Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Машинобудівний факультет

Кафедра технології авіаційних двигунів

1. Напрями та спеціальності

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за багатоступневою системою:

 1. Бакалавр за напрямом підготовки 6.051102 «двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»
 2. Спеціаліст зі спеціальності 7.05110203 «технологія будуванння авіаційних двигунів», 7.05110202 «авіаційні двигуни та енергетичні установки»
 3. Магістр з спеціальності 8.05110203 «технологія будуванння авіаційних двигунів», 8.05110202 «авіаційні двигуни та енергетичні установки»

Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі, за деннною та заочною формою навчання.

2. Навчальні курси

 1. «Новітні технології АД»
 2. «Математичне моделювання технологічних процесів»
 3. «Теорія і розрахунок лопаткових машин»
 4. «Експлуатація та обслуговування АД»
 5. «Проектування турбін і компресорів»
 6. «Основи авіації і космонавтики»
 7. «Методи та параметри формоутворення поверхонь деталей АД»
 8. «Технологія АД»
 9. «Технологія складання і випробування АД та ЕУ»
 10. «Технологія виробництва та складання АД та ЕУ»
 11. «Основи технології ремонту АД»
 12. «Виробництво деталей та складання ДВЗ»
 13. «Інженерні методи досліджень АД та ЕУ»
 14. «Статистичний аналіз і планування експериментів»
 15. «Технологія виробництва та ремонту авіадвигунів»
 16. «Контроль і випробування АД та ЕУ»
 17. «Автоматизація проектування та інформаційної підтримки життєвого циклу ГТД»
 18. «Діагностика АД та ЕУ»
 19. «Основи технології АД»
 20. «Комплексно-графічні системи»
 21. «Механоскладальні дільниці та цехи авіазаводів»
 22. «Підвищення експл. хар. деталей АД технологічними методами»
 23. «Прогресивні технологічні процеси авіадвигунобудування»
 24. «Технологія зміцнення та відновлення деталей ДВЗ»
 25. «Автоматизація ТП виробництва АД»
 26. «Основи технологіі машинобудування»
 27. «Основи САПР технології виробництва ДВЗ»
 28. «Конструкція та проектування АД та ЕУ»

1. Напрями наукових досліджень

За останні 5 років на кафедрі виконувались такі держбюджетні теми:

 • ДБ 03318 «Розробка та дослідження титанових сплавів у наноструктурованому стані» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Качан О.Я.; термін виконання 2008-2010 р.р. (обсяг фінансування 152,6 тис. грн.);
 • ДБ 03310 «Розробка та дослідження технології виготовлення і ремонту деталей авіаційної техніки з наноструктурованих титанових сплавів» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Качан О.Я.; термін виконання 2010-2011 р.р. (обсяг фінансування 197 тис. грн.);
 • ДБ 01112 «Розробка та дослідження технології отримання титанових сплавів у наноструктурованому стані, їх обробка та застосування у авіаційної промисловості» під науковим керівництвом д.т.н., проф. Качан О.Я.; початок виконання 2012 р. (запланований обсяг фінансування 210 тис. грн.);

Також за останні три роки на кафедрі виконувалось кілька госпдоговірних науково-дослідних робіт.

 

2. Список наукових публікацій

За останні 5 років співробітниками кафедри видано такі підручники та навчальні посібники:

