Ви є тут

Головна » Факультети » Комп’ютерних наук і технологій

Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики

 • Методичні вказівки та завдання з курсу “Методи теоретичної фізики” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 “Системний аналіз” для всіх форм навчання. Механіка. /Укл.: Г.В. Корніч, О.О. Подковаліхіна, О.В. Кривцун, Д.В. Широкорад, В.І. Кіпріч.- Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2021.- 60 с.
 • Методичні вказівки та завдання з курсу “Основи моделювання наносистем” для студентів другого (магістрського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 “Системний аналіз” для всіх форм навчання. Молекулярна динаміка. /Укл.: Г.В. Корніч, О.О. Підковаліхіна, О.В. Кривцун, Д.В. Широкорад, В.І. Кіпріч.- Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2021.- 21 с.
 • Об’єктно-орієнтоване програмування. Функціональне програмування. Методичні вказівки й завдання до курсової роботи для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» всіх форм навчання / Укл.:  Д.В. Широкорад, О.І. Денисенко, А.Є. Рябенко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 33 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Архітектура комп'ютерних систем» для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 – «Системний аналіз»/Укл.: О.І.Денисенко, Е.В.Терещенко, Д.В.Широкорад - Запоріжжя: НУ«Запорізька політехніка», 2021. - 42с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних та знань» для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 «Системний аналіз» /Укл.: О.І.Денисенко, О.О.Подковаліхіна, Л.О.Пархоменко - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 70 с.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт за темою «Диференціальні рівняння» курсу «Математичні методи системного аналізу» для студентів спеціальності 124 Системний аналіз всіх форм навчання / Укл.: А.В. Савранська, О.О. Подковаліхіна – Запоріжжя:НУ"Запорізька політехніка" , 2021. – 47 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія управління та прогнозування в складних системах» для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 Системний аналіз. / Укл. Бахрушин В.Є.,  Пархоменко Л.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 22 с.
 • Основи методів оптимізації. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт за курсом “Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів спеціальності 124 Системний аналіз. / Укл. Терещенко Е.В., Лозовська Л.І., Пархоменко Л.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 66с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни “Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 Системний аналіз. / Укл. Терещенко Е.В., Бакурова А.В., Пархоменко Л.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 21 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни “Основи системного аналізу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 Системний аналіз. / Укл. Бахрушин В.Є.,  Пархоменко Л.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 24 с.
 • Методичні вказівки до виконання  дипломних робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності 124 – Системний аналіз./ Укл. Денисенко О.І., Терещенко Е.В., Широкорад Д.В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2020. – 46 с.
 • Аналіз і побудова алгоритмів і структури даних. Завдання до лабораторних робіт і методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 124 "Системний аналіз" всіх форм навчання / Укл. Кривцун О.В., Терещенко Е.В., Бакурова А.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 16 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі та проектування Internet-ресурсів» для студентів всіх форм навчання спеціальності 124 – Системний аналіз / Укл.: Денисенко О. І., Подковаліхіна О.О., Савранська А. В. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 54 с.
 • Лабораторні роботи з курсу «Програмування та алгоритмічні мови» (основи прогамування мовою С++). Завдання і методичні вказівки для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз всіх форм навчання / Укл.: Кривцун О. В., Денисенко О. І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 51 с.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу „Теорія ймовірностей” для студентів напряму підготовки 124 „Системний аналіз” галузі знань 12 „Інформаційні технології” денної форми навчання Частина 1. Тема 1. Ймовірність випадкових подій. Тема 2. Послідовності випробувань / Укл.: А.В.Савранська, О.В.Кривцун, Е.В. Терещенко, А.В. Бакурова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 59 с.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу „Теорія ймовірностей” для студентів напряму підготовки 124 „Системний аналіз” галузі знань 12 „Інформаційні технології” денної форми навчання Частина 2. Тема 3. Випадкові величини. Тема 4. Функції випадкових аргументів. Система двох випадкових величин /Укл.: А.В.Савранська, О.В.Кривцун, Е.В. Терещенко, А.В. Бакурова. – Запоріжжя: ЗНТУ,2019. – 62 с.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання до дисципліни «Алгебра та геометрія» за темою «Елементи теорії лінійних просторів». Для студентів спеціальності 124 – Системний аналіз денної та заочної форм навчання / Укл.: Денисенко О. І., Рябенко А. Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 32 с.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в торгівлі» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Укл.: Денисенко О. І., Подковаліхіна О.О., Кривцун О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень. Методичні вказівки до курсових робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності 124 – Системний аналіз. Освітньо-квапіфікаційний рівень: магістр / Укл.: Корніч Г. В., Біла Н.І., Бакурова А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 30 с.
 • Методи штучного інтелекту. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності 124 – Системний аналіз. Освітньо-квапіфікаційний рівень: бакалавр / Укл.: Бакурова А. В., Терещенко Е. В., Кривцун О. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 40 с.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з курсу «Прогрмне забезпечення ЕОМ» за темою «Програмування мовою VBA у середовищі Microsoft Excel» для студентів напрямку подготовки 6.040303 Системний аналіз/ Укл. Кузіна В.М., Оникієнко Т.М.  - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсів «Основи інформатики та обчислювальної техніки»..»Інформатика»  для студентів  технічних спеціальностей усіх форм навчання / Укл. Вишневська В.Г. Корнєєва О.В.. Романіченко Г.В.. Кузьменко А.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу «Випадкові процеси» для студентів напряму підготовки 6.040303 «Системний аналіз» денної форми навчання/ Укл. Савранська А.В. Корнєєва О.В.. Кузьменко А.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • Лабораторні роботи з курсу  «Обчислювальна техніка та програмування» завдання і методичні вказівки для студентів електричного факультету денної форми навчання / Укл. Оникієнко Т.М.. Кузіна В.М., Кіпріч В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних занять та  самостійної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика». Розділ 1 «Елементи теорії ймовірностей – випадкові події» для студентів спеціальності 6.040303 «Системний аналіз» денної форми навчання/ Укл. Галан О.Є. . Пархоменко Л.О.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних занять та  самостійної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика». Розділ 2 «Елементи теорії ймовірностей – випадкові величини» для студентів спеціальності 6.040303 «Системний аналіз» денної форми навчання/ Укл. Галан О.Є.. Пархоменко Л.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та індивідуальні завдання пл. дисципліні «Теорія ймовірностей та математична статистика» для лабораторних  та самостійних робіт студентів 6.040303 «Системний аналіз денної форми навчання/ Укл. Галан О.Є.. Пархоменко Л.О.  - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Теорія прийняття рішень, теоретичні відомості та практичні завдання  для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання/ Укл. Коротунова О.В., Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Основи методів оптимізації . Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт за курсом «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання/ Укл. Лозовська Л.І.. Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсів «Інформатика» «Алгоритмічні мови та програмне забезпечення « за темою «Системний аналіз та оптимізація засобами Excel» для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання/ Укл. Вишневська В.Г.. Корнєєва О.В.. Терещенко Е.В.. Пугіна К.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання, частина 1/ Укл. Лозовська Л.І.. Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання, частина 2/ Укл. Лозовська Л.І.. Терещенко Е.В.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт з тем: «Диференційні рівняння вищих порядків». «Системи диференційних рівнянь» з курсу «Диференційні рівняння» Для студентів денної форми навчання спеціальності 4.03603 – Системний аналіз/ Укл. Савранська А.В., Корнєєва О.В., Кузьменко А.О..- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт з тем: «Диференційні рівняння першого порядку». лз курсу «Диференційні рівняння» Для студентів денної форми навчання спеціальності 4.03603 – Системний аналіз/ Укл. Савранська А.В., Корнєєва О.В., Кузьменко А.О.. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і самостійної роботи студентів з курсу «Системний аналіз» для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» / Укл. Корніч Г.В., Терещенко Е.В.. Пянкова Ю.В.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних та сома остійних робіт з курсів «Інформатика». «Алгоритмічні мови та програмне забезпечення» за темою « Програмування лінійних та розгалужених обчислювальних процесів» засобами VBA для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання/ Укл. Вишневська В.Г.,Корнєєва О.В.,Терещенко Е.В.. Путіна К.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу «Теорія керування» для студентів напряму 6.040303 «Системний аналіз» / Укл. Саранська А.В., Корнєєва О.В.. Кузьменко А.О.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Чисельні методи  . Методичні вказівки жл практичних та лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.040303 «Системний аналіз» / Укл. Біла Н.І. Подковаліхіна О.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Основи дискретної математики. Теорія та застосування. Частина 1. Теоретичні відомості та практичні завдання для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз» / Укл. Пінчук В.П., Бакурова Г.В.. Подковаліхіна О.О.. Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Основи дискретної математики. Теорія та застосування. Частина 2. Теоретичні відомості та практичні завдання для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз» / Укл Пінчук В.П., Бакурова Г.В., Подковаліхіна О.О., Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Основи алгебри логіки. Теорія та застосування. Теоретичні відомості та практичні завдання для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління»  денної форми навчання / Укл. Пінчук В.П., Бакурова Г.В.. Подковаліхіна О.О.. Терещенко Е.В - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Обчислювальні методи. Методичні вказівки до практичних занять та лабораторних робіт. Для студентів денної форми навчання спеціальності 4.03603 – Системний аналіз. Частина 1. / Укл. Біла Н.І., Подковаліхіна О.О.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.
 • Методичні вказівки та завдання до курсової роботи  з дисципліни  «Методи оптимізації та дослідження операцій» для студентів спеціальності 6.080200 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання/ Укл. Терещенко Е.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи № 1 за темою «Програмування мовою Visual Basic» з дисциплін «Інформатика». «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання і завдання до самостійних занять для студентів денної форми навчання / Укл. Пархоменко Л.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсів «Обчислювальна техніка та програмування». «Алгоритмічні мови та програмне забезпечення» за темою «Масиви» для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання/ Укл. Вишневська В.Г. Корнєєва О.В.. Терещенко Е.В. Лозовська Л.І.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.
 • Електронні таблиці Excel Методичні вказівки й завдання до лабораторних робіт за курсом «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів денного відділення економічних спеціальностей, / Укл. Біла Н.І.. Кузіна В.М., Оникієнко Т.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів з англійською мовою навчання/ Укл. Біла Н.І., Корніч Г.В., Богданова Є.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Бази даних та інформаційні системи» за темою «Робота в СУБД Access з використанням SQL» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.080203 Системний аналіз і управління/ Укл. Кузіна В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.
 • Електронні таблиці Excel методичні вказівки та завдання до лабораторних робот за курсом «Основи інформаційних технологій» для студентів ФПО економічних спеціальностей / Укл.  Біла Н.І.. Зарубіна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 • Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка»  за темою «Обробка даних засобами електронних таблиць Excel для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей/ Укл.  Біла Н.І., Кузіна В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 • Основи програмування на С++  лабораторні роботи з курсу «Інформатика» для студентів спеціальності «Системний аналіз та управління» всіх форм навчання/ Укл.  Лозовська Л.І.. Пінчук В.П. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 • Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи за курсом «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» для студентів заочного відділення спеціальності «Менеджмент» / Укл. Біла Н.І. Денисенко О.І.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 • Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Основне програмне забезпечення» за темою Робота з електронними таблицями EXCEL для студентів денної форми навчання спеціальності 7.080204 «Системний аналіз і управління» / Укл. Денисенко О.І., Корніч Г.В., .- Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 • Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка Створення таблиць та запитів в Visual FoxPro для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050104 – фінанси/ Укл. Кузіна В.М. Оникієнко Т.М..- Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів спеціальності «Переклад (технічний) / Укл. Корніч В.Г., Пінчук  В.П.. Біла Н.І.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.

