. Vasilevskij and P. Andrienko, "Layered Model of the Consumption of the Insulation Resource of the Windings of a Power Oil-Immersed Transformer," 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240834.

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: 69063, вул Жуковського 64, м. Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 520а
e-mail: lisses@ukr.net