 1. Богуслаєв В.О., Качан О.Я., Долматов А.І., Коренєвський Є.Я., Мозговий В.Ф. Технология производства авиационных двигателей. Часть IV. Підручник. Сборка авиационных двигателей. – ВАТ «Мотор Сич», 2009, – 340 с.
 2. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я. Технология производства авиационных двигателей. Основы технологии авиадвигателестроения. 2-е изд., перераб. и доп., под ред. проф. В.А. Богуслаева. – Запорожье, «Мотор Сич», 2010. – 417 с.
 3. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я. Технология производства авиационных двигателей: Основы проектирования технологических процессов обработки деталей и методы исследования в технологии авиадвигателестроения. 2-е изд., перераб. и доп., под ред. проф. В.А. Богуслаева, – Запорожье, «Мотор Сич», 2010. – 557 с.
 4. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Калинина Н.Е., Калинин В.Т., Мозговой В.Ф. Авиационно-космические материалы и технологи. – Издат. комплекс ОАО «Мотор Сич», 2009 – 351 с.
 5. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф. Конструкция и техническое обслуживание авиационных двигателей Учебное пособие. – Изд. ОАО «Мотор Сич» – Запорожье, 2008г. – 559 с.
 6. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я. Технология производства авиационных двигателей. Учебник. Часть 1. – Запорожье, Изд. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 517 с.
 7. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я, Долматов А.И. Технология производства авиационных двигателей. Учебник. Часть 2. – Запорожье, Изд. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 556 с.
 8. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Е.Я, Долматов А.И. Технология производства авиационных двигателей. Учебник. Часть 3. – Запорожье, Изд. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 637 с.
 9. Богуслаев В.О., Качан О.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Є.Я, Долматов А.І. Технологія виробництва авіаційних двигунів. Підручник. Частина 1. – Запоріжжя, Вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 517 с.
 10. Богуслаев В.О., Качан О.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Є.Я, Долматов А.І. Технологія виробництва авіаційних двигунів. Підручник. Частина 2. – Запоріжжя, Вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 556 с.
 11. Богуслаев В.О., Качан О.Я., Мозговой В.Ф., Кореневский Є.Я, Долматов А.І. Технологія виробництва авіаційних двигунів. Підручник. Частина 3. – Запоріжжя, Вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007, – 637 с.
 12. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Яценко В.К., Кореневский Е.Я., Титов В.А. Технология производства авиационных двигателей. Ч.ІІІ. Методы обработки деталей авиационных двигателей. – Запорожье, Изд. ОАО «Мотор Сич», 2006, – 638 с.

 

Викладачами кафедри на протязі 2007-2012 років видано більш ніж 100 наукових публікації серед яких:

 1. Богуслаев В.А., Бабенко О.Н., Кореневский Е.Я. Павленко Д.В. Прогнозирование ресурса лопаток компрессора ГТД и разработка эффективных методов их ремонта // Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии: Тезисы докладов. Международная научно-техническая конференция молодых специалистов авиамоторострои­тельной отрасли. – ОАО «Мотор Сич» – г. Алушта, 2007. – С. 43-44.
 2. Гончар Н.В., Павленко Д.В., Трубников М.А., Чернецов В.М. Исследование геометрических параметров пазов диска компрессора типа «ласточкин хвост» и определение их оптимального сочетания // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №1. – С. 160-165.
 3. Качан А.Я., Внуков Ю.Н., Павленко Д.В., Карась Г.В., Мозговой С.В. Особенности колебаний деталей газотурбинных двигателей при высокоскоростном строчном фрезеровании // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №1. – С. 69-76.
 4. Бабенко О.Н., Павленко Д.В., Кореневский Е.Я. Снижение уровня переменных напряжений в материале лопаток компрессора технологическими методами при наличии резонансных явлений // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №1. – С. 77-81.
 5. Качан А.Я., Павленко Д.В., Карась Г.В., Мозговой С.В. Снижение вибраций в зоне обработки нежестких, тонкостенных деталей гтд при высокоскоростном фрезеровании // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №1. – С. 102-106.
 6. Богуслаев В.А., Бабенко О.Н., Павленко Д.В., Кореневский Е.Я. Влияние длительной эксплуатации авиационных ВРД на виброчастотные характеристики рабочих лопаток компрессора // Вiсник двигунобудування. – 2007. – №2. – С. 54-60.
 7. Павленко, Д.В. Применение винтовой экструзии для получения субмикрокристаллической структуры и гомогенизации титанового сплава ВТ3-1 [Текст] / Д.В. Павленко, А.В. Овчинников, А.Я. Качан, В.Г. Шевченко, Я.Е. Бейгельзимер, Т.П. Заика, А.В. Решетов, Р.Ю. Кулагин // Вестник двигателестроения. – 2007. – №2. – С. 185-188.
 8. Овчинников АВ., Павленко Д.В., Качан А.Я., Шевченко В.Г. Оценка эффективности применения интенсивной пластической деформации для получения нанокристаллической структуры в титановом сплаве ВТ3-1 // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2007. – №1. – С. 27-31.
 9. Гончар Н.В., Павленко Д.В., Степанов Д.Н., Шеларь В.А. Использование техники подмоделирования для оптимизации конструкции мелкоразмерных элементов деталей ГТД // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2007. – №2. – С. 150-154.
 10. Внуков Ю.Н., Шамровский А.Д., Павленко Д.В. Управляемый антирезонанс – как средство борьбы с вибрациями при фрезеровании нежестких деталей. Сучасні технології у машинобудуванні: Збірник наукових статей / Уклад. А.І. Грабченко. За заг. ред. А.І. Грабченка. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – С. 20-30.
 11. Богуслаев В.А., Кореневский Е.Я., Павленко Д.В., Бабенко О.Н. Прогнозирование и увеличение ресурса лопаток компрессора авиационных ВРД технологическими методами // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2007. – №9. – С. 29-33.
 12. Ан.А. Олейник, Д.В. Павленко, С.А. Субботин Определение влияния режимов высокоскоростного фрезерования на параметры нежестких деталей на основе эволюционного подхода // Вiсник двигунобудування. – 2008. – №1. – С. 18-25.
 13. Богуслаев В.А., Павленко Д.В. Деформационное упрочнение и сопротивление усталости жаропрочного сплава ЭК79-ИД // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2008. – №1. – С. 10-16.
 14. Boguslaev V.A., Pavlenko D.V. Strain hardening and fatigue resistance of high-resistance alloy EK79-ID \\ Metal science and heat treatment, Vol. 50, Nos 1-2, January-February, 2008, P. 7-12.
 15. Богуслаев В.А. Прогнозирование частот собственных колебаний лопаток компрессора высоких форм при регулировании частоты собственного тона [Текст] / В.А. Богуслаев, О.Н. Бабенко, А.А. Олейник, Д.В. Павленко, Е.Я. Кореневский // Вестник двигателестроения – 2009. – №1. – С. 10-14.
 16. Павленко, Д.В. Формирование субкристаллической структуры в сложнолегированных титановых сплавах [Текст] / Д.В. Павленко, А.В. Овчинников, А.Я. Качан, В.Г. Шевченко, Я.Е. Бейгельзимер, А.В. Решетов, Р.Ю. Кулагин // Перспективные материалы – 2009. – №7. – С. 240-244.
 17. Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: Монография / А.В. Богуслаев, Ал. А. Олейник, Ан.А. Олейник, Д.В. Павленко, С.А. Субботин: Под ред. Д.В. Павленко, С.А. Субботина. – Запорожье: ОАО «Мотор Сич», – 2009. – 468 с.
 18. Качан А.Я. Отделочно-упрочняющие технологии обработки лопаток моноколес современных газотурбинных двигателей [Текст] / А.Я. Качан, А.В. Богуслаев, Д.В. Павленко, С.В. Мозговой // Вестник двигателестроения – 2010. – №1. – С. 81-91.
 19. Ткач Д.В. Особенности структуры и разрушения титана марки ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии при циклическом нагружении [Текст] / Д.В. Ткач, Д.В. Павленко, В.Е. Ольшанецкий // Новые технологи и материалы в машиностроении – 2011. – №1. – С. 66-72.
 20. Павленко, Д.В. Деформационное поведение и выносливость сплава ВТ1-0  с субмикрокристаллической структурой [Текст] / Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, В.Л. Грешта // Вестник двигателестроения – 2011. – №1. – С. 125-131.
 21. Ольшанецкий В.Е. О формировании кристаллографической структуры в образцах титана ВТ1-0 подвергнутых винтовой экструзии / В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, Д.В. Ткач, Д.В. Павленко // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 58. – Дн-ск: ГВУЗ «ПГАСА», 2011 – 772 с. – С. 503-507.

 

3. Список монографій

За останні 5 років співробітниками кафедри видано такі монографії:

 1. Богуслаев А.В., Олейник Ал.А., Олейник Ан.А., Павленко Д.В., Субботин С.А. Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей: Монография /: Под ред. Д.В. Павленко, С.А. Субботина. – Запорожье, ОАО «Мотор Сич», 2009. – 468 с.
 2. Богуслаєв В.О., Равськая Н.С., Качан О.Я., Балушок К.Б., Мозговой В.Ф., Охрименко О.А. Формоутворення черв'ячних фрез. Монографія. – Запоріжжя, вид. ВАТ «Мотор Січ», 2007. – 176 с.
 3. Богуслав В.А., Муравченко Ф.М., Жеманюк П.Д., Яценко В.К., Качан А.Я. Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Лопатки турбины. Монографія, Часть 2, издание 2 переработанное и дополненное. – Запорожье, изд. ВАТ «Мотор Січ», 2007. – 420 с.
 4. Богуслаев В.А., Качан А.Я., Мозговой В.Ф., Ивщенко Л.И. Контактное взаимодействие сопряженных деталей ГТД – Издат. комплекс ОАО «Мотор Сич», 2009. – 280 с.

 

4. Наукова робота зі студентами

На кафедрі активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Кожного року в квітні-травні проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач.

Декілька студентів залучаються кожен рік до науково-дослідних робіт, що проводяться викладачами та аспирантами кафедри. З результатами досліджень студенти приймають участь в конкурсах магістерських робіт (в 2007 році студент гр.М-111 Трубніков М.О. отримав перше місце у Всеукраїнському конкурсі магістерських робіт зі спеціальності «Технологія машинобудування») та наукових робіт, за які отримали призові місця в технічній номінації вузівського конкурсу. У 2009 році наукова робота студентів Безкоровайної В.О. та Рибальченко П.С. «Дослідження технологічної надійності операцій механічної обробки» (керівник доц. Ципак В.І.) на першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робів зайняла третє місце. У 2010 році студентка гр.М-115 Панченко Т.А. (науковий керівник Пухальська Г.В.) зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі знань «Машинознавство».

Також студенти виступали з доповідями на молодіжних та студентських конференціях:

 • Чернецов В.М., Калашник А.О., Гончар Н.В. Оптимизация геометрических элементов пазов типа «ласточкин хвост» на основании численных экспериментов // Збірник тез VІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Людина і космос. Ракетно-космічна техніка», 13-14 квітня 2006, Дніпропетровськ, НЦАОМУ, – С. 75;
 • Степанов Д.Н., Гончар Н.В. Автоматизация операции снятия острых кромок радиуса скругления оптимальной величины в пазах типа «ласточкин хвост» дисков компрессора газотурбинных двигателей // Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии: Тезисы докладов. II Международная научно-техническая конференція авиамоторостроительной отрасли, 12-16 мая 2008, Запорожье – Алушта, – С. 86-87;
 • Степанов Д.М., Сушко Д.Л., Гончар Н.В. Статистичний аналіз результатів дослідження процесу обробки зразків з жароміцного сплаву інструментом на полімерно-абразивній основі // Нові орбіти сучасного машинобудування. Питання новітніх технологій та обладнання в машинобудуванні: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 29 квітня 2008, Кривий Ріг, – С. 22-23.

 

За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах:

 • Гончар Н.В., Павленко Д.В., Трубников М.А., Чернецов В.М. Исследование геометрических параметров пазов диска компрессора типа «ласточкин хвост» и определение их оптимального сочетания // Вестник двигателестроения, – №1, – 2007, – С. 60-65;
 • Гончар Н.В., Павленко Д.В., Степанов Д.Н., Шеларь В.А. Использование техники подмоделирования для оптимизации мелкоразмерных элементов деталей ГТД // Нові матеріали і технології в машинобудуванні, – №2, – 2007, – С. 150-154.
 • Пухальськая Г.В., Каминская Л.Л., Качан А.Я. Оптимизация режимов обаботки в псевдосжиженом слое абазива деталей ГТД из жаропрочных сплавов.//Вестник двигателестроения, – №4, – 2006, – С. 120-128.
 • Dmytrо Pavlenko, Sergey Subbotin, Yaroslav Dvirnyk Progressive technologies for service life automation of new generation aircraft engines // Materialy XLVII Sesji Pionu Hutniczego. – Krakow, – 6 maja, 2010. – T1 – С. 62-63.

Сторінки