 

 

 

Кафедра "Системного аналізу та обчислювальної математики" має значний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Результати науковивих досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідаються на конференціях, семінарах, симпозіумах.
Наукові дослідження викладачів та співробітників кафедри виконувались в рамках наступних НДР:

 • ДБ05031 «Розвиток методів дослідження складних соціально-економічних систем на основі інтелектуальних технологій», кер. проф. Бакурова А.В.;
 • ДБ05021 « складних фізико-технічних та природничих систем континуальними та дискретними методами», кер. доцент Денисенко О.І.

На кафедрі сформувалися такі наукові напрямки з фундаментальних та прикладних досліджень:

 • системний аналіз природничих систем (комп’ютерне моделювання наносистем) - керівник -  доктор фізико-математичних наук,  професор Корніч Григорій Володимирович;
 • системний аналіз технічних та освітніх систем (металургія, система освіти в вищій школі) - керівник -  доктор фізико-математичних наук,  професор Бахрушин Володимир Євгенович;
 • системний аналіз соціально-економічних систем (прийняття рішень, дискретна оптимізація) - керівник - доктор економічних наук, професор Бакурова Анна Володимирівна;
 • аналіз біометричної інформації  (прийняття рішень, дискретна оптимізація) - керівник - кандидат  фізико-математичних наук, доцент Терещенко Еліна Валентинівна.

 

При кафедрі діє аспірантура з підготовки докторів філософії за спеціальністю 124—«Системний аналіз».
Аспірантами кафедри готуються дисертації за темами:

 • «Прискорене молекулярно-динамічне моделювання елементарних процесів дифузії в металах» (асп. Дуда Е.В.   науковий керівник д.ф.-м.н., професор Корніч Г.В.). В травні 2021 р. в Інституті металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, м. Київ захищена кандидатська дисертація;
 • «Математичне моделювання інформаційної системи управління аптечною мережею» (асп. Ропало Г.М., наук.кер. Бакурова А.В.);
 • «Математичні методи аналізу текстової інформації для прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами» (асп. Пасічник М.С., наук.кер. Бакурова А.В.);
 • «Методи та інформаційна технологія управління портфелями проектів енергозбереження на металургійних підприємствах» (асп. Юськів О.І., наук.кер. Бакурова А.В., Кійко С.Г.).

 

