Ви є тут

Головна

На кафедрі діють студентські наукові обєднання 

 1. Науковий гурток «Інфографіка». (Наук. керівник Широкорад Д.В., к.ф.-м.н, ст. викл.)
 2. Проблемна група «Аналіз біометричної інформації». (Наук. керівництво – Савранська А.В., к.ф.-м.н., доцент; Терещенко Е.В., к.ф.-м.н., доцент)
 3. Участь у науковій роботі в рамках договору між Відокремленим підрозділом "Запорізької асоціації територіальних громад ГО "Солідарна справа громад" та НУ "Запорізька політехніка". (наук.керівництво –  д.ек.н., проф. Бакурова А.В.)
На базі кафедри проводяться міжнародні та всеукраїнські студентські наукові конференції
 1. ІV Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика»
 2. XXIІІ Міжнародний науково-практичний семінар ім. А.Я. Петренюка «Комбінаторні конфігурації та їхні застосування»

Участь у конкурсах, чемпіонатах

 • Cтудент групи КНТ-812м Терницький В. «Нейромережевий підхід в задачах обробки та фільтрації повідомлень у системі Є-ворог» (наук.кер. Широкорад Д.В.). Участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі штучного інтелекту (вересень 2023).
 • Аспірант Білий В.В. «Система фіксації руйнувань внаслідок російської агресії» (наук. кер. Бакурова А.В.). Участь в обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки 2022 р.
 • Студент групи КНТ-810сп Перетятий В.О. «Дослідження рослинних культур» (наук.кер. Терещенко Е.В.). Участь в обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки 2022 р.
 • Студенти Кондратов Д. гр. КНТ-818сп, Сластніков О. гр. КНТ-817, Супрун О. гр. КНТ-810м увійшли до півфіналу Студентського кейс-чемпіонату від Метінвесту. Кер.проф.Бакурова А.В.
 • Студ. Ведмедев С., гр. КНТ-810сп,ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. доц. Терещенко Е.В.
 • Студ. Білий В., гр. КНТ-810м, І місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. доц. Денисенко О.І.
 • Студ. Сластніков О., гр.КНТ-817, ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. проф. Бакурова А.В.
 • студ. Супрун О., гр. КНТ-810м, ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. проф. Бакурова А.В.
 • Студ. Кондратов Д., гр. КНТ-818сп, ІІ місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (03.02.2021). Кер. проф. Бакурова А.В.
Участь у видавничій діяльності студентів та аспірантів
 • Recurrent analysis of energy consumption of a metallurgical enterprise / Anna Bakurova, Iryna Divocha, Sergiy Kiyko, Olesia Yuskiv // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. - Випуск 1 (23). -  С.14-24
 • Ontological Model of Helianthus Cultivation in Ukrainian Conditions / Anna Bakurova, Kateryna Vedmedeva, Stanyslav Vedmedev, Elina Tereschenko COLINS-2023: 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, April 20–21, 2023, Kharkiv, Ukraine https://ceur-ws.org/Vol-3396/paper10.pdf
 • Information System for Monitoring Economic and Environmental Risks of the Metallurgical Enterprise / A. V. Bakurova, E. V. Tereshchenko, O. I. Yuskiv // European Association of Geoscientists & Engineers: 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2022, Volume 2022, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580134
 • Computer simulation for analysis of criteria selection problem in diversification models / Anna V. Bakurova, Alla V. Savranska, Mark V. Shevchuk, Elina V. Tereschenko, Dmytro V. Shyrokorad // XІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” https://mpsesm.org/index.php/mpsesm/mpsesm-xiv
 • Терещенко Е.В., Рябенко А.Є. Властивість повноти або квазіповноти багатокритеріальних задач при збільшенні кількості критеріїв // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 • Подковаліхіна О.О., Смола В.С. Дослідження задачі про рюкзак в умовах невизначеності // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка»,  2023. – С.
 • Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р.,Терещенко Е.В. Проблема формування запитів до онтології // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 • Сіренко Р.В. Візуалізація спорідненості ліній соняшнику за морфологічними ознаками // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 • Терницький В., Широкорад Д.В. Дослідження підходів глибинного навчання для розпізнавання зображень та обробки природної мови: концепт для системи єВорог // Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: Матеріали XXV Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, Запоріжжя – Кропивницький, 14-16 червня 2023 року) / за ред. Г.П. Донця – [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.
 • Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р.,Терещенко Е.В. Розробка компетентносних запросів для онтології HELIANTHUS // Тиждень науки 2023: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», тези доповідей. – Запоріжжя, 2023. – С.
 • Калабіна К. А., Подковаліхіна О. О. Аналіз стану забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.46-50.
