Ви є тут

Головна
 
Прізвище: Андрієнко
 
Ім’я: Петро
 
По-батькові: Дмитрович
 
Посада: завідувач кафедри
 
Науковий ступінь: доктор технічних наук
 
Вчене звання: доцент
 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9755-9366

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAF-8727-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 6603159618

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=x5KIga4AAAAJ

 
Дисертації
В 1971 р. захистив кандидатську дисертацію у Вченій Раді Одеського політехнічного інституту на тему «Дослідження аварійних режимів реверсивних тиристорних перетворювачів для електроприводу» по спеціальності 05.03.03 – електрообладнання. 
В 1990 р. захистив докторську дисертацію у Вченій Раді інституту електродинаміки АНУРСР на тему «Тиристорні перетворювачі частоти з автономними інверторами для електроприводу» по спеціальності 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії. 
 
Наукові інтереси:
Основна наукова діяльність пов’язана  з дослідженнями, розробками та впровадженням в виробництво автоматизованих електроприводів постійного та змінного струмів, перетворювачів для електроенергетики, електротехнології та транспорту.
 
Дисципліни, які викладає:
 
 
 
Відзнаки та нагороди:
  • Орден «Трудового Красного Знамени» (1982р.),
  • «За заслуги  III ступеня (1998р.),
  • Медаль «Ветеран праці» (1987р.),
  • почесне звання «Заслужений винахідник УРСР (1990р.),
  • почесна грамота Запорізької обласної ради (2010р.),
  • почесна грамота Запорізької обласної ради (2014р.)

Перелік наукових робіт

Основні публікації:

1. Andrienko, Petro. Enhancement of the effectiveness of wind turbines with aerodynamic multiplication /Petro Andrienko,. Dmytro Alekseevskiy, Olexander Blyzniakov,  Olga Nemykina, Igor Nemudriy//IEEE Kremenchuk University Week : 2022 IEEE 4th international conference on modern electrical and energy systems (Scopus )

2. Андриенко, П.Д. Оценка срока окупаемости светодиодного освещения для промышленного помещения/Д.Масюткин,  П.Д. Андриенко, О.В. Немикіна// Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі (Мелітополь)- 2022 р.c. 70-72 (Index Copernicus)

3. Андриенко, П.Д. Энергоэффективный крановый электропривод [Текст] / П.Д. Андриенко, А.А. Андриенко, Д.С. Андриенко, В.П. Метельский , О.В. Немыкина,// Вісник НТУ «ХПІ», 2017. 27(1249). С. 254-257

4. Андрієнко П. Д. Визначення передавальної матриці ланки аеродинамічного перетворення електромеханічної системи ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням / П. Д. Андрієнко, Д. Г. Алексієвський, О. О. Панкова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Технічні науки. - 2017. - № 1. - С. 11-20. 

5. Kotsur, M.I. Converter for frequency-current slip-power recovery scheme [Text] / M.I. Kotsur, P.D. Andrienko, I. M. Kotsur, O.V Bliznyakov // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – 2017. - №4 – С. 49-54.

6. Коцур, М. И. Определение оптимальной частоты коммутации вентилей преобразователя по схеме частотно-токового асинхронно-вентильного каскада [Текст] / М. И. Коцур, И. М. Коцур, А. А. Андриенко, Д. С. Андриенко // Електротехніка та електроенергетика – 2016. – №1– С. 5 – 11.

7. Коцур, М. И. Регулируемый асинхронный электропривод с улучшенными характристиками [Текст] / М. И. Коцур, А. А. Андриенко, Д. С. Андриенко, О. В. Немыкина // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2016. – №22(98) – С. 74 – 78.

8. Андрієнко П. Д. Дослідження динамічних режимів електродвигуна послідовного збудження з імпульсними схемами регулювання електроприводу / П. Д. Андрієнко, С. І. Шило, О. О. Каплієнко // Електротехніка та електроенергетика. - 2016. - № 2. - С. 51-58.

9. Kotsur M, Impulse-controlled system for matched rotation of induction motors [Text] / M. Kotsur, P. Andrienko, O. Bliznyakov, A. Andrienko, D. Andrienko // Electrotechnic and Computer Systems. – 2015. - № 19 (95). – С. 14 – 17.

10. Коцур, М. И. Преобразователь для электропривода согласованного вращения асинхронных двигателей с фазным ротором. [Текст] / М. И. Коцур, Д. С. Андриенко, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур // Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит – Харьков: ХПИ, 2014, №9(128), Т.2. – С. 37 – 42.

11. Коцур, М. И. Энергоэффективное торможение противовключением электроприводов на базе асинхронных двигателей с фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, Д. С. Андриенко, С. В. Калюжный // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – К.: Техніка, 2014, – №15(91). – С. 89 – 91.

11. Коцур М. И, Сравнительный анализ энергоэффективности систем регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, П. Д. Андренко, И. М. Коцур // Ползуновский вестник. – Барнаул: АлтГТУ. – 2013 - №4-2. – С.114-120.

12. Андрієнко П. Д. Порівняльний аналіз регуляторів системи керування струмом тягового частотно-керованого електропривода дизель-поїзду / П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, О. С. Качур // Електромашинобудування та електрообладнання. - 2010. - № 75. - С. 32-35.

 

Патенти:

1. Пат. Україна, 105994, МПК Н02Р5/74 (2006.01). Дводвигуновий електропривід імпульсного регулювання узгодженого обертання асинхронних двигунів з фазними роторами [Електронний ресурс] / М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, І. М. Коцур, Д. С. Андрієнко, А. А. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 27.10.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. №7 

2. Пат. Україна, 112044, МПК Н02Р5/74 (2006.01). Дводвигуновий електропривід імпульсного регулювання асинхронних двигунів з фазними роторами [Електронний ресурс] / М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко, Д. О. Кулагін, І. М. Коцур, Д. С. Андрієнко, А. А. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 27.10.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. №13 

3. Пат. Україна, 110273 МПК Н02Р23/14, Н02Р23/06, Н02М 5/00, В60L 3/12 (2006.01). Пристрій для керування тяговим рухомим електротехнічним комплексом [Електронний ресурс] / Д. О. Кулагін, М. І. Коцур, П. Д. Андрієнко; заявн. та патентовласник Запорізький національний технічний університет; заявл. 25.12.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. №19

4. Пат .Україна, 64126  МПК Н02Р 27/05(2006.01). Пристрій імпульсного керування процесами перетворення енергії в асинхронному двигуні з фазним ротором [Електронний ресурс] / П.Д. Андрієнко, М.І. Коцур, І.М. Коцур; заявл. 22.04.11; опубл.25.10.2011 , Бюл. №20. 

 

Мови спілкування: українська, англійська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 222 (1 корпус)
e-mail:  nii-pre@ukr.net, andrpd@ukr.net