Монографії та навчальні посібники
 1. Корніч Г.В. Поверхня твердого тіла при бомбардуванні низькоенергетичними іонами: моделювання і аналіз атомної системи / Г.В. Корніч – Запоріжжя: Національний університет “Запорізька політехніка”, 2019 р. – 302 с.
 2. Bakurova Anna. Meaningful matrix of the national idea as a conceptual language of the universal nation building norms in the ukrainian information and communication environment / Viktoria Kovpak, Svitlana Kozyryatska, Anna Bakurova / Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, 2021. – Р. 308-323.
 3. Bakurova Anna. Analysis of structural features of the development of communities / Systems analysis models in the economic processes management / Anna Bakurova, Anastasiia Didenko, Volodymyr Ponomarenko, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova // Модели системного анализа в управлении экономическими процессами / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Л.С. Гурьяновой – Братислава-Харьков, ВШЭМ-ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2021. – С.125-141.
 4. Бахрушин В.Є. Актуальні питання реформування освіти в Україні / Бахрушин В.Є., Вербовий М.В., Гапон В.В. та ін. / За ред. Лондара С.Л. ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2018. 246 с.
 5. Чисельний аналіз систем з розподіленими параментрами засобами MATLAB:навчальний посібник із завданнями до практичних та лабораторних робіт./Г.В.Корніч, Н.І.Біла, О.І.Денисенко, О.О.Подковаліхіна.- Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 128 с.
 6. Пархоменко Л.А. Системный анализ фазодисперсных материалов // Saarbrücken,Germany:LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh&Co. KG, 2013.– 277 с.
 7. Перепелиця В.О., Козін І.В., Терещенко Е.В. Задачі класифікації: підходи, методи, алгоритми.(189с.)
 8. Корніч Г.В. Алгоритмы и программы для исследования физических процессов в твердых телах. Раздел 6. Моделирование взаимодействия энергетических ионов с твердым телом и сопутствующих процессов массопереноса. Видавництво Класичного приватного університету, вул. Жуковського, 70 б, м.Запоріжжя, 2009. Розд.6 С.165-235. Розділ в монографії.
 9. В.П.Пінчук, Л.І.Лозовська. Програмування мовою С/С++ з прикладами та вправами. Запоріжжя, ЗНТУ, 2009.- 204 с. Навчальний посібник.
Інші наукові публікації
 1. Bakurova, Anna. Ontological Model of Helianthus Cultivation in Ukrainian Conditions / Anna Bakurova, Kateryna Vedmedeva, Stanyslav Vedmedev, Elina Tereschenko COLINS-2023: 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, April 20–21, 2023, Kharkiv, Ukraine. https://ceur-ws.org/Vol-3396/paper10.pdf
 2. Goncharov A. A. Modeling the deposition of thin films of transition metal nitrides / Goncharov, A. Yunda, I. Kolinko *, G. Kornich, D. Shyrokorad // Coatings – відправлено в редакцію
 3. Shyrokorad D. V. Fusion Features of Monocomponent Parts in Janus-Like Nanoscale Clusters Under Impacts of Low− and Ultra−Low−Energy Ar13 and Ar Projectiles / D. V. Shyrokorad, G. V. Kornich, O. A. Goncharov, I. S. Kolinko – Preprint (https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3321263/v1)
 4. Денисенко, О.І. Дослідження аеродинамічних харакиеристик циліндричних теплообмінників з турбудізаторами/О.І.Денисенко // Тиждень науки 2023: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», тези доповідей. – Запоріжжя, 2023. – С.9-10.
 5. Денисенко, О.І. Моделювання аеродинаміки турбулізаторів теплообмінних елементів / О.І Денисенко, А.В.Савранська // Proceedings of the4th International Scientific and Practical Conference CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY’S SCIENTIFIC POTENTIALPRAGUE, CZECH REPUBLIC, ISSN 2709-4685, DOI 10.51582/interconf.19-20.06.2023, June19-20, 2023 C.286-292.
 6. Рябенко А.Є. Розробка програмної бібліотеки для об’єктнореляційного відображення баз даних Рябенко А.Є., Гавришко А.Ю., Широкорад Д.В., Терещенко Е.В. // Тиждень науки-2023 Факультет комп’ютерних наук і технологій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 24–28 квітня 2023 року.с.15-16
 7. MELTING OF RESOURCE-SAVING ALLOYS FOR PRECISION Ni-Mo ALLOYS: OPTIMIZATION OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS / Stanislav Hryhoriev, Ganna Shyshkanova, Olena Kulabnieva,  Vasyl Ostapenko, Oksana Vodennikova, Anton Riabenko, Serhii Shumykin // Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 58, 4, 2023, 772-782. ISSN 1314-7471 
 8. Anton Riabenko  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСО-ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УПРАВЛІННІ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Сучасні вектори розвитку менеджменту міжнародного бізнесу : колективна монографія / за загальною редакцією Д.Т. Бікулова, О.М. Олійника. Запоріжжя, ЗНУ. 2023. С. 42–98
 9. Computer simulation for analysis of criteria selection problem in diversification models / Anna V. Bakurova, Alla V. Savranska, Mark V. Shevchuk, Elina V. Tereschenko, Dmytro V. Shyrokorad // XІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” 6-7 квітня 2023 року https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xiv
 10. Recurrent analysis of energy consumption of a metallurgical enterprise / Anna Bakurova, Iryna Divocha, Sergiy Kiyko, Olesia Yuskiv // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. - Випуск 1 (23). -  С.14-24
 11. Терещенко Е.В., Рябенко А.Є. Властивість повноти або квазіповноти багатокритеріальних задач при збільшенні кількості критеріїв // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.201-205
 12. Подковаліхіна О.О., Смола В.С. Дослідження задачі про рюкзак в умовах невизначеності // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,  2023. – С.
 13. Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р.,Терещенко Е.В. Проблема формування запитів до онтології // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 14. Сіренко Р.В. Візуалізація спорідненості ліній соняшнику за морфологічними ознаками // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 15. Терницький В., Широкорад Д.В. Дослідження підходів глибинного навчання для розпізнавання зображень та обробки природної мови: концепт для системи єВорог // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 16. Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р.,Терещенко Е.В. Розробка компетентносних запросів для онтології HELIANTHUS // Тиждень науки 2023: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», тези доповідей. – Запоріжжя, 2023. – С.11-12
 17. Маньков В.В.1 , Бахрушин В.Є. АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТІВ НМТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ// Тиждень науки 2023: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», тези доповідей. – Запоріжжя, 2023. – С.13-14
 18. Калабіна К. А., Подковаліхіна О. О. Аналіз стану забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.46-50.
 19. Кондратенко В. М., Бахрушин В. Є. Втрати потенціалу відновлюваної енергетики в Україні // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.154-159.
 20. Перетятий В. О., Терещенко Е. В. Оцінка врожайності соняшників за фотозображенням 2D // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.159-161.
 21. Сіренко Р. С., Терещенко Е. В. Порівняння алгоритмів візуалізації графів // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. – С. 164-166.
 22. Терницький В. М., Бакурова А. В. Використання системи IDOC для розслідування воєнних злочинів // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. – С.221-226.
 23. Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р., Терещенко Е.В. Предметна онтологія «СЕЛЕКЦІЯ СОНЯШНИКУ» // Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2023 р. Дніпро : УДУНТ, 2023. – С.46-51.
 24. Бакурова А.В., Білий В.В., Діденко А.В., Передбачення розвитку спільнот України методами штучного інтелекту / науковий семінар ДНІ НАУКИ НаУКМА: Суспільство. Довкілля. Сталий розвиток? – 2023.
 25. Bakhrushin V. Ways to improve the budget support of school education development in Ukraine / Sergiy Londar, Volodymyr Bakhrushyn, Lidia Londar, Valentyna Gapon, Natalia Pron. // Освітня аналітика України. 2022. - № 5(21). - С. 5 - 24.
 26. Bakurova A.V. Information System for Monitoring Economic and Environmental Risks of the Metallurgical Enterprise / A.V. Bakurova, E.V. Tereshchenko, O.I. Yuskiv // European Association of Geoscientists & Engineers: 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2022, Volume 2022, p.1 – 5.
 27. Бахрушин В.Є. Системний підхід до аналізу даних щодо розвитку та прогнозування пандемії / В.Є. Бахрушин  // Системні технології, 2021. – № 4 (135). – С. 107-118.
 28. A. Bakurova, O. Yuskiv, D. Shyrokorad, A. Riabenko, E. Tereschenko Neural network forecasting of energy consumption of a metallurgical enterprise // Innovative technologies and scientific solutions for industries. 2021. No. 1 (15) 14 DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2021.15.014 -  P.14-22. Фахове видання
 29. Savranska,A., Denisenko,O. (2021),  "Construction  of  stability areas  for  controlled  systems  with  parametric  and  dynamic uncertainty", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No.3(17), P.117–122.  DOI:https://doi.org/10.30837/ITSSI.2021.17.117. Фахове видання
 30. Development of a productive credit decision-making system based on the ontology model Bakurova, A.Pasichnyk, M.Tereschenko, E. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2870, р. 580–589
 31. Analysis of the effectiveness of the successive concessions method to solve the problem of diversification Bakurova, A.V.Ropalo, H.M.Tereschenko, E.V. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2917, р. 231–242
 32. Денисенко О.І. 3-D Моделювання ефективності систем опалення та енергозберігаючих технологій /О.І.Денисенко//Тиждень науки-2021. Факультет комп’ютерних наук і технологій. Тези доповідей науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, Запоріжжя, 19– 23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ«Запорізька політехніка», 2021. – С.173-174. ISBN 978-617-529-317-1.
 33. Пархоменко Л.А., Денисенко А.И. Влияние температуры на изменение растворимости неорганических солей в воде. Proceedings  of  the  7th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (April 25-26, 2021). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2021. 692-696 p.  ISBN 978-0-643-12109-6.
 34. Пархоменко Л.А., Денисенко А.И. Анализ           атомного структурообразования в процессе кристаллизации вещества. Proceedings  of  the  8th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (April 11-12, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press, 2021. 619-622 p.  ISBN 978-4-272-00922-0.
 35. Денисенко О.І., Пархомеко Л.О. Використання модуля livelink for matlab в мультифізичних моделях О.І. Денисенко, Л.О. Пархоменко// Друга міжнародна конференція "MATLAB та комп'ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії". Квітень 24– 28, 2021 р.,Київ , 2021. –C.31-33.
 36.  Anna Bakurova, Anastasiia Didenko Analysis of structural features of the development of communities / Systems analysis models in the economic processes management / Volodymyr Ponomarenko, Tamara Klebanova, Lidiya Guryanova, 2021. - Модели системного анализа в управлении экономическими процессами / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. экон. наук, проф. Л.С. Гурьяновой – Братислава-Харьков
 37. Meaningful matrix of the national idea as a conceptual language of the universal nation building norms in the ukrainian information and communication environment / Viktoria Kovpak, Svitlana Kozyryatska, Anna Bakurova / KNOWLEDGE MANAGEMENT COMPETENCE FOR ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE OF PROFESSIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, 2021. 453 p. ISBN 978-9984-746-25-8 ISBN 978-9984-746-26-5 Library of Congress Control Number: 2020925643. - р.308-323. http://doi.org/10.5281/zenodo.4454180
