Ви є тут

Головна

Перелік дисциплін

Робочі програми спеціальності 132 "Матеріалознавстао" освітня программа "Прикладне матеріалознавство" освітній ступінь "бакалавр"

Навчальні плани , бакалавр

Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів

Експертні дослідження руйнування виробів

Фазові рівноваги

Фізична хімія

Фізичні властивотсті та методи дослідження матеріалів

Фізика конденсованого стану

Фізика

Функціональне призначення матеріалів ГТУ в енергетиці

Інженерна та комп`ютерна графіка

Кольорові метали та сплави

Кристалографія та дефекти кристалічної будови

Машинобудівні матеріали

Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів

Металознавство

Методи структурного аналізу матеріалів

Навчальний практикум з методів дослідження НДРС

Неметалеві матеріали

Основи наукових досліджень та математичне моделювання технологічних процесів

Порошкові та композиційні матеріали

Спеціальні сталі та стопи в газотурбобудуванні

Стандартизація, метрологія та контроль якості продуктів

Сплави з особливими властивостями

Технологія термічної обробки

Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах

Термічна обробка (теорія)

Вступ у спеціальність

Виробнича практика

Високотемпературна корозія матеріалів ГТУ

Високотемпературна корозія матеріалів ГТУ

Хімія та основи екології

Теоретична і прикладна механіка

Інформатика та обчислювальна техніка

Вища математика

Економіка за видами діяльності

Наскрізна програма практики

Переддипломна практика (проект)

Технологічна практика

Конструкторсько-технологічна практика

Навчальна (ознайомча) практика

Робочі програми альтернативних дисциплін

Робочі програми спеціальності 132 "Матеріалознавство" освітня прогграмма "Термічна обробка металів"  освітній ступінь "магістр"

Навчальний план

Цивільний захист та охорона праці в галузі (Магістр, освітні програми "Прикладне матеріалознавство", "Термічна обробка")

Матеріали для роботи в екстремальних умовах газотурбіних установок (Магістр, освітня програма "Термічна обробка")

Обладнання процесів теплового оброблення (магістр, освітня програма "Термічна обробка металів")

Організація, планування і управління виробництвом (магістр, освітня програма "Термічна обробка металів", "Прикладне матеріалознавство")

Основи вибору технологій та обладнання (магістр,освітня програма "Термічна обробка металів")

Перспективні напрямки термічної обробки (магістр,освітня програма "Термічна обробка металів")

Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності та спеціальні розділи філософії (магістр, освітня програма "Термічна обробка металів", "Прикладне матеріалознавство")

Спеціальні розділи термодинаміки і кінетики перетворень (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів")

Теорія і практика експерименту (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів")

Теорія та практика створення нано- та субмікрокристалічних структур в металах та сплавах (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів")

Тонкі методи дослідження матеріалів (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів", "Прикладне матеріалознавство")

Основи проектування виробничих підрозділів (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів", "Прикладне матеріалознавство")

Перспективні матеріали з високою питомою міцністю для авіааційного машинобудування (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів")

Особливості термічного оброблення в процесі виготовлення виробів з неметалевих та композиційних матеріалів (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів")

Особливості вибору методів досліджень при вирішені конструкторсько-технологічних питань в металознавстві (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів"Прикладне матеріалознавство)

Новітні технології термічного і хіміко-термічного оброблення при виготовлені деталей ГТД (Магістр, освітня програма "Термічна обробка металів")

Новітні технології термічного і хіміко-термічного оброблення при виготовлені деталей ГТД (Магістр, освітня програма "Термічна обробка металів")

Сучасні технології отримання заготовок, здатні забезпечувати надвисокі характеристики матеріалу (Магістр, освітні програми "Термічна обробка металів", "Прикладне матеріалознавство")

Сучасні технології отримання металопрокату на металургійних підприємствах (Магістр, освітня програма "Термічна обробка металів&quot)