Ви є тут

Головна

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів >>>

Відомості про самооцінювання ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах» за спеціальністю 124 «Системний аналіз» >>>

Навчальні дисципліни, що вивчаються на ступені бакалавр напряму підготовки 124 Системний аналіз освітньої програми (спеціалізації) «Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах»

Перелік обов'язкових освітніх компонент ОП  першого освітнього рівня

Перелік вибіркових освітніх дисциплін ОП  першого освітнього рівня

 

 Навчальні дисципліни, що вивчаються на ступені магістр напряму підготовки 124 Системний аналіз освітньої програми (спеціалізації) «Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів >>>

І. Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП

ІІ. Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Вибіркові компоненти ОП