 38. Бакурова А.В. Візуалізація етапів методу послідовних поступок розв’язання багатокритеріальної задачі формування портфеля аптечної мережі / А.В.Бакурова, Г.М. Ропало, Е.В. Терещенко // Друга міжнародна конференція "MATLAB та комп'ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії". Квітень 24– 28, 2021 р., Київ, 2021. –C.11-14
 39. Ведмедєв С.Р., Терещенко Е.В. Оцінка врожайності гібридів соняшнику/ С.Р.Ведмедєв, Е.В.Терещенко// Інформаційні технології: теорія і практика. ІV Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених. Тези доповідей (Дніпро – Запоріжжя – Харків 17 – 19 берез. 2021) [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Електрон. текст. дані. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – С. 14-17
 40. Москалюк В.В. Побудова нечіткої продукційної системи «особа винного» / В.В. Москалюк, Е.В.Терещенко// Тиждень науки-2021. Факультет комп’ютерних наук і технологій. Тези доповідей науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, Запоріжжя, 19– 23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ«Запорізька політехніка», 2021. – С.183-184
 41. Терещенко Е.В. Формалізація задачі пошуку спорідненості за морфологічними ознаками/ Е.В.Терещенко // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXIII Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка (Запоріжжя - Кропивницький, 13-15 травня 2021 року) / за ред. Г.П. Донця – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2021. – С.164-167. ISBN 978-617-7079-95-7.
 42. Modelling of decision-making in complex systems for sustainable territorial development / A.Bakurova, М.Pasichnyk, Е. Tereschenko, Y.  Filei, H.Ropalo / SUSTAINABLE GEOSPATIAL DEVELOPMENT OF NATURAL AND ECONOMIC SYSTEMS IN UKRAINE: monograph.  Poland: Bilostok, 2020 ISBN 978-83-953142-2-3. - р.130-143.
 1. Meaningful matrix of the national idea as a conceptual language of the universal nation building norms in the ukrainian information and communication environment / Viktoria Kovpak, Svitlana Kozyryatska, Anna Bakurova / KNOWLEDGE MANAGEMENT COMPETENCE FOR ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE OF PROFESSIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, 2021. 453 p. ISBN 978-9984-746-25-8 ISBN 978-9984-746-26-5 Library of Congress Control Number: 2020925643. - р.308-323. http://doi.org/10.5281/zenodo.4454180
 2. Risks of Data Inconsistency in Information Systems Used for Predicting the Pandemics Development /V. Bakhrushin, A. Bakurova, E.Tereschenko, M. Pasichnyk //The 1st International Workshop “Computational & Information Technologies for Risk-Informed Systems” (CITRisk-2020), October 15-16, 2020.
 3. Бакурова А.В., Діденко А.В. Аналіз портфелю місцевих податків та зборів ОТГ http://mpsesm.org/book/2020/thesis02-884.html#thesis02-884 // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції 09-10 квітня 2020 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. Укр. мова, рос. мова, англ. мова. - http://mpsesm.org/book/2020/  ISBN 978-80-89654-65-9
 4. Шевчук М.В., Бакурова А.В., Савранська А.В. Моделювання прогнозу обсягу продажів торгівельного підприємства з урахуванням сезонності //Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей IIІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р., м. Харків) [Електронний ресурс] / Редкол. : М. В. Новожилова, І.О.Яковлева, Г. Л. Козіна, А.В. Бакурова, Т.А. Желдак. Електрон. дані. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2020. – С.108-110. 45https://drive.google.com/drive/folders/1unfhIry6xPSlnstfbNL-bLLlN2ymCRcZ
 5. Шевчук М.В., Бакурова А.В., Савранська А.В. Оптимізація портфелю сезонних товарів //Тиждень науки-2020. Факультет комп’ютерних наук і технологій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс]. – Запоріжжя : НУ«Запорізька політехніка», 2020. – С.259-260. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020_FKNT.pdf
 6. Бакурова А.В. Аналіз структурних особливостей розвитку спільнот Запорізької області // VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» - БілаЦерква 26.11.2020
 7. Бакурова А.В. Електронний сервіс "Медична реформа для людей"/А.В.Бакурова, Е.В. Терещенко, Д.В.Широкорад   // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції:"Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя
 8. Бакурова А.В. Моделювання оцінки особи винного для системи нечіткої продукції в суді /Бакурова А.В., М.С.Пасічник , Е.В.Терещенко , Ю.В.Філей // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXII Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка (Запоріжжя - Кропивницький, 15-16 травня 2020 року) / за ред. Г.П. Донця – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. – 207с. ISBN 978-617-7079-95-7. – С.27-30
 9. Денисенко О.І., Пархоменко Л.О. Чисельне моделювання забруднення водних об’єктів промисловими стоками /Еко Форум  –  2020  :  збірка  тез  доповідей  ІV  спеціалізованого  міжнародного Запорізького  екологічного форуму,  15 – 17 жовтня 2020 р.  / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2020. –  с. 221-222.
 10. Бахрушин В.Є. Вища освіта України на шляху від планової економіки до глобальної конкуренції і цифрової трансформації: законодавчий аспект / В.Є. Бахрушин  // «Quo vadis, Університете?»: за редакцією Д.М. Шевчука. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. – С. 102-128.
 11. Бахрушин В.Є. Зарахування вступників до закладів вищої освіти як задача багатокритеріального прийняття рішень за умов невизначеності / В.Є. Бахрушин  // Системні технології, 2020. – Т. 3. – № 128. – С. 68-79.
 12. Бахрушин В.Є. Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19: короткий аналітичний огляд / В.Є. Бахрушин // [Електронний ресурс]: 2020. Режим доступу:  DOI: 10.13140/RG.2.2.23971.40488.
 13. Терещенко Е.В. Задача про спорідненість ліній соняшнику / Е.В. Терещенко, А.В. Литвиненко // Тиждень науки 2020. Факультет комп’ютерних наук і технологій: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM [Електронний ресурс]. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 259-260. Режим доступу:  https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020_FKNT.pdf
 14. Ведмедєв С.Р. Методи оптимізації вирощування льону в умовах Інституту олійних культур / С.Р. Ведмедєв, Е.В. Терещенко //Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей IIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених 2020 р., м. Харків [Електронний ресурс].  – Харків: ХНУМГ ім. Бехетова, 2020. – С.44. Режим доступу:  https://drive.google.com/drive/folders/1unfhIry6xPSlnstfbNL-bLLlN2ymCRcZ
 15. Литвиненко  А.В. Візуалізація решітки концептів / А.В. Литвиненко, Е.В. Терещенко // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей IIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених 2020 р., м. Харків [Електронний ресурс].  – Харків: ХНУМГ ім. Бехетова, 2020. – С.68. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1unfhIry6xPSlnstfbNL-bLLlN2ymCRcZ
 16. Ведмедєва К.В. Випробування методів встановлення спорідненості ліній соняшнику / К. В. Ведмедєва, Е.В. Терещенко, А.В. Литвиненко // Олійні культури: сьогодення та перспективи. Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції (14 травня 2020 р.). Запоріжжя. ІОК НААН, 2020. – С.10-11.
 17. Bakurova, A. Formalization of Ukrainian-Language Content for Fuzzy Product in Court / A.Bakurova, M.Pasichnyk, E.Tereschenko, Y.Filei // Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). April 23-24, 2020. [Електронний ресурс]. – Lviv, Ukraine, CEUR Workshop Proceedings 2604, CEUR-WS.org 2020. – Volume I: Main Conference. – P. 428-441. Режим доступу: https://dblp.uni-trier.de/db/conf/colins/colins2020.html
 18. Bakurova, A. Modeling of complex diversification for centralized pharmacy network / A.Bakurova, H. Ropalo, E.Tereschenko // E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020. – Volume 166.
 19. Денисенко А.И. 3D-моделирование закрученных потоков в трубах с ленточными винтообразными вставками / А.И Денисенко., Л.А. Пархоменко // TENDENZE  ATTUALI  DELLA  MODERNA  RICERCA  SCIENTIFICA:  der Sammlung  wissenschaftlicher  Arbeiten  «ΛΌГOΣ»  zu  den Materialien  der  internationalen  wissenschaftlich-praktischen Konferenz  (B.  3),  5.  Juni,  2020. – Stuttgart,  Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. – Р. 63-65.
 20. Білий В.В. Система управління взаємовідносинами з клієнтами стоматології / В.В. Білий, О.І. Денисенко // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей IIІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – с.30-31. Режим доступу: https://knit.kname.edu.ua/images/new/web2020/theses_2020.pdf
 21. Денисенко О.І. Чисельне моделювання нестаціонарного процесу вимивання домішок з водоймищ / О.І. Денисенко // Тиждень науки 2020. Факультет комп’ютерних наук і технологій: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM [Електронний ресурс]. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 258-259. Режим доступу:  https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020_FKNT.pdf
 22. Пархоменко Л.А. Анализ нуклеационного формирования дисперсных систем / Л.А. Пархоменко, А.И. Денисенко // Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції , 1 травня, 2020 р. – Чернівці, 2020. – Т. 2. – С. 107-109.
 23. Пархоменко Л.А. Математическое моделирование при исследовании превращений в сплавах / Л.А. Пархоменко, А.И. Денисенко // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 12 травня 2020 р.: збірник тез доповідей. – Тернопіль, 2020. – Вип. 48 – С. 144-147.
 24. Пархоменко Л.А. Исследование устойчивости наноструктурных дисперсных систем / Л.А. Пархоменко, А.И. Денисенко // Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society», May 6-8, 2020. – Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. – Р. 404-409.
 25. Shyrokorad D.V. Evolution of the Ni-Al Janus-like clusters under the impacts of low-energy Ar and Ar13 projectiles  // D.V. Shyrokorad, S.G. Buga, G.V. Kornich // Materials Today Communications.-23, 2020. – Изд. Elsevier – 101107-12.
 26. Дуда Е.В., Моделирование диффузии вакансии в кристалле методом гипердинамики / Е.В. Дуда, Г.В. Корнич // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. Изд.“Наука”, РАН. – 2020. – N9. – 1-4(В печати).
 27. Дуда Е.В. Моделирование диффузии вакансии в кристалле методом температурно-ускоренной динамики / Е.В. Дуда, Г.В. Корнич // Металлофизика и Новейшие Технологии (Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова, НАН Украины), 2020. – 42(3) – С. 341—350.
 28. Bakurova Anna. Modeling of Decision Making Ontology / Anna Bakurova, Elina Tereschenko, Yurii Filei, Mariia Pasichnyk, Hanna Ropalo // Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2019). Volume I: Main Conference / Kharkiv, Ukraine, April 18-19, 2019. – P. 197-207.
 29. Bakurova Anna. Production model for administration of judicial decisions in the case of theft / Anna Bakurova, Mariia Pasichnyk, Elina Tereschenko, Yurii Filei // SHS Web of Conferences. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. – Volume 65(2019).
 30. Bakurova Anna. Modeling of optimal portfolio of clients of centralized pharmaceutical network /Anna Bakurova, Hanna Ropalo, Elina Tereschenko // Technology audit and production reserves, 2019. – № 2(50). – С. 4-9
 31. Бакурова А. Моделювання онтології прийняття рішень / А.Бакурова, Е.Терещенко // Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення». Теорія прийняття рішень: праці міжнар. школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», та [ін.]; наук. ред. Л.Ф. Гуляницький. – С.65-67.
 32. Bakurova A. Fuzzy modeling of verbal information for production systems / A. Bakurova, M. Pasichnyk, E. Tereschenko // Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2019. – V. 4(10). – P. 5-13.
 33. Бакурова А.В. Нечітка модель якісних даних для продукційної системи в юриспруденції / А.В. Бакурова, М.С. Пасічник, Е.В. Терещенко // 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи та технології ІСТ-2019», 9-14 вересня 2019 р. – С.158-161.
 34. Бакурова А.В. Аналіз відновлювального потенціалу екологічного податку / А.В. Бакурова,  А.В. Діденко // Проблеми системного підходу в економіці. – Вип. 6 (74). –  2019. – Ч. 3. – С.156-142.
 35. Подковаліхіна О.О. Задача розподілу інвестицій в умовах статистичної невизначеності / О.О. Подковаліхіна,  В.Є. Бахрушин, В.О. Логвіненко // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 2 (121). – Дніпро, 2019. – С. 56-63.
 36. Денисенко О.І.  MATLAB та інтеграція з COMSOL Multiphysics – досвід використання в навчальному процесі / О.І. Денисенко, О.О. Подковаліхіна, Л.О. Пархоменко // Загально-українська конференція "MATLAB та комп'ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії". 16-17 травня 2019 р., Київ. – С.21.
 37. Денисенко О.І. Використання модуля LiveLink for MATLAB для вирішення задач оптимізації геометрії теплообмінних пристроїв / О.І. Денисенко // Тиждень науки 2019. Факультет комп’ютерних наук і технологій: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.173.
 38. Денисенко О.І. Оцінка достовірності метеорологічних прогнозів / Л.В.Колісніченко, О.І.Денисенко // II Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика» 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2019.
 39. Пархоменко Л.А. Анализ структурно-функционального состояния дисперсных выделений в ионно-облученных материалах /Л.А. Пархоменко, А.И. Денисенко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 37)": збірник тез доповідей: випуск 37. 2 квітня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль. – 2019. – С.110-112.
 40. Пархоменко Л.А. Анализ структурного состояния порисьтых систем / Л.А.Пархоменко // Тиждень науки 2019.Факультет комп’ютерних наук і технологій: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.195.
 41. Кривцун О.В. Представлення фрагментарних структур орієнтованими графами / О.В. Кривцун // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – Т.55, № 2. – С.163-170.
 42. Козін І.В. Фрагментарна модель комбінованої задачі доставки вантажів / І.В. Козін, С.Ю. Борю, О.В. Кривцун // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt-2019)", м. Ужгород, 15-20 квітня 2019 р. – 2019. –  С.223-224.
 43. Дуда Е.В. Моделирование диффузии вакансии в кристалле методом гипердинамики / Е.В. Дуда, Г. В.Корнич // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. Изд. “Наука”, РАН. – 2019. – С. 341-350.
 44. Shyrokorad D.V. Formation of the core-shell structures from bimetallic Janus-like nanoclusters under low-energy Ar and Ar13 impacts: a molecular dynamics study / D.V. Shyrokorad, G.V. Kornich, S.G. Buga // Computational Materials Science. Изд. Elsevier. – 159(3). – 2019. – Р.110-119.
 45. Дуда Е.В. Объединение методов температурно-ускоренной динамики и гипердинамики / Е.В. Дуда, Г.В. Корнич // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. Изд. “Наука”, РАН. – №7. – 2019. – Р.109-112.
 46. Duda E.V. On the Combination of Methods of Temperature-Accelerated Dynamics and Hyperdynamics / E.V. Duda, G.V. Kornich // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Изд. Springer. – V.13(4). – 2019. – Р.667-669.
 47. Широкорад Д.В. Эволюция янусоподобных нанокластеров Ni-Al при взаимодействии с кластерами аргона низких энергий / Д.В. Широкорад, Г.В. Корнич, С.Г.Буга // XLIX Международная Тулиновская Конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами, МГУ им. М. В. Ломоносова. 28-30 мая 2019. – С.13.
 48. Мусин А.И. Молекулярно-динамическое моделирование взаимодействия ионов Ar низкой энергии с поверхностью грани (001)Ni / А.И. Мусин, Г.В. Корнич, В.Н. Самойлов // XLIX Международная Тулиновская Конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами, МГУ им. М. В. Ломоносова. 28-30 мая 2019. – С.25.
 49. Дуда Е.В. Использование методов ускоренной молекулярной динамики для моделирования диффузии вакансии / Е.В. Дуда, Г.В. Корнич // Тезисы докладов XLIX Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – М.: Университетская книга, 2019. – С.72.
 50. Dumin O. Neural network application in object classification by impulse radiolocation / O. Dumin, V. Plakhtii, O. Prishchenko, D. Shyrokorad // Intellectual systems for decision making and problems of computational intelligence (ISDMCI'2019). – Zaliznyi Port (Ukraine, May 21-25). – 2019. – P.61-63.
 51. Подковаліхіна О.О. Задача розподілу інвестицій в умо-вах статистичної невизначеності / О.О. Подковаліхіна, В.Є. Бахрушин, В.О. Логвіненко // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 2 (121). – Дніпро, 2019. – С. 56-63.
 52. Бут Д.Р. Задача про надійність електронного пристрою в умовах статистичної невизначеності / Д.Р. Бут, О.О. Подковаліхіна // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.43-44.
 53. Омельчук А.В. Задача про завантаження літака з вхідними параметрами, розподіленими за нормальним законом / А.В. Омельчук, О.О. Подковаліхіна //  Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.79-80.
 54. Строкін Н.Г. Задача про розподіл інвестицій з вхідними параме-трами, розподіленими за нормальним законом / Н.Г. Строкін, О.О. Подковаліхіна // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.101-102.
 55. Рябенко А.Є. Створення функціонально-аналітичного модуля Python для автоматизації роботи СУБД SQLite / А.Є. Рябенко, А.Г. Ляшенко // Тиждень науки 2019. Факультет комп’ютерних наук і технологій: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 179.
 56. Бакурова А.В. Алгоритм Сугено у системі підтримки прийняття судових рішень / А. В. Бакурова, Е. В., Терещенко, М. С. Пасічник // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: міжнародна науково-практична конференція, м.Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р.: тези доповідей. – Ів.-Франківськ, 2018. – С.830-834.
 57. Бакурова А.В. Логiчна класифiкацiя панельних даних / А. В.Бакурова, Е. В.Терещенко, С. В.Нагулов // Системный анализ и информационные технологии SAIT-2018: 20-я международная научно-техническая конференция, г. Киев. 21-24 мая 2018г.: материалы конференции. – К.: УНК ИПСА НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. – С 67.
 58. Бакурова А. Комплексний підхід до управління життєздатністю підприємств на основі  гармонійного аналізу та системно-динамічного моделювання / А.Бакурова, А.Діденко, О.Пшегорлинська // «ІНТЕЛЕКТ ХХІ». – 2018. – №3. – С.31-35.
 59. Бакурова А.В. Аналіз скарг та пропозицій методом колаборативної фільтрації / А.В.Бакурова, О.Е.Гудь // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1129.
 60. Бахрушин В.Є. Розподіл бюджетного фінансування у вищій освіті, як проблема багатокритеріального прийняття рішень / В.Є.Бахрушин // Системные технологии. – 2018. – 3(116). – С.118-124.
 61. Bakhrushyn V. Systematic approach to legislative decision-making on education governance under uncertainty of conditions and requirements / V. Bakhrushin //Освітня аналітика україни. Науково-практичний журнал. – 2018. – № 1(2). – С.23-25.
 62. Бахрушин В.Є. Задача розподiлу iнвестицiй в умовах статистичної невизначеностi / В.Є.Бахрушин, О.О.Подковалiхiна, В.О.Логвіненко // Системный анализ и информационные технологии SAIT-2018: 20-я международная научно-техническая конференция, г. Киев. 21-24 мая 2018г.: материалы конференции. – К.: УНК ИПСА НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. – С.36.
 63. Денисенко А.И. Оптимизация геометрических параметров теплообменных элементов газовых котлов / А. И. Денисенко // Системный анализ и информационные технологии SAIT-2018: 20-я международная научно-техническая конференция, г. Киев. 21-24 мая 2018г.: материалы конференции. – К.: УНК ИПСА НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. – С. 53.
 64. Денисенко О.І. Моделювання процесу теплообміну в вертикальних каналах з турбулізаторами / О.І.Денисенко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1118-1119.
 65. Денисенко О.І. Порівняльний аналіз точності прогнозу метеорологічних характеристик / О.І.Денисенко, В.І.Шевченко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1130.
 66. Перепелица В.О. Задачи классификации и формирование знаний / В.О.Перепелица, И.В.Козин, Э.В.Терещенко // Saarbrucken, Germany:
 67. Біла В. С. Кластеризація біометричних даних / В.С.Біла, Е.В.Терещенко // Інформаційно-технологічні та економічні проблеми діяльності суб’єктів господарювання: всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Дніпро, 24-25 травня 2018 р.: матеріали конференції. – Дніпро: ДМетАУ, 2018. – С.67-72.
 68. Перепелица В.А. О полных и квазиполных двухкритериальных задачах на графах / В.А.Перепелица, Э.В.Терещенко // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – №3. – С.3-17.
 69. Перепелица В.А. Квазиполнота класса задач на графах «вес-минимаксное ребро» / В.А.Перепелица, Э.В.Терещенко, А.Е.Рябенко  // Питання прикладної математики та  математичного моделювання – 2018. – С.139-147.
 70. Perepelisa V. On Complete and Quasi-Complete Two-Criteria Optimization Problems on Graphs / V.Perepelisa, E.Tereschenko // 2018, Cybernetics and Systems Analysis. Springer Science+Business Media. – 54(3). –  Р.385-390.
 71. Аввакумова А.М. Система «електронний староста» / А.М.Аввакумова, А.М.Братченко, Е.В.Терещенко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1133-1134.
 72. Козін І. В. Математическая модель комбинированной задачи транспортной логистики / І.В.Козін, С.Ю.Борю, О.В.Кривцун // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Сер. «Економічні науки». – 2018. – №1(37). – С.44-51.
 73. Козин И. В. Комбинированная задача расписания и маршрутизации / И.В.Козин, С.Ю.Борю, Е.В.Кривцун // Комбінаторні конфігурації та їх застосування: 20-й міжнародний науково-практичний семінар, Кропивницький, 13-14 квітня 2018 р. матеріали – Кропивницький, 2018 р. – С.57–60.
 74. Кривцун О.В. Розмірність фрагментарних структур / О.В. Кривцун // IX Міжн. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”, м. Запоріжжя, 03-05 жовтня 2018 р. – Запоріжжя, 2018. – С.257-258.
 75. Кривцун О.В. Фрагментарна модель одновимірної множини задачі пакування / О.В.Кривцун // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1123-1124.
 76. Козин И.В. Модели на основе фрагментарных структур в задаче о доставке грузов / И.В. Козин, Е.В. Кривцун // XVI міжн. наук.-практ. конф. "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2018)": тези доповідей, м. Дніпро, 21-23 листопада 2018 р. – Дніпро, 2018. –  С.108-109.
 77. Kozin I.V. Mathematical model of different type bin packing / I.V.Kozin, S.Yu.Borue, O.V.Kryvtsun // Nonlinear Analysis and Applications: the IV International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine Valery Sergeevich Melnik. Book of Abstacts, Kyiv, Ukraine, April 4-6, 2018. – Kyiv, 2018. – Р.42.
 78. Пархоменко Л. А. Идентификационный метод исследования микро и наноструктуры сплавов / Л. А. Пархоменко // Лазерные, плазменные исследования и технологии: IV Международная конференция ЛаПлаз-2018, г. Москва, 30 января-01 февраля 2018 г.: сб. науч. тр. – М.: НИЯУ МИФИ, 2018. – С.133-134.
 79. Пархоменко Л. А. О методике системного анализа дисперсных выделений в сплавах / Л. А. Пархоменко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1121-1122.
