Ви є тут

Головна
УВАГА! На цій веб-сторінці наявні файли, розміщені у місцях тимчасового зберігання. Адреси таких файлів будуть змінені найближчим часом на місця довготривалого зберігання (eir.zp.edu.ua). Щоб мати постійний доступ до файлів, рекомендуємо посилатися безпосередньо на цю веб-сторінку https://zp.edu.ua/?q=node/2154

Каталог загально університетських дисциплін

Номер Назва Семестр Кредити Силабус
1 Історія України 1 3 syllabus_iu_0.pdf
2
Історія українського державотворення 1 3 syllabus_iud.pdf
3 Історія України в персоналіях 1 3 syllabus_iuvp.pdf
4 Політико-правова система України 4 3 syllabus_ppsu_0.pdf
5 Правознавство 4 3 syllabus_ppsu.pdf
6 Соціологія 4 3 syllabus_s_0.pdf
7 Історія української культури 3 3 syllabus_iuk.pdf
8 Українська культура в європейському контексті 3 3 syllabus_ukek.pdf
9 Культурологія 3 3 syllabus_kultura.pdf
10 Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці  4 4 syllabus_bgd.pdf
11 Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці  4 4 syllabus_zgspl.pdf
12 Захист здоров’я та життя людини з основами охорони праці 4 4 syllabus_zzgl.pdf
13 Філософія 2 3 syllabus_fzk.pdf
14 Людина і світ: філософський дискурс 2 3 syllabus_lsfd.pdf
15 Філософські виміри сучасного світу 2 3 syllabus_fvss.pdf
16 Фізичне виховання 1-4 12 syllabus_fv_0.pdf
17 Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку 1-4 12 syllabus_zt_0.pdf
18 Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення 1-4 12 syllabus_itrf_0.pdf

Каталог галузевих вибіркових дисциплін

Номер Назва Семестр Кредити Силабус
17 "Електроніка та телекомінікації"
1 Електронні та квантові пристрої НВЧ 5 3,5 syllabus_ekp.pdf
2 Квантові радіотехнічні пристрої та системи 8 3,5 syllabus_krps.pdf
3 Мікропроцесори в системах та пристроях 8 4 syllabus_mvsp.pdf
4 Основи телебачення 8 3 syllabus_ot.pdf
5 Основи теорії передачі інформації та статистична радіотехніка 5,6 7,5 syllabus_otpi.pdf
6 Пристрої генерації, формування, передавання радіосигналів 5,6 8,5 syllabus_pgfrs.pdf
7 Пристрої НВЧ та антени 6,7 7 syllabus_pa.pdf
8 Електродинамічні основи теорії АФП та пристроїв НВЧ 6,7 7 syllabus_eotafp.pdf
9 Вакуумна та твердотільна електроніка НВЧ 5 3,5 syllabus_vte.pdf
10 Основи квантової радіоелектроніки 8 3,5 syllabus_okr.pdf
11 Основи телевізійного мовлення та принципи роботи телевізора 8 3 syllabus_otmprt.pdf
12 Теорія інформації та статистична радіотехніка 5,6 6,5 syllabus_tisrt.pdf
13 Пристрої прийому та обробки сигналів 6,7 8,5 syllabus_ppos.pdf
14 Програмування мікропроцесорів 6 3,5 syllabus_pm.pdf
15 Програмування мікроконтролерів і мікропроцесорів для побутової техніки 6 3,5 syllabus_pmkmp_0.pdf
16 Радіоавтоматика 7 5 syllabus_r.pdf
17 Системи сучасних сигналів 5 3,5 syllabus_sss.pdf
18 Функціональні пристрої телекомунікаційних систем 5 3 syllabus_fpts5.pdf
19 Цифрові види модуляції 5 3,5 syllabus_cvm_0.pdf
20 AR та VR технології 7 3,5 syllabus_arvr.pdf
21 Адитивні технології 7 3,5 syllabus_at.pdf
22 Безпілотні технології 7 3,5 syllabus_bt_0.pdf
23 Діагностика та надійність 6 3,5 syllabus_dn_0.pdf
24 Інженерне проєктування 8 3,5 syllabus_ip_0.pdf
25 Комп'ютерна графіка 3 3,5 syllabus_kg_0.pdf
26 Системи керування базами даних 5 4 syllabus_skbd_0.pdf

27

 

