Ви є тут

Головна

 

1.     Кафедра «Технологія будування авіаційних двигунів»

  У 1994 році в Запорізькому Національному Технічному Університеті  було ліцензовано та розпочато підготовку бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності “Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів” – випускаюча кафедра “Технологія машинобудування”. Перед цим, більше 10-ти років в нашому  університеті за данною спеціальністю готували інженерів-механіків на вечірньому відділенні, в основному працівників підприємств ЗМКБ “Прогрес” та моторобудівного заводу, ремонтних та експлуатаційних підприємств.

    У 1996 році кафедра “Технологія машинобудування” отримала назву “Технологія авіаційних двигунів та машинобудування” – (ТАД і М).

   У 2001 році замість спеціальності "Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів" в університеті почали готувати фахівців за спеціальністю “Технологія будування авіаційних двигунів” за ліцензією (серія АА №902102 від 02.02.2004р.) за видами освітньої діяльності бакалавр, спеціаліст, магістр.

   У 2005 році за допомогою керівництва ВАТ “Мотор Січ” в університеті було створено окремо кафедру “Технології авіаційних двигунів” (ТАД), керівником якої був призначений д.т.н. професор Качан О.Я. – заступник головного технолога ВАТ “Мотор Січ”, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року за розробку інтегрованих комплексних технологій двигунів нового покоління. Штат кафедри складають викладачі авіаційного профілю та кваліфіковані фахівці підприємств «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес»  в залежності від виду дисциплін, що викладаються.

   Випускники, що закінчили університет за спеціальністю “Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів” та “Технологія будування авіаційних двигунів”, мають кваліфікацію інженера-механіка і працюють на моторобудівних заводах, на підприємствах, що займаються проектуванням та виробництвом авіаційних двигунів, у дослідно-конструкторських бюро, в експлуатаційних організаціях, на ремонтних підприємствах як в Україні, так і в закордонних фірмах; викладачами вищих та середніх навчальних закладів.

   З 2007 року ЗНТУ, відповідно до діючої ліцензії, було поновлено набір студентів на навчання за напрямом підготовки 6.051102 "Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів".

   Серед випускників багато докторів та кандидатів технічних наук, а саме: Богуслаєв В.О.,д.т.н. професор (Запоріжжя), Деглін Є.І. (Москва), Грушанський О.А. (Київ), Армашов К.Ф. (Дніпропетровськ), Нестеренко В.К. (Харків) та ін.

   Головним замовником фахівців авіаційного профілю є ВАТ “Мотор Січ” та ДП ЗМКБ “Івченко Прогрес”. Щорічно вони приймають на роботу майже 100% випускників кафедри технології авіаційних двигунів денної форми навчання.

   Кафедра “Технологія авіаційних двигунів” має тісний зв’язок з підприємством ВАТ “Мотор Січ”, президентом якого є д.т.н. професор Богуслаєв В.О. – випускник університету 1965 року за фахом “Авіаційні двигуни та енергетичні установки”. За допомогою керівництва підприємства на кафедрі створено клас авіаційних двигунів, комп'ютерний клас на 26 робочих місць. Здійснюються безкоштовно всі види виробничої практики.

     Сумісно з працівниками заводу і кафедри розробляються і друкуються на заводі підручники, монографії з технології виробництва авіаційних двигунів; розробляються і друкуються методичні вказівки з різних дисциплін спеціальності.

   Кафедри загально-інженерних дисциплін: опору матеріалів, термодинаміки, деталей машин та інших враховують особливості спеціальностей авіаційного профілю і узгоджують свої робочі навчальні програми з профілюючою кафедрою технології авіаційних двигунів.

   За змістом навчальних планів авіаційних спеціальностей університет спілкується  з Національним Харківським аерокосмічним університетом, що надає можливість забезпечувати якісну підготовку молодих спеціалістів.

    Щорічно кафедра ТАД разом з інженерно-технічними службами ВАТ “Мотор Січ” та ДП ЗМКБ “Івченко  Прогрес” проводять молодіжні та міжнародні науково-теоретичні конференції в місті Алушта (АР Крим), для подальшого підвищення надійності та конкурентоспроможності авіаційних двигунів, що сприяє обміну досвідом між фахівцями як України, так і ближнього і дальнього зарубіжжя.

    Сьогодні, у зв’язку із зростанням обсягу конструкторських розробок авіаційних двигунів, обладнання наземної техніки, яка використовує конвертовані авіаційні двигуни як газотурбінні приводи агрегатів, що перекачують газ, та пересувних електростанцій на підприємстві ВАТ “Мотор Січ”, виникла гостра потреба в інженерах - конструкторах. Тому керівництво ВАТ “Мотор Січ” звернулось до ректора ЗНТУ професора Бєлікова С.Б. з проханням поновити в університеті щорічну підготовку 25...30 студентів для підприємства за спеціальністю “Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів”, оскільки університет у цьому напрямку має досвід і достатню науково-матеріально-технічну базу. Керівництво також гарантує проходження безкоштовно на підприємстві всіх видів виробничої практики та працевлаштування за спеціальністю.