 80. Широкорад Д. В. Формирование оболочечных структур из биметаллических янусоподобных нанокластеров под действием ионной бомбардировки / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVIII международная Тулиновская конференция, г. Москва, 29-31 мая 2018 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2018. – С.29.
 81. Широкорад Д.В. Формування оболонкових структур з біметалічних янусоподібних кластерів під дією іонного бомбардування / Г.В.Корніч, Д.В.Широкорад // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1120.
 82. Dumin O. Subsurface Object Identification by Artificial Neural Networks and Impulse Radiolocation [Текст] / O. Dumin, V. Plakhtii, O. Prishchenko, D. Shyrokorad, G. Pochanin // II International Conferеnce Data Stream Mining & Processing, August 21–25, Ukraine: Conference Proceedings – Lviv. – 2018.
 83. Бакурова А. Система підтримки прийняття рішення про розміщення аптек на основі нечіткої логіки / А.Бакурова, Г.Ропало // Управління проектами, системний аналіз і логістика – K.: Національний транспортний університет №19, ч.2 Економічні науки. – 2017. – С. 5-13.
 84. Бакурова А.В. Анализ существующих информационных систем в управлении аптечными сетями / А.В.Бакурова, А.М.Ропало // Системный анализ и информационные технологии SAIT-2017: 19-я международная научно-техническая конференция, г. Киев. 22-25 мая 2017 г.: материалы конференции. – К.: УНК ИПСА НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. – С.247–350.
 85. Бакурова А. Когнітивні моделі впливу податкової системи на показники динаміки підприємництва в Україні / А.Бакурова, А.Діденко // Ефективна економіка/Дніпровський державний агро-економічний ун-т. – Вид-во ТОВ «ДКС-Центр». – 2017. – №6.
 86. Бакурова А. В. Застосування логічних методів класіфікації для аналізу панельних даних / А.В.Бакурова, С.В.Нагулов // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 17-21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.830.
 87. Бакурова А. В. Використання методів теорії графів для моделювання децентралізації фінансових потоків / А.В.Бакурова, О.О.Васильковський // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 17-21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.832
 88. Бакурова А. В. Аналіз динаміки індексів цін на металопродукцію / А.В.Бакурова, О.В.Коротіна // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 17-21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.834.
 89. Денисенко О.І. Оптимізація геометричних параметрів теплообмінних елементів / О.І.Денисенко, А.Є.Рябенко // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 17-21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.826.
 90. Глацких Н. Н. Применение метода молекулярной динамики для моделирования бомбардировки кристалла cu(100) ионами аргона / Н.Н.Глацких, Г.В.Корнич // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.829.
 91. Пархоменко Л. А. Анализ структурного состояния частиц в фазодисперсном материале / Л.А.Пархоменко // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.827.
 92. Широкорад Д.В. Моделирование взаимодействия двудольных биметаллических кластеров с низкоэнергетическими кластерами аргона / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // ФТТ. – 2017. – Т.59, №1. – С.189-199.
 93. Shyrokorad D.V. Simulation of the Interaction of Bipartite Bimetallic Clusters with Low-Energy Argon Clusters/ D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // Physics of the Solid State. Изд. Springer  – V.59(1) – 2017. – Р.198-208.
 94.  Широкорад Д.В. Моделирование взаимодействия свободных кластеров cu-bi с низкоэнергетическими единичными атомами и кластерами аргона / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // Поверхность. Изд. Наука, РАН. – 2017. – Т.6. – С.71-78.
 95. Shyrokorad D.V. Simulation of the interaction of free Cu–Bi clusters with low-energy single atoms and clusters of argon / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Изд. Springer. – 11(3). – 2017. – Р.639-645.
 96. Широкорад Д.В. Моделирование столкновительной стадии эволюции двудольных биметаллических кластеров под действием димеров аргона низких энергий / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич // Металлофизика и Новейшие Технологии. Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова, НАН Украины. – Т.39(2). – 2017. – С.163-175.
 97. Широкорад Д.В. Формирование оболочечных структур из двудольных биметаллических кластеров при бомбардировке частицами Ar и Ar13 / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVII международная Тулиновская конференция, г. Москва, 30 мая-1 июня 2017 г.,: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2017. – С.62.
 98. Shyrokorad, D.V. The Influence of Bombarding Particle Size on the Intensity of the Core-Shell Cluster Formation / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich // VII International Conference NAP-2017, September 10-15, 2017, Ukraine: Conference Proceedings – Sumy: Sumy State University Publishing. – 2017. – P.01PCSI23-1–01PCSI23-4.
 99. Dumin O. Artificial Neural Networks in Time Domain Electromagnetics / O.Dumin, S.Khmara, D.Shyrokorad // XI International Conferenceon Antenna Theory and Techniques (ICATT), May 24-27, Ukraine: Conference Proceedings – Kyiv. – 2017. – P.118-121.
 100. Дуда Е.В. Метод построения смещенного потенциала для гипердинамического моделирования атомных систем / Е.В.Дуда, Г.В. Корнич. // Физика твердого тела. ФТИ им. А.Ф.Иоффе, РАН. – 2017. –  №10. – С.1879-1884.
 101. Duda E.V. Method for construction of a biased potential for hyperdynamic simulation of atomic systems / E.V.Duda, G.V.Kornich // Physics of the Solid State. Изд.Springer. – V.59(10). – 2017. – Р.1900-1905.
 102. Дуда Е.В. Комбинирование методов гипердинамики и температурноускоренной динамики при моделировании атомных систем / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVII международная Тулиновская конференция, г. Москва, 30 мая-1 июня 2017 г.,: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2017. – С.73.
 103. Дуда Е.В. Объединение гипердинамики и температурноускоренной динамики в единый вычислительный комплекс / Е.В. Дуда, Г.В. Корнич // Взаимодействие ионов с поверхностью. ВИП-2017: XXIII международная конференция, г. Москва, 21-25 августа 2017 г.: труды. – Т.3 – Москва, 2017. – С.77-80.
 104. Дуда Е. В. О построении смещенного потенциала для моделирования атомных систем методом гипердинамики / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2017. – №7. – С.89-94.
 105. Duda E.V. On the construction of a bias potential for atomic system simulation by the hyperdynamics method  / E.V.Duda, G.V.Kornich // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Изд. Springer. – 11(4). – 2017. – Р.762-766.
 106. Терещенко Э. В. Влияние вида допустимого решения на свойство полноты двукритериальной задачи / Э.В.Терещенко, Е.В.Корнеева, А.Е.Рябенко А. Е // Тиждень науки 2017: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С.824.
 107. Бакурова А. В. Інформаційна система прийняття рішень для розробки плану диверсифікації мережі аптек / А.В.Бакурова, Г.М.Ропало // Теорія прийняття рішень: VIІІ міжнародна школа семінар, м. Ужгород, 26 вересня-01 жовтня 2016 р.: праці школи семінару. – Ужгород, 2016 – С.40-41.
 108. Бакурова А. В. Інформаційна модель управління ризиками / А.В.Бакурова, Г.М.Ропало // Інформація та бізнес: економічні аспекти моделювання: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м.Запоріжжя, 16 листопада 2016 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2016. – С.125–127.
 109. Бакурова А. В. Системний аналіз експорту-імпорту послуг України / А.В.Бакурова, Ю.С.Зеленська // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.614
 110. Бахрушин В.Є. Зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів як задача багатокритеріального прийняття рішень в умовах невизначеності / В.Є.Бахрушин // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIII міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2016 р.: тези доповідей – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с.
 111. Бахрушин В. Є. Аналіз нової моделі фінансування вищої освіти України / В.Є.Бахрушин, О.В.Кобиляцька // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.616
 112. Bakhrushin V.E. Ukrainian Higher Education: Some Challenges and Possible Responses analysis / V.E.Bakhrushin // Класичний університет у контексті викликів епохи: українсько-польська міжнародна наукова конференція, м. Київ, 22–23 вересня 2016 р.: збірник тез [уклад.: А.С.Філіпенко та ін.]. – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2016. – С. 49–50.
 113. Ryabenko A. E. The investigation of the multicriteria theoretical graph model of formation of target groups / A.E.Ryabenko, A.I.Denisenko, E.V.Tereshenko // Science and practice: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016. – P.193–199.
 114. Рябенко А. Е. 3-критериальная модель формирования целевых рабочих групп / А.Е.Рябенко, Э.В.Терещенко // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – С.129-134.
 115. Рябенко А. Е. Использование математических методов многокритериальной оптимизации в подготовке спортсменов силовых направлений / А.Е.Рябенко, М.И.Сорокин // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.612
 116. Козин И. В. Моделирование однослойных и двухслойных трассировок  / И.В.Козин, Е.В.Кривцун // Управляющие системы и машины. – 2016. – № 2. – С.58–64.
 117. Козін І. В. Математична модель пакування в контейнери різних типів  / І.В.Козін, С.Ю.Борю, О.В.Кривцун // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Сер. «Економічні науки». – 2016. – №2(30). – С.85–92.
 118. Кривцун Е. В. Эволюционно-фрагментарный алгоритм поиска минимального множества аксиом / Е.В.Кривцун // Управляющие системы и машины. – 2016. – №5. – С.25–31.
 119. Козин И. В. Эволюционно-фрагментарная модель задачи о доставке грузов / И.В.Козин, Е.В.Кривцун // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: 5-я международная научная конференция, Кишинэу, 22-25 марта 2016 г.: материалы – Chişinău, 2016. – Т.2. – С.204–208.
 120. Кривцун О. В. Фрагментарна модель задачі пошуку мінімальної множини аксіом / О.В.Кривцун, А.О.Кузьменко // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.601
 121. Кривцун Е. В. Проблема минимального множества аксиом / Е.В.Кривцун // Комбінаторні конфігурації та їх застосування: 18-й міжнародний науково-практичний семінар, Кіровоград, 15-16 квітня 2016 р.: матеріали – Кіровоград, 2016 р. – С.81–86.
 122. Пархоменко Л. А. Растворение и нуклеация дисперсных выделений в ионно-облученных сплавах / Л.А.Пархоменко, В.И.Псарев // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2016. – № 6, – С. 26–30.
 123. Пархоменко Л. А. Анализ структурно-функционального состояния многоэлементных систем / Л.А.Пархоменко // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.603–604.
 124. Parkhomenko L.A. On the Dissolution and Nucleation of Dispersed Precipitates in Ion-Irradiated Alloys / L.A.Parkhomenko, V.I.Psarev // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Pleades Publishing, Inc. City of Wilmington. USA. – 2016. – Vol.10. – No.2. – PP.593–596.
 125. Денисенко О.І. Математична модель оподаткування з неперервною функцією прогресивної ставки податків / О.І.Денисенко, Г.В.Романіченко // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.599.
 126. Денисенко О.І. Тривимiрне моделювання елементiв теплообiнних приладiв з турбулiзаторами / О.І.Денисенко // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї SAIT-2016: 18 мiжнародна науково-технiчна конференцiя, м.Київ, 30 травня-02 червня 2016 р.: матеріали конференції. – К.: УНК ІПСА НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С.81.
 127. Широкорад Д.В. Молекулярно-динамическое моделирование двудольных биметаллических кластеров под действием низкоэнергетической бомбардировки ионами ar  / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С.Г.Буга // ФТТ. – 2016. – Т.58. – №2. – С.377–383.