Соціальна психологія 8 3 syllabus_sp_0.pdf
28 Web-дизайн та Web-програмування 5 4,5 syllabus_webdwebp_0.pdf
29 Зовнішні впливи та засоби захисту 8 3,5 syllabus_zvzz_0.pdf
30 Психологія праці та управління 8 3 syllabus_ppu.pdf
31 Соціальна психологія 8 3 syllabus_sp.pdf
32 Волоконно-оптичні системи передачі інформації 4 3,5 syllabus_vospi.pdf
33 Комп’ютерні мережі та Інтернет 5 4 syllabus_kmi_1.pdf
34 Кінцеві пристрої абонентського доступу 6 3 syllabus_kpad_1.pdf
35 Лінії зв’язку 5 3,5 syllabus_lz_0.pdf
36 Математичне моделювання 8 3 syllabus_mmtt_0.pdf
37 Моделювання в техниці зв’язку 8 3 syllabus_mtz_0.pdf
38 Методи та засоби захисту інформації 8 3,5 syllabus_mzzi_0.pdf
39 Напрямні системи 5 3,5 syllabus_ns_0.pdf
40 Основи побудови інформаційних мереж 5 5 syllabus_opim_0.pdf
41 Пристрої та системи абонентського доступу 6 3 syllabus_psad_0.pdf
42 Системи комутації та розподілу інформації 6,7 9 syllabus_skri_0.pdf
43 Телекомунікаційні та інформаційні мережі 5 5 syllabus_tkim_0.pdf
44 Телекомунікаційні системи передачі 6,7 6,5 syllabus_tsp_0.pdf
45 Захист інформації в телекомунікаційних системах 8 3,5 syllabus_zitks_0.pdf
46 Аналогові та цифрові радіопередавальні пристрої

5,6

6,7

8,5

syllabus_acrp5-6_0.pdf

47 Телекомунікаційні системи і мережі 6,7 6,5 syllabus_tksim.pdf
48 Теорія інформації та електрозв’язку 5,6 8,5 syllabus_tiez.pdf
49 Аналогові та цифрові радіоприймальні пристрої

5,6

6,7

8,5

syllabus_acrp6-7_0.pdf

50 Основи комп'ютерних мереж і побудова мережі інтернет

 

 

syllabus_okmpmi.pdf

51 Системи комутації в електрозв'язку

 

 

syllabus_ske.pdf

15 "Автоматизація та приладобудування"
1 Big Data   4 syllabus_bd_0.pdf
2 Blockchain технології   3 syllabus_bc.pdf
3 Комп'ютерна графіка   3 syllabus_kg_1.pdf
4 Психологія праці та управління    3 syllabus_ppu_1.pdf
5 Соціальна психологія   3 syllabus_sp_1.pdf
6 Психологія особистості   3 syllabus_po_1.pdf
7 Теорія електричних кіл та сигналів   3,5 syllabus_teks_2.pdf
8 Основи конструювання мехатронних систем   3,5 syllabus_okms.pdf
9 Хмарні технології   4 syllabus_ht.pdf
10 AR/VR технології   3 syllabus_arvr.pdf
11 Основи виробництва мехатронних пристроїв   4 syllabus_ovmp_0.pdf
12 Адитивні технології   3 syllabus_at_0.pdf
13 Безпілотні технології   3 syllabus_bt_1.pdf
14 Інтелектуальні робототехніні системи   3 syllabus_irts.pdf
15 Комп'ютерно-інтегровані технології на виробництві   3 syllabus_kit_0.pdf
16  Діагностика та надійність комп'ютерних систем   3 syllabus_dn_1.pdf
17 Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці   3 syllabus_bgd_0.pdf
18 Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці   3 syllabus_zgspl_0.pdf
19 Захист здоров'я та життя людини з основами охорони праці   3 syllabus_zzgl_0.pdf
20 Основи конструювання робототехничних систем   3,5 syllabus_okrs.pdf
21 Основи конструювання електронних приладів   3,5 syllabus_okep.pdf
22 Основи кібербезпеки   3 syllabus_ok.pdf
23 Захист інформації   3 syllabus_zi.pdf
24 Архітектура комп'ютерних систем та мереж   7 syllabus_aksm.pdf
232 «Соціальне забезпечення»
магістр
1 Психологія особистості керівника 1 4 syllabus_pok.pdf
2 Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління 1 4 syllabus_aptpsu.pdf
3 Соціологія організацій та управління 1 4 syllabus_sou.pdf
4 Сучасні інформаційні технології в соціальній сфері 1 4 syllabus_sitss.pdf
5 Сучасні технології соціальної реклами та PR в соціальній сфері 1 4 syllabus_stsrss.pdf
6 Координація діяльності соціальних служб 1 4 syllabus_kdss.pdf
7 Політико-правові аспекти управління соціальними закладами 2 4 syllabus_ppausz.pdf
8 Система документообігу в управлінні соціальними закладами 2 4 syllabus_sdusz.pdf
9 Основи соціальної держави та громадянського суспільства 2 4  
10 Система соціального забезпечення на регіональному рівні 2 4 syllabus_sszrr.pdf
11 Соціальна та гуманітарна політика України 2 4 syllabus_sgpu.pdf
12 Світові моделі і стандарти соціальної політики 2 4 syllabus_smssp.pdf
13 Корпоративна культура фахівця 2 4 syllabus_kkf.pdf
14 Технології управління персоналом 2 4 syllabus_tup.pdf

 

Файл: