Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Правда

Ім'я: Михайло

По батькові: Іванович

 

Посада: доцент,
заступник завідуючого кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання:  доцент,

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5374-5538

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): HGT-9441-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 6603694286

Обліковий запис науковця (Google Scholar): xZlju4cAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Московський фізико-технічний інститут, 1984 рік,  кваліфікація за дипломом – «інженер-фізик»
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.13 – «Фізика металів»:
  «Дослідження явища втоми металевих матеріалів методом вимірювання роботи виходу електронів», рік захисту – 1996 рік, Запорізький державний університет

Наукові інтереси:

 • Явище втоми металів.
 • Лабораторний практикум з фізики.
 • Методика викладання фізики

Дисципліни, які викладає:

 • загальна фізика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  наукових праць, з них патентів – , монографій – , навчальних посібників – .

 

 • 1). Левитин В.В., Правда М.И., Лоскутов С.В. О работе выхода электронов в процессе испытаний на усталость // Физика металлов и металловедение.- т.78.-Вып.2.- 1994.- с.180-182.

   2).  LevitinV.V., LoskutovS.V., PravdaM.I. andSerpetzkyB.A. Influenceofcyclycstressesupontheelectronicworkfunctionfor the metal surface // Solid State Communications.- 1994.-Vol.92.-N12.- p.973-976.

  3).ЛевітінВ.В., ПравдаМ.І., ЛоскутовС.В. Прогнозуваннярозвиткувтомленостівметалевихматеріалахвимірюваннямроботивиходуелектронів // Металознавствотаобробкаметалів.- №2.-1995.-с.37-40.

   4). Левiтiн В.В., Лоскутов С.В., Правда М.I., Серпецький Б.О. Деклараційний патент на винахід “Спосіб визначення напружено- деформацiйного стану зразка”. 35141А. – 6  G  01  B  7/00 .- 15.03.2001.-Бюл.№ 2.

   5).  V.V.Levitin, S.V.Loskutov, M.I.Pravda, B.A.Serpetsky “Work fanction for fatigue tested metals”.- Nondestr. Test. Eval. Vol. 17, 79-89. - 2001  OPA.

  6).   Правда М.І. Методичні особливості будови лабораторної роботи “Коливання стержня”// Наукові записки.-Випуск 66.-Серія: Педагогичні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка.-2006.-Частина 1.-с229.

  7). Правда М.И.О влиянии импульсного электрического тока на сопротивление усталости метала [Текст] / М.И. Правда // Вісник СевНТУ. Вип.107: Машиноприладобудування та транспорт: зб. наук. пр. / Редкол.: С.М. Братан ( відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – 260 с.:іл. – С. 183-184.

  8). Лоскутов С.В., Правда М.І., Сейдаметов С.В., Золотаревський І.В Спосіб вимірювання імпульсного тиску в умовах електричного вибуху провідника у рідині. Заявка № U 2010 12588 Україна МПК G01L90/08. Бюлетень № 12, 25.06.2011.

     9). Правда М.І. Про співвідношення між фізичними моделями на прикладі фізичного та математичного маятників // Наукові записки.-Випуск 108.-Серія: Педагогичні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка.- Частина 1.- 2012.- С. 104- 108. -Умов. друк. арк.- 0.44.- Авт. арк.- 0.53.

  10). Правда М.І. Експериментальна перевірка теореми Гюйгенса у лабораторному практикуму з фізики// Наукові записки. Випуск 5.– Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина II. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2014.

Участь у конференціях:

 • 1). Научно-техническая конференция “Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения”. 28-30 окт. 1992. г.Киев.

  2). Международная конференция “Проблемы современного материало- ведения” 18-19 апр. 1997. г.Днепропетровск.

  3). Міжнародна науково-методична конференція “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих навчальних закладах”–, 8-9 жовтня 2009. м.Львів.

  4). Всеукраинская научно-техническая конференция ”Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении” 17-21 мая 2010. г. Севастополь.

  5).  Всеукраїнська науково-практична конференція ”Чернігівські методичні читання з фізики” 27-30 червня 2011. м. Чернігів.

  6). Всеукраїнська науково-практична конференція ”Чернігівські методичні читання з фізики” 21-23 червня 2012. м. Чернігів.

  7). IV міжнародна науково-методична конференція “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”10-11 жовтня 2013. м.Львів.

  8). Науково-практична конференція ”Засоби і технології сучасного навчального середовища” 23-24 травня 2014. м. Кіровоград

Відзнаки та нагороди:

 • 1). Грамота Жовтневої районної адміністрації запорізької міської ради. 2006 р.

  2). Почесна грамота Управління освіти і науки запорізької облдержадміністрації. 2009 р.

  3). Грамота районної адміністрації запорізької міської ради. 2012 р.

 

Рік початку діяльності в університеті: 1984.

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64     Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, а. 326, т. (061-), E-mail: 
аудиторія (кабінет): 326
тел.: +380(61)7698591
e-mail: pravda@zntu.edu.ua