 128. Shyrokorad D.V.  Molecular Dynamics Simulation of Bipartite Bimetallic Clusters under Low-Energy Argon Ion Bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // Physics of the Solid State. Изд. Springer. – V.58(2). – 2016. – Р.387-393.
 129. Широкорад Д.В. Высокотемпературное распыление биметаллических кластеров низкоэнергетическими кластерами аргона / Д.В.Широкорад // ПЖТФ. – 2016. – Т.42. – №19. – С.1-8.
 130. Широкорад Д. В. Высокотемпературное распыление биметаллических кластеров / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич, С. Г.Буга // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVI международная Тулиновская конференция, г. Москва, 31 мая-2 июня 2016 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2016. – С.116.
 131. Широкорад Д. В. Нейросетевой метод восстановления начального профиля концентрации примеси при ионном послойном анализе / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич // ПЖТФ. – 2016. – Т.43. – №14. – С.14-20.
 132. Shyrokorad D.V. A Neural Network Method for Restoring the Initial Impurity Concentration Distribution from Data of Ion Sputter Depth Profiling D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich // Technical Physics Letters. Изд. Springer. – V.42(7). – 2016. – Р.720-722.
 133. Shyrokorad D. V. Thermal and Cascade-recoil Sputtering of Bipartite Metal Clusters under Low-Energy Argon Ion Bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich // VI International Conference NAP-2016, September 14-19, 2016, Ukraine: Conference Proceedings – Sumy: Sumy State University Publishing. – 2016. – P. 01PCSI04-1–01PCSI04-2.
 134. Широкорад Д. В. Моделирование взаимодействия свободных кластеров CuBi и CuAu с низкоэнергетическими единичными атомами и кластерами аргона / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIII міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 21-23 вересня, 2016 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – С.268–270.
 135. Широкорад Д. В. Високотемпературне розпилення біметалічних дводольних кластерів кластерами аргону / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Сучасні аспекти фізичних і математичних досліджень: міжуніверситетська студентська наукова конференція, м. Запоріжжя, 24 березня 2016 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНУ. – 2016. – С.30-31.
 136. Корніч Г.В. Високотемпературне розпилення біметалічних кластерів кластерами аргону / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.607–608.
 137. Корніч Г. В. Моделювання процесів іонного травлення неоднорідної поверхні / Г.В.Корніч, М.М.Глацких // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.610
 138. Дуда Е.В. Температурно-ускоренное молекулярно-динамическое моделирование эволюции низкоэнергетического налетающего кластера Cu3 на поверхности Cu(100) с одноатомной ступенью / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2016. – №6. – C.3-8.
 139. Duda E.V. Temperature-Accelerated Molecular Dynamics Simulation of the Evolution of a Low-Energy Incident Cu3 Clusteron the Cu(100) Surface with a Monoatomic Step / E.V.Duda, G.V.Kornich // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. Изд. Springer. – 10(3). – 2016. – Р.570-575.
 140. Дуда Е.В. Моделирование атомных систем методом гипердинамики. Двумерный случай / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Сучасні аспекти фізичних і математичних досліджень: міжуніверситетська студентська наукова конференція, м. Запоріжжя, 24 березня 2016 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНУ. – 2016. – С. 32-33.
 141. Дуда Є.В. Моделирование атомных систем методом гипердинамики. двумерный случай / Є.В.Дуда, Г.В.Корніч // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.608-609.
 142. Дуда Е.В. Ускоренное молекулярно-динамическое моделирование осажденных на поверхности металла атомных кластеров / Е.В. Дуда, Г.В. Корнич // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLVI международная Тулиновская конференция, г. Москва, 31 мая-2 июня 2016 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2016. – С.117.
 143. Дуда Е.В. Построение измененного потенциала при моделировании атомных систем методом температурно-ускоренной молекулярной динамики / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIII міжнародна науково-практична конференція, м.Запоріжжя, 21-23 вересня, 2016 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – С.249-250.
 144. Терещенко Э.В. Исследование свойства полноты двукритериальной задачи «о покрытии» / Э.В.Терещенко, Е.В.Корнеева, В.В.Голубничий // Тиждень науки 2016: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 12–18 квітня 2016 р.: тези доповідей в 5-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С.597.
 145. Бакурова А. В. Моделювання процесів самоорганізації в соціально-економічних системах / А.В.Бакурова // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С.481
 146. Бахрушин В.Є. Проблема чутливості університетських рейтингів, одержуваних з використанням методу лінійної згортки / В. Є. Бахрушин // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – 351 с.
 147. Бахрушин В.Є. Імітаційне моделювання, як інструмент вдосконалення ЗНО / В. Є. Бахрушин // Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові : V міжнародна науково-методична конференція, м. Одеса, 30 вересня-02 жовтня 2015 р.: тези доповідей. – Одеса, 2015. – С.27.
 148. Bakhrushin V.E. Educational legislation from the standpoint of system analysis / V. E. Bakhrushin // Системний аналіз та iнформацiйнi технології SAIT-2015: 17 міжнародна науково-технічна конференція, м.Київ, 22-25 червня 2015 р.: матеріали конференції. – К.: УНК ІПСА НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2015. – С. 22.
 149. Денисенко О.І. 3-D моделювання та оптимізація геометрії теплообмінних елементів газових котлів / О. І. Денисенко // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С.473.
 150. Денисенко О.І. НДР 05012 «Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем: звіт про НДР (заключний)/ ЗНТУ»; кер. Денисенко О.І. – З., 2015: 130 с.
 151. Kryvtsun O.V. Evolutionary-fragmentary model of the routing problem / O.V.Kryvtsun // 2015, Cybernetics and Systems Analysis – 51(3) – A010. – Р.432-437.
 152. Козин И.В. Эволюционно-фрагментарная модель задачи трассировки / И. В. Козин, Е. В. Кривцун, В.П. Пинчук // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – Т.51, № 3. – С.125-131.
 153. Ryabenko A. E. Мulticriteria Formulation of the Problem of Finding the Optimal Structure of Investing in Precious Metals / A.E.Ryabenko, А.I.Denisenko, E.V.Tereshenko // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015) : XIII міжнародна науково-практична конференція, м. Дніпро, 18-20 листопада 2015 р.: тези доповідей. – Дніпро: ДНУ, 2015. – С. 186–187.
 154. Перепелица В. А. Эволюционная модель покрытия графа звездами  / В.А.Перепелица, И.В.Козин А.Е.Рябенко // Дискретные модели в теории управляющих систем: IX международная конференция, Москва и Подмосковье, 20-22 мая 2015 г.: труды / Отв. ред. В.Б. Алексеев, Д.С. Романов, Б.Р. Данилов. – М.: МАКС Пресс, 2015. – С.106-108.
 155. Рябенко А. Е. Многокритериальная задача формирования целевых групп на основе психологической совместимости / А.Е.Рябенко, Э.В.Терещенко, Е.В.Корнеева // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 13–17 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4 томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С.474–475.
 156. Рябенко А. Є. Багатокритеріальна постановка задачі знаходження оптимальної структури інвестування в банківські метали / А.Є.Рябенко., К.С.Плєвака // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, 13–17 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4 томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С.485–486.
 157. Козин И. В. Эволюционная модель для задачи 3-х мерной упаковки в контейнеры различных типов / И.В.Козин, Е.В.Кривцун // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): міжнародна наукова школа-семінар, Закарпатська обл. Мукачівський р-н, смт. Чинадієво, 21-25 вересня 2015 р.: праці – Київ, 2015 р. – С.111.
 158. Кривцун Е. В. Эволюционно-фрагментарная модель для множественной задачи коммивояжера / Е.В.Кривцун, И.В.Козин, С.Е.Батовский // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: XIII міжнародна науково-практична конференція, Дніпро, 18-20 листопада 2015 р.: тези доповідей. – Дніпро, 2015. – С. 114–115. Режим доступу: http://mpzis.dnu.dp.ua/publications
 159. Пархоменко Л.А. Нуклеационное исследование формирования дисперсних выделений в сплавах / Л.А.Пархоменко, В.И.Псарев // Материаловедение. – 2015. – № 2. – С.10–14.
 160. Пархоменко Л. А. Элементы моделирования при анализе фазодисперсных материалов / Л.А.Пархоменко // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С.479
 161. Shyrokorad D.V. Molecular dynamics simulation of bimetal atomic clusters under low energy Ar ion bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // XXII International Conference ISI-2015, August 20-24, 2015, Russia: Conference Proceedings. – М: НИЯУ МИФИ. – 2015. – Р.78–81.
 162. Shyrokorad D.V. Formation of core-shell bimetal nanostructures under low energy argon cluster bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich, S.G.Buga // XXIII International Conference ISI-2017, August 21-25, 2017, Russia: Conference Proceedings. – М: НИЯУ МИФИ. – 2015. – P.109–111.
 163. Shyrokorad D.V. Molecular-dynamics simulation of metal atomic clusters under low-energy bombardment / D.V.Shyrokorad, G.V.Kornich // V International Conference NAP-2015, September 16–23, 2015, Ukraine: Conference Proceedings – Sumy: Sumy State University Publishing. – 2015. – P.01PCSI02-1–01PCSI02-2.
 164. Широкорад Д.В. Молекулярно-динамічне моделювання біметалічних кластерів під дією низькоенергетичного бомбардування іонами Ar / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Тиждень науки 2015: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–20 квітня 2015 р.: тези доповідей в 4-х томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С.471–472.
 165. Широкорад Д.В. Молекулярно-динамічне моделювання біметалічних кластерів під дією низькоенергетичного бомбардування іонами Ar / Д.В.Широкорад, Г.В.Корніч // Сучасні аспекти фізичних і математичних досліджень: міжуніверситетська студентська наукова конференція, м.Запоріжжя, 18–19 квітня 2015 р.: матеріали конференції – Запоріжжя: ЗНУ. – 2015. – С.39.
 166. Широкорад Д. В. Моделирование биметаллических кластеров под действием низкоэнергетической бомбардировки ионами Ar / Д.В.Широкорад, Г.В.Корнич // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLV международная Тулиновская конференция, г. Москва, 26-28 мая 2015 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2015. – С.95.
 167. Дуда Е.В. Моделирование динамики кластера Cu3 на поверхности Cu(100) со ступенью / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Физика взаимодействия заряженных частиц с кристаллами: ХLV международная Тулиновская конференция, г. Москва, 26-28 мая 2015 г.: материалы конференции. – М: Университетская книга. – 2015. – С. 92.
 168. Дуда Е.В. моделирование динамики налетающего кластера Сu3 на поверхности Сu(100) с моноатомной ступенью / Е.В.Дуда, Г.В.Корнич // Взаимодействие ионов с поверхностью. ВИП-2015: XXII международная конференция, г. Москва, 20-24 августа 2015 г.: труды. – Т.1. – Москва, 2015. – С. 110-112.
 169. Дуда Є. В. Моделювання динаміки кластера Сu3 на поверхні Сu(100) зі сходинкою / Є. В. Дуда, Г. В. Корніч // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13-17 квітня 2015 року – Т.1 – Запоріжжя, 2015. – С. 478-479.