 • Кондратенко В. М., Бахрушин В. Є. Втрати потенціалу відновлюваної енергетики в Україні // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.154-159.
 • Перетятий В. О., Терещенко Е. В. Оцінка врожайності соняшників за фотозображенням 2D // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. - С.159-161.
 • Сіренко Р. С., Терещенко Е. В. Порівняння алгоритмів візуалізації графів // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. – С. 164-166.
 • Терницький В. М., Бакурова А. В. Використання системи IDOC для розслідування воєнних злочинів // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2023 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – Харків : ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2023. – С.221-226.
 • Бакурова А.В., Ведмедєв С.Р., Терещенко Е.В. Предметна онтологія «СЕЛЕКЦІЯ СОНЯШНИКУ» // Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, 1-2 березня 2023 р. Дніпро : УДУНТ, 2023. – С.46-51.
 • Бакурова А.В., Гринченко П.В., Гріцкевич А.А. Моделювання проблеми контроля доступу // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.130-131.
 • Білий В.В. Система фіксації руйнувань внаслідок російської агресії // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.132-134.
 • Ведмедєв С.Р., Терещенко Е.В. Створення цифрової моделі соняшника // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.136-138.
 • Бакурова А.В., Білий В.В., Діденко А.В., Передбачення розвитку спільнот України методами штучного інтелекту / науковий семінар ДНІ НАУКИ НаУКМА: Суспільство. Довкілля. Сталий розвиток? – 2023.
 • Information system for monitoring economic and environmental risks of the metallurgical enterprise / A. Bakurova, E. Tereschenko, O. Yuskiv // XVI International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 15–18 November 2022, Kyiv, Ukraine.
 • Гавришко, А. Ю. Ризики інформаційних маніпуляцій в умовах війни / А. Ю. Гавришко, Е.В.Терещенко // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022. 
 • Гринченко П.В. Виявлення несанкціонованих дій в мережах методом вейвлет-аналізу // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Царенко Є.С. Створення бібліотеки python для тестування алгоритмів кластеризації / Є.С.Царенко, А.Є. Рябенко // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Бородіна К.А. Створення інформаційної системи для аналізу ефективності надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків / К.А Бородіна., О.І. Денисенко // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Шевчук М.В. Модель диверсифікації ризиків торгівельного обігу // М.В.Шевчук, А.В.Савранська /Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Сластніков О.П. Прогнозування розвитку складних систем (отг) за ресурсними та інфраструктурними складовими / О.П.Сластніков, А.В.Бакурова // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Юськів О.І. Система енергоаудиту при реалізації проєктів енергозбереження на металургійному підприємстві / О.І.Юськів, А.В. Бакурова // Інформаційні технології: теорія і практика: V Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 17-18 березня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022.
 • Гаврилова, А. Аналіз структури та фінансування освіти дорослих в Україні 2020-2022/ А. Гаврилова, Е.Терещенко // Тиждень науки 2022: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», 18-22 квітня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022. – С. 888-891.
 • Бакурова А.В. Рекурентний аналіз енергоспоживання металургійного підприємства / А.В.Бакурова, І.О.Дівоча, С.Г.Кійко, О.І.Юськів // Тиждень науки 2022: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», 18-22 квітня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022. – С. 884-886.
 • Терещенко Е.В. Створення програмного модуля для кластеризації даних методом інкрементальних сфер / Е.В. Терещенко, Д.В.Широкорад, А.Є. Рябенко, Є.С. Царенко // Тиждень науки 2022: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та здобувачів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка», 18-22 квітня 2022 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2022. – С.886 -888.
 • Москалюк В.В. Побудова нечіткої продукційної системи «особа винного» / В.В. Москалюк, Е.В.Терещенко// Тиждень науки-2021. Факультет комп’ютерних наук і технологій. Тези доповідей науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, Запоріжжя, 19– 23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ«Запорізька політехніка», 2021. – С.183-184
 • Ведмедєв С.Р., Терещенко Е.В. Оцінка врожайності гібридів соняшнику/ С.Р.Ведмедєв, Е.В.Терещенко// Інформаційні технології: теорія і практика. ІV Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених. Тези доповідей (Дніпро – Запоріжжя – Харків 17 – 19 берез. 2021) [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Електрон. текст. дані. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – С. 14-17
