Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Качан Олексій Якович д.т.н., професор завідувач кафедри
Павленко Дмитро Вікторович д.т.н., професор професор
Сахнюк Наталія Василівна к.т.н., доцент доцент
Бабенко Ольга Миколаївна к.т.н. доцент
Кривих Юлія Ігорівна старший викладач
Лазарєва Ольга Олександрівна старший викладач
Гембель Вікторія Йосипівна завідувач лабораторії
Голубнича Ольга Сергіївна завідувач лабораторії
Алексєєнко Людмила Володимирівна старший лаборант
Щетініна Мирослава Олегівна старший лаборант