 

 

 

 

На кафедрі діють студентські наукові обєднання 

 1. Науковий гурток «Інфографіка». (Наук. керівник Широкорад Д.В., к.ф.-м.н, ст. викл.)
 2. Проблемна група «Аналіз біометричної інформації». (Наук. керівництво – Савранська А.В., к.ф.-м.н., доцент; Терещенко Е.В., к.ф.-м.н., доцент)
 3. Участь у науковій роботі в рамках договору між Відокремленим підрозділом "Запорізької асоціації територіальних громад ГО "Солідарна справа громад" та НУ "Запорізька політехніка". (наук.керівництво –  д.ек.н., проф. Бакурова А.В.)
На базі кафедри проводяться міжнародні та всеукраїнські студентські наукові конференції
 1. ІV Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика»
 2. XXIІІ Міжнародний науково-практичний семінар ім. А.Я. Петренюка «Комбінаторні конфігурації та їхні застосування»

Участь у конкурсах, чемпіонатах

 • Cтудент групи КНТ-812м Терницький В. «Нейромережевий підхід в задачах обробки та фільтрації повідомлень у системі Є-ворог» (наук.кер. Широкорад Д.В.). Участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі штучного інтелекту (вересень 2023).
 • Аспірант Білий В.В. «Система фіксації руйнувань внаслідок російської агресії» (наук. кер. Бакурова А.В.). Участь в обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки 2022 р.
 • Студент групи КНТ-810сп Перетятий В.О. «Дослідження рослинних культур» (наук.кер. Терещенко Е.В.). Участь в обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки 2022 р.
 • Студенти Кондратов Д. гр. КНТ-818сп, Сластніков О. гр. КНТ-817, Супрун О. гр. КНТ-810м увійшли до півфіналу Студентського кейс-чемпіонату від Метінвесту. Кер.проф.Бакурова А.В.
 • Студ. Ведмедев С., гр. КНТ-810сп,ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. доц. Терещенко Е.В.
 • Студ. Білий В., гр. КНТ-810м, І місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. доц. Денисенко О.І.
 • Студ. Сластніков О., гр.КНТ-817, ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. проф. Бакурова А.В.
 • студ. Супрун О., гр. КНТ-810м, ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. проф. Бакурова А.В.
 • Студ. Кондратов Д., гр. КНТ-818сп, ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. проф. Бакурова А.В.
Участь у видавничій діяльності студентів та аспірантів
 • Recurrent analysis of energy consumption of a metallurgical enterprise / Anna Bakurova, Iryna Divocha, Sergiy Kiyko, Olesia Yuskiv // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. - Випуск 1 (23). -  С.14-24
 • Ontological Model of Helianthus Cultivation in Ukrainian Conditions / Anna Bakurova, Kateryna Vedmedeva, Stanyslav Vedmedev, Elina Tereschenko COLINS-2023: 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, April 20–21, 2023, Kharkiv, Ukraine https://ceur-ws.org/Vol-3396/paper10.pdf
 • Information System for Monitoring Economic and Environmental Risks of the Metallurgical Enterprise / A. V. Bakurova, E. V. Tereshchenko, O. I. Yuskiv // European Association of Geoscientists & Engineers: 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2022, Volume 2022, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580134
 • Computer simulation for analysis of criteria selection problem in diversification models / Anna V. Bakurova, Alla V. Savranska, Mark V. Shevchuk, Elina V. Tereschenko, Dmytro V. Shyrokorad // XІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xiv
 • Терещенко Е.В., Рябенко А.Є. Властивість повноти або квазіповноти багатокритеріальних задач при збільшенні кількості критеріїв // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 • Подковаліхіна О.О., Смола В.С. Дослідження задачі про рюкзак в умовах невизначеності // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,  2023. – С.
 • Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р.,Терещенко Е.В. Проблема формування запитів до онтології // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 • Сіренко Р.В. Візуалізація спорідненості ліній соняшнику за морфологічними ознаками // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 • Терницький В., Широкорад Д.В. Дослідження підходів глибинного навчання для розпізнавання зображень та обробки природної мови: концепт для системи єВорог // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 • Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р.,Терещенко Е.В. Розробка компетентносних запросів для онтології HELIANTHUS // Тиждень науки 2023: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», тези доповідей. – Запоріжжя, 2023. – С.
 • Калабіна К. А., Подковаліхіна О. О. Аналіз стану забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.46-50.
 • Кондратенко В. М., Бахрушин В. Є. Втрати потенціалу відновлюваної енергетики в Україні // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.154-159.
 • Перетятий В. О., Терещенко Е. В. Оцінка врожайності соняшників за фотозображенням 2D // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.159-161.
 • Сіренко Р. С., Терещенко Е. В. Порівняння алгоритмів візуалізації графів // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. – С. 164-166.
 • Терницький В. М., Бакурова А. В. Використання системи IDOC для розслідування воєнних злочинів // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. – С.221-226.
 • Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р., Терещенко Е.В. Предметна онтологія «СЕЛЕКЦІЯ СОНЯШНИКУ» // Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2023 р. Дніпро : УДУНТ, 2023. – С.46-51.
 • Бакурова А.В., Гринченко П.В., Гріцкевич А.А. Моделювання проблеми контроля доступу // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.130-131.
 • Білий В.В. Система фіксації руйнувань внаслідок російської агресії // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.132-134.
 • Ведмедєв С.Р., Терещенко Е.В. Створення цифрової моделі соняшника // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.136-138.
 • Бакурова А.В., Білий В.В., Діденко А.В., Передбачення розвитку спільнот України методами штучного інтелекту / науковий семінар ДНІ НАУКИ НаУКМА: Суспільство. Довкілля. Сталий розвиток? – 2023.
 • Information system for monitoring economic and environmental risks of the metallurgical enterprise / A. Bakurova, E. Tereschenko, O. Yuskiv // XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine.
 • Гавришко, А. Ю. Ризики інформаційних маніпуляцій в умовах війни / А. Ю. Гавришко, Е.В.Терещенко // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022. 
 • Гринченко П.В. Виявлення несанкціонованих дій в мережах методом вейвлет-аналізу // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Царенко Є.С. Створення бібліотеки python для тестування алгоритмів кластеризації / Є.С.Царенко, А.Є. Рябенко // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Бородіна К.А. Створення інформаційної системи для аналізу ефективності надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків / К.А Бородіна., О.І. Денисенко // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Шевчук М.В. Модель диверсифікації ризиків торгівельного обігу // М.В.Шевчук, А.В.Савранська /Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Сластніков О.П. Прогнозування розвитку складних систем (отг) за ресурсними та інфраструктурними складовими / О.П.Сластніков, А.В.Бакурова // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Юськів О.І. Система енергоаудиту при реалізації проєктів енергозбереження на металургійному підприємстві / О.І.Юськів, А.В. Бакурова // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Гаврилова, А. Аналіз структури та фінансування освіти дорослих в Україні 2020-2022/ А. Гаврилова, Е.Терещенко // Тиждень науки 2022: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», 18-22 квітня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022. – С. 888-891.
 • Бакурова А.В. Рекурентний аналіз енергоспоживання металургійного підприємства / А.В.Бакурова, І.О.Дівоча, С.Г.Кійко, О.І.Юськів // Тиждень науки 2022: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», 18-22 квітня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022. – С. 884-886.
 • Терещенко Е.В. Створення програмного модуля для кластеризації даних методом інкрементальних сфер / Е.В. Терещенко, Д.В.Широкорад, А.Є. Рябенко, Є.С. Царенко // Тиждень науки 2022: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», 18-22 квітня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022. – С.886 -888.
 • Москалюк В.В. Побудова нечіткої продукційної системи «особа винного» / В.В. Москалюк, Е.В.Терещенко// Тиждень науки-2021. Факультет комп’ютерних наук і технологій. Тези доповідей науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, Запоріжжя, 19– 23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ«Запорізька політехніка», 2021. – С.183-184
 • Ведмедєв С.Р., Терещенко Е.В. Оцінка врожайності гібридів соняшнику/ С.Р.Ведмедєв, Е.В.Терещенко// Інформаційні технології: теорія і практика. ІV Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених. Тези доповідей (Дніпро – Запоріжжя – Харків 17 – 19 берез. 2021) [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Електрон. текст. дані. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – С. 14-17
 • Бакурова А.В. Візуалізація етапів методу послідовних поступок розв’язання багатокритеріальної задачі формування портфеля аптечної мережі / А.В.Бакурова, Г.М. Ропало, Е.В. Терещенко // Друга міжнародна конференція "MATLAB та комп'ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії". Квітень 24– 28, 2021 р., Київ, 2021. –C.11-14 
 • Білий В.В. Система управління взаємовідносинами з клієнтами стоматології / В.В. Білий, О.І. Денисенко // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей IIІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – с.30-31.
 • Bakurova, A. Modeling of complex diversification for centralized pharmacy network / A.Bakurova, H. Ropalo, E.Tereschenko // E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020. – Volume 166.
 • Bakurova, A. Formalization of Ukrainian-Language Content for Fuzzy Product in Court / A.Bakurova, M.Pasichnyk, E.Tereschenko, Y.Filei // Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). April 23-24, 2020. [Електронний ресурс]. – Lviv, Ukraine, CEUR Workshop Proceedings 2604, CEUR-WS.org 2020. – Volume I: Main Conference. – P. 428-441. Режим доступу: https://dblp.uni-trier.de/db/conf/colins/colins2020.html
 • Ведмедєва К.В. Випробування методів встановлення спорідненості ліній соняшнику / К. В. Ведмедєва, Е.В. Терещенко, А.В. Литвиненко // Олійні культури: сьогодення та перспективи. Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції (14 травня 2020 р.). Запоріжжя. ІОК НААН, 2020. – С.10-11.
 • Литвиненко  А.В. Візуалізація решітки концептів / А.В. Литвиненко, Е.В. Терещенко // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей IIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених 2020 р., м. Харків [Електронний ресурс].  – Харків: ХНУМГ ім. Бехетова, 2020. – С.68. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1unfhIry6xPSlnstfbNL-bLLlN2ymCRcZ
 • Строкін Н.Г. Задача про розподіл інвестицій з вхідними параме-трами, розподіленими за нормальним законом / Н.Г. Строкін, О.О. Подковаліхіна // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.101-102.
 • Омельчук А.В. Задача про завантаження літака з вхідними параметрами, розподіленими за нормальним законом / А.В. Омельчук, О.О. Подковаліхіна //  Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.79-80.
 • Бут Д.Р. Задача про надійність електронного пристрою в умовах статистичної невизначеності / Д.Р. Бут, О.О. Подковаліхіна // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.43-44.
 • Подковаліхіна О.О. Задача розподілу інвестицій в умовах статистичної невизначеності / О.О. Подковаліхіна, В.Є. Бахрушин, В.О. Логвіненко // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 2 (121). – Дніпро, 2019. – С. 56-63.
 • Bakurova Anna. Modeling of optimal portfolio of clients of centralized pharmaceutical network /Anna Bakurova, Hanna Ropalo, Elina Tereschenko // Technology audit and production reserves, 2019. – № 2(50). – С. 4-9
 • Bakurova Anna. Production model for administration of judicial decisions in the case of theft / Anna Bakurova, Mariia Pasichnyk, Elina Tereschenko, Yurii Filei // SHS Web of Conferences. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. – Volume 65(2019).
 • Bakurova Anna. Modeling of Decision Making Ontology / Anna Bakurova, Elina Tereschenko, Yurii Filei, Mariia Pasichnyk, Hanna Ropalo // Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2019). Volume I: Main Conference / Kharkiv, Ukraine, April 18-19, 2019. – P. 197-207.
 • Аввакумова А.М. Система «електронний староста» / А.М. Аввакумова, А.М. Братченко, Е.В. Терещенко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1133-1134.
 • Біла В. С. Кластеризація біометричних даних / В.С. Біла, Е.В. Терещенко // Інформаційно-технологічні та економічні проблеми діяльності суб’єктів господарювання: всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Дніпро, 24-25 травня 2018 р.: матеріали конференції. – Дніпро: ДМетАУ, 2018. – С.67-72.
 • Денисенко О.І. Порівняльний аналіз точності прогнозу метеорологічних характеристик / О.І. Денисенко, В.І. Шевченко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1130.
 • Бакурова А.В. Алгоритм Сугено у системі підтримки прийняття судових рішень / А.В. Бакурова, Е.В. Терещенко, М.С. Пасічник // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: міжнародна науково-практична конференція, м.Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р.: тези доповідей. – Ів.-Франківськ, 2018. – С.830-834. 
 

 

 

Сторінки