 • Бакурова А.В. Візуалізація етапів методу послідовних поступок розв’язання багатокритеріальної задачі формування портфеля аптечної мережі / А.В.Бакурова, Г.М. Ропало, Е.В. Терещенко // Друга міжнародна конференція "MATLAB та комп'ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії". Квітень 24– 28, 2021 р., Київ, 2021. –C.11-14 
 • Білий В.В. Система управління взаємовідносинами з клієнтами стоматології / В.В. Білий, О.І. Денисенко // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей IIІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р., м. Харків) [Електронний ресурс]. – с.30-31.
 • Bakurova, A. Modeling of complex diversification for centralized pharmacy network / A.Bakurova, H. Ropalo, E.Tereschenko // E3S Web of Conferences. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020. – Volume 166.
 • Bakurova, A. Formalization of Ukrainian-Language Content for Fuzzy Product in Court / A.Bakurova, M.Pasichnyk, E.Tereschenko, Y.Filei // Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). April 23-24, 2020. [Електронний ресурс]. – Lviv, Ukraine, CEUR Workshop Proceedings 2604, CEUR-WS.org 2020. – Volume I: Main Conference. – P. 428-441. Режим доступу: https://dblp.uni-trier.de/db/conf/colins/colins2020.html
 • Ведмедєва К.В. Випробування методів встановлення спорідненості ліній соняшнику / К. В. Ведмедєва, Е.В. Терещенко, А.В. Литвиненко // Олійні культури: сьогодення та перспективи. Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції (14 травня 2020 р.). Запоріжжя. ІОК НААН, 2020. – С.10-11.
 • Литвиненко  А.В. Візуалізація решітки концептів / А.В. Литвиненко, Е.В. Терещенко // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей IIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених 2020 р., м. Харків [Електронний ресурс].  – Харків: ХНУМГ ім. Бехетова, 2020. – С.68. Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1unfhIry6xPSlnstfbNL-bLLlN2ymCRcZ
 • Строкін Н.Г. Задача про розподіл інвестицій з вхідними параме-трами, розподіленими за нормальним законом / Н.Г. Строкін, О.О. Подковаліхіна // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.101-102.
 • Омельчук А.В. Задача про завантаження літака з вхідними параметрами, розподіленими за нормальним законом / А.В. Омельчук, О.О. Подковаліхіна //  Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.79-80.
 • Бут Д.Р. Задача про надійність електронного пристрою в умовах статистичної невизначеності / Д.Р. Бут, О.О. Подковаліхіна // Інформаційні технології: теорія і практика: Тези доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 квітня 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.43-44.
 • Подковаліхіна О.О. Задача розподілу інвестицій в умовах статистичної невизначеності / О.О. Подковаліхіна, В.Є. Бахрушин, В.О. Логвіненко // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 2 (121). – Дніпро, 2019. – С. 56-63.
 • Bakurova Anna. Modeling of optimal portfolio of clients of centralized pharmaceutical network /Anna Bakurova, Hanna Ropalo, Elina Tereschenko // Technology audit and production reserves, 2019. – № 2(50). – С. 4-9
 • Bakurova Anna. Production model for administration of judicial decisions in the case of theft / Anna Bakurova, Mariia Pasichnyk, Elina Tereschenko, Yurii Filei // SHS Web of Conferences. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. – Volume 65(2019).
 • Bakurova Anna. Modeling of Decision Making Ontology / Anna Bakurova, Elina Tereschenko, Yurii Filei, Mariia Pasichnyk, Hanna Ropalo // Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2019). Volume I: Main Conference / Kharkiv, Ukraine, April 18-19, 2019. – P. 197-207.
 • Аввакумова А.М. Система «електронний староста» / А.М. Аввакумова, А.М. Братченко, Е.В. Терещенко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1133-1134.
 • Біла В. С. Кластеризація біометричних даних / В.С. Біла, Е.В. Терещенко // Інформаційно-технологічні та економічні проблеми діяльності суб’єктів господарювання: всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Дніпро, 24-25 травня 2018 р.: матеріали конференції. – Дніпро: ДМетАУ, 2018. – С.67-72.
 • Денисенко О.І. Порівняльний аналіз точності прогнозу метеорологічних характеристик / О.І. Денисенко, В.І. Шевченко // Тиждень науки 2018: щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів, Запоріжжя, 16–21 квітня 2018 р.: електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.1130.
 • Бакурова А.В. Алгоритм Сугено у системі підтримки прийняття судових рішень / А.В. Бакурова, Е.В. Терещенко, М.С. Пасічник // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: міжнародна науково-практична конференція, м.Івано-Франківськ, 14-19 травня 2018 р.: тези доповідей. – Ів.-Франківськ, 2018